Titel:
RIVAL står solidt!
Kilde:
Detaljer:

Vi lever i en meget omskiftelig verden. Uroen raser i Ukraine, IS sætter sit præg på verden, oliepriserne styrtdykker, efterveerne af finanskrisen spøger fortsat, et folketingsvalg venter lige om hjørnet, og opsvinget ligger et sted forude. Hvad det næste bliver, og hvilken betydning det får for dansk industri, kan være vanskeligt at forudse. Det er derfor afgørende for os her på RIVAL at stå fast på den strategi, vi har lagt. Naturligvis i respekt for at der skal mindre justeringer til – men hovedfokus er konstant. Det skylder vi vores medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere. De skal kunne regne med, hvor de har RIVAL. En slingrekurs vil kun skabe usikkerhed og dårlige arbejdsvilkår.


Vores solide fundament består af kvalitet, produktivitet, ordentlighed og fornuftige priser. Her tager alt sit udgangspunkt. Uanset hvordan verden udvikler sig, og hvilke kunder RIVAL arbejder for, skal vi konstant honorere krav om at skabe resultater både internt og for vores kunder. Skal begge parter klare sig godt i konkurrencen, er det altafgørende, at RIVAL kontinuerligt sætter ind og optimerer, så vi gør en forskel. Det skal ske i respekt for, at kvaliteten altid skal være i top, og vi har ordentlighed med på alle områder.


Hos RIVAL tør vi stå fast på det, vi har besluttet, og vores virksomhed står solidt i denne foranderlige tid, som dansk industri – og verden omkring os – befinder sig i. Vi ved, det kræver is i maven at drive maskinfabrik i en tid, hvor intet er givet på forhånd. Vi har ved flere lejligheder fastholdt, at der er plads til dansk industri, mens mange andre havde dømt dansk industri ude. Det er også et bevis på, at vi holder fast i det, vi har besluttet os for, fordi vores beslutninger har basis i en solid strategi og ikke tilfældigheder.


Det sker naturligvis i respekt for, at verden konstant er i forandring, og vi derfor skal foretage justeringer. Men grundlaget vil altid være det samme. Kunderne skal kunne regne med, at hos RIVAL er vi garanter for kvalitet, produktivitet, ordentlighed og fornuftige priser, uanset hvordan verden udvikler sig.