German Version
English version
HOME
Printversion A4 liggende

Ordentlighed bruges i følge den nudanske ordbog om den tilstand eller det forhold, at noget er i (god) orden; ordentlig tilstand; orden.


Og netop dét er udgangspunktet for de værdier, vi lever efter på RIVAL. Det gælder både for samarbejdet med vores kunder, vores medarbejdere og udviklingen af RIVAL. Der må ikke herske tvivl om, hvad vores interessenter kan forvente af RIVAL. Vi går ikke efter kortsigtede, grådige eller ikke-bæredygtige løsninger, men leverer og forventer ordentlighed gennem ansvarlighed, sund fornuft og langsigtede beslutninger.

 

Det kom fx til udtryk, da vi valgte at fastholde produktionen her i Danmark frem for at flytte til Fjernøsten og groft sagt tjene penge via medarbejdere, som knokler derudaf og har dårlige arbejdsforhold. Eller når vi siger nej til en ordre, fordi vi kan se, den skal jappes igennem på én uge, selv om alle beregninger viser, det skal tage to uger, for at kunden bliver tilfreds med kvaliteten m.v.

 

At vi er garanter for ordentlighed, har en stor betydning i det daglige arbejde både internt og eksternt. Det medfører, at både kunder og medarbejdere kan have klare forventninger og dermed tillid til, at de beslutninger, vi træffer, er baseret på ordentlighed.
 


 


 

Netop tillid er en afgørende faktor i at skabe konkurrenceevne. Det understreges også af en professor i statskundskab fra Aarhus Universitet, som i et debatindlæg i Politiken fortæller, hvordan vi i Danmark er verdensmestre i tillid, og hvilken betydning det bør have for at skabe en rigtig god konkurrenceevne i dansk industrI. 


Med tillid kan vi ofte undgå en omfattende kontrol, som kan være omkostningstung og dermed øge priserne. Ordentlighed og tillid er dermed stærkt medvirkende til, at vi ad andre veje end lavere lønninger, kan skabe konkurrencekraft.


Tillid baseret på ordentlighed er også ét af de krav, vi stiller til dem, vi samarbejder med. Det skal vende begge veje. Derfor forventer vi også ordentlighed fra vores leverandører, medarbejdere og kunder, så vi tilsammen kan skabe de bedste forudsætninger for et udbytterigt samarbejde.


Vores holdninger og visioner om ledelse illustrerer på bedste vis, hvordan RIVAL ledes og udvikles og dermed, hvad du kan forvente af RIVAL fremover.


 


 

 
En kunde mener
Titel:
Tålmodighed og omhyggelighed er en gevinst for kunden, uanset hvor i verden de bor.
Kilde:
Produktionschef Thomas Hjort, RIVAL
Foto:
Tålmodighed og omhyggelighed er en gevinst for kunden, uanset hvor i verden de bor.
RV11-tjek-ogsa.png
Seneste nyt
Flere nyheder
RV11-kontakt-os-nu.png
A/S Maskinfabrikken RIVAL

Telefon: 86 57 71 77
Mail:
pta@rival.dk

RIVAL • Svejstrupvej 23 • DK-8660 Skanderborg • Tel.: +45 86 57 71 77 • Fax: +45 86 57 71 33 • sales@rival.dk