German Version
English version
HOME
Printversion A4 liggende
RIVAL skaber konkurrencekraft gennem tillid baseret på ordentlighed
Adm. direktør Henrik Holvad og bestyrelsesformand Bo Schöler er arkitekterne bag den strategiske drejning af Maskinfabrikken RIVAL fra traditionel maskinfabrik til en moderne virksomhed med kunder i den krævende olie- og gasindustri. For dem er ordentlighed en fast del af alle vigtige beslutninger.
 
Bo Schöler og Henrik Holvad-web1

Ordentlighed er kendetegnende for både Henrik Holvads og Bo Schölers menneskesyn. En ordentlighed som gennemsyrer de beslutninger, der træffes rent strategisk, den måde de føres ud i livet gennem den daglige ledelse og den enkelte medarbejders daglige arbejde hos RIVAL.

Ordentlighed og tillid
”At vi er garanter for ordentlighed, har en stor betydning i det daglige arbejde både internt og eksternt,” siger adm. direktør Henrik Holvad fra RIVAL. ”Det medfører, at både kunder og medarbejdere kan have klare forventninger og dermed tillid til, at de beslutninger, vi træffer, er baseret på ordentlighed.”

Netop tillid er en afgørende faktor i at skabe konkurrenceevne. Dette understreges af en professor i statskundskab fra Aarhus Universitet, som i et debatindlæg i Politiken fortæller, hvordan vi i Danmark er verdensmestre i tillid, og hvilken betydning det bør have for at skabe en rigtig god konkurrenceevne i dansk industri.

”Med tillid kan vi ofte undgå en omfattende kontrol, som kan være omkostningstung og dermed øge priserne. Ordentlighed og tillid er dermed stærkt medvirkende til, at vi ad andre veje end lavere lønninger, kan skabe konkurrencekraft,” siger Henrik Holvad.

Ordentlighed i samarbejdet med Welltec
RIVALs fokus på ordentlighed bemærkes af kunderne. Det bekræfter Manager Vagn Nielsen fra olie- og gasvirksomheden Welltec, som understreger, at virksomhedens samarbejde med RIVAL i høj grad er kendetegnet af ordentlighed.

 

En ordentlighed som kommer til udtryk både i kvaliteten i RIVALs leverancer, den løbende sparring og samarbejdet i øvrigt.

Ordentlighed er et krav
Tillid baseret på ordentlighed er også ét af de krav, man hos RIVAL stiller til sine samarbejdspartnere. Det skal vende begge veje. Derfor forventes ordentlighed fra leverandører, medarbejdere og kunder, så man tilsammen kan skabe de bedste forudsætninger for et udbytterigt samarbejde. ”Vores faste holdning til ordentlighed kan således også betyde, at vi med mellemrum siger nej til en ordre, fordi vi kan se, den skal jappes igennem på én uge, selv om alle beregninger viser, det skal tage to uger, for at kunden bliver tilfreds med kvaliteten m.v.,” siger Henrik Holvad.
”Der må ikke herske tvivl om, hvad vores kunder, medarbejdere, leverandører m.v. kan forvente af RIVAL. Vi går ikke efter kortsigtede, grådige eller ikke-bæredygtige løsninger, men leverer og forventer ordentlighed gennem ansvarlighed, sund fornuft og langsigtede beslutninger. Derigennem tror vi på vækst og udvikling for både vores kunder og RIVAL samt øget motivation og arbejdsglæde hos vores medarbejdere.”

 

  1. Date:
    14-11-14
Seneste nyt
Flere nyheder
RIVAL • Svejstrupvej 23 • DK-8660 Skanderborg • Tel.: +45 86 57 71 77 • Fax: +45 86 57 71 33 • sales@rival.dk