Titel:
Hvad er god kvalitet...?
Kilde:
Af: Adm. dir. Henrik Holvad, RIVAL
Detaljer:
Vi gør det, IRMA gør det, B&O og mange andre gør det… – Alle slår vi dagligt på, at vi leverer produkter og ydelser i en høj kvalitet. Jeg formoder, det også er fælles for os, at vi forbinder kvalitet med ”det bedste”, og at det er noget særligt at levere kvalitet. Af og til spørger jeg dog alligevel mig selv, hvad god kvalitet egentlig er? Hvor grænsen går for, hvad der kommer ind under ordet ”kvalitet”? Ifølge fremmedordbogen betyder kvalitet f.eks. ”god egenskab eller dygtighed” – men i forhold til hvad, kunne man spørge?

Udgangspunktet kan jo være meget forskelligt! Hos RIVAL er det afgørende i forhold til den ”gode kvalitet”, vi ønsker at stå for, at vi har forventningsafstemt en leverance med kunden på forhånd. Dermed bliver en del af den gode kvalitet for vores kunder, forholdet mellem den oplevelse, de har af den løsning, de modtager, set i forhold til de forventninger, de havde. I den forbindelse er vores dokumentation og målerapporter en vigtig brik, da de giver en objektiv mulighed for at måle nøjagtigt, om det, vi leverer, er af god kvalitet (overholder specifikationerne), og dermed præcist er, som kunden ønsker.

Men ét er alle de ting, vi kan måle med vores kvalitetsstyringssystem, målerapporter og dokumentation. Noget andet er den oplevelse og følelse, kunden har, når han eller hun kommer ind i ”butikken”. Her er det mere de personlige relationer, som kommer i spil.