Titel:
Fremtidens industriarbejdere skal have ambitioner på lige fod med advokater og revisorer
Kilde:
Af: Henrik Holvad i JP 5.8.2014
Detaljer:
Industriarbejdere er hverken ringere eller bedre end fx advokater og revisorer!
Men både i - og uden for industrien har mange en fejlagtig opfattelse af, at industriarbejdere blot skal styres og arbejde, som de får besked på, indtil ”klokken” ringer.

Men nej – overlevelse i danske industri og succes i kampen om de svære og spændende opgaver, hvor vi i dansk industri kan gøre en forskel, kræver medarbejdere, som har holdning og begavelse med i alt, hvad de gør.

Derfor jagter vi de dygtigste i branchen, som på lige fod med advokater, revisorer og andre i de liberale erhverv har ambitioner om en arbejdsdag, som giver plads til ansvar, medindflydelse og spændende udfordringer – og gerne i en virksomhed med udsigt over havet eller Søhøjlandet.Vi siger nej tak til dem, som har det bedst med at stemple ind/ud og bare parerer ordre. Samarbejde med de mest kævende kunder som eksempelvis i olie- og gasindustrien, stiller ekstremt høje krav til os som underleverandører. Det kræver, at vi har medarbejdere, som kan og vil tænke selv og tager ansvar. Samt at vi som virksomhed giver dem de rigtige betingelser og fx tør belønne stjernerne og ikke blot tænker ligeløn til alle.

Det kan være en svær øvelse i en branche, som er præget af stærke traditioner. Tiden er kommet til at gøre op og give plads til fremtidens industriarbejdere og deres ambitioner.