German Version
English version
HOME
Printversion A4 liggende
Nye rutiner kræver benhårdt arbejde - men giver bonus
RIVALs ledergruppe har gennem det seneste års tid arbejdet ihærdigt med at ændre rutiner både hos
dem selv og deres medarbejdere for i højere grad at skabe plads til den fortsatte udvikling af RIVAL.
Og det har den ønskede effekt.
CA, HP og RR, walk-web

Rikke, Christian og Heino er vigtige brikker i adm. direktør Henrik Holvads planer for den fortsatte udvikling af Maskinfabrikken RIVAL.

”Men i princippet involverer det jo alle vores medarbejdere,” siger Henrik Holvad. Det handler grundlæggende om at skabe plads i dagligdagen til at være leder og arbejde med de strategiske målsætninger – ved at overlade beslutninger og ansvar for mange af de løbende driftsspørgsmål til den enkelte medarbejder. Målet er at give plads til udvikling af RIVAL samt øge motivationen hos den enkelte medarbejder.

Det begynder med toppen
Henrik Holvad har netop selv gennem de sidste par år arbejdet målrettet på at udleve sine grundlæggende værdier, som tager udgangspunkt i troen på, at den enkelte vil yde sit bedste og kan håndtere frihed med ansvar. Det har givet ham mere tid til at arbejde med strategi og udvikling af RIVAL.

Men det kræver stort mod og viljestyrke at trække sig fra de mange daglige beslutninger, specielt når det gennem mange år har været en indgroet rutine, at mange beslutninger blev vendt med Henrik.

”Den kloge”
Den samme udfordring oplever produktionschef Heino Pedersen. ”Når det går stærkt i dagligdagen, er det nemt at falde tilbage i de indgroede rutiner,” siger Heino. ”Jeg forsøger derfor konstant at tænke over, at jeg skal have tid til at være leder og fokusere på at tilrettelægge arbejdet, så de opstillede målsætninger fx omkring optimering af produktionen opnås – og at jeg ikke skal engagere mig i alle detaljer i driften.”

”Jeg er jo uddannet maskinarbejder og arbejder på at flytte mig fra at være ”den kloge” på bearbejdning til at være det på ledelse. Det kommer ikke i løbet af ingen tid. Derfor er det rigtigt godt med løbende sparring med Henrik, samt at jeg har mulighed for at uddanne mig. Jeg oplever, at tingene flytter sig i den rigtige retning og bl.a., at vores gruppeledere er gode til at tage over på det faglige, og medarbejderne bliver bedre og bedre til selv at tage ansvar for de beslutninger, som skal træffes.”

 

Styret af mailboksen
Også salgschef Christian Aarup er godt tilfreds med at have fået mere ansvar og nye spændende målsætninger at arbejde efter. Han arbejder i dag på at få større fokus på at lade dagligdagen styre af de projekter og opgaver, som er planlagt for at nå de opstillede målsætninger – og ikke af indkomne mails og mere tilfældige ad hoc-opgaver.

Olie- og gaskunder
”Et af de områder jeg er ansvarlig for, at vi når i mål på, er de opstillede strategiske målsætninger i forhold til den fremtidige kundeportefølje. Vi har faste mål for, hvilke virksomheder i olie- og gasindustrien vi helt specifikt går efter. Vi har i dag et par stykker af dem på kundelisten, og det er min opgave at få etableret kontakt til de øvrige også – og med tiden gerne få dem ind som kunder,” siger Christian.

Markante valg
”Det er min oplevelse, at vi er godt på vej i den rigtige retning,” siger Henrik Holvad. ”Da vi for flere år siden traf beslutningen om at lade produktionen blive i Danmark og satse på de rigtigt
svære kunder i olie- og gasindustrien, havde det også den konsekvens, at vi skulle blive bedre på flere områder. Det er det arbejde, vi er i fuld gang med, og vi er nået rigtigt langt på parametre som kvalitet, leveringssikkerhed, projektledelse og yderst kompetente medarbejdere. Den udvikling, skal vi sikre, fortsætter, hvilket vores arbejde mod de strategiske målsætninger, herunder ændring af indgroede rutiner, er vigtige elementer i.”

 

  1. Date:
    11-12-14
Seneste nyt
Flere nyheder
RIVAL • Svejstrupvej 23 • DK-8660 Skanderborg • Tel.: +45 86 57 71 77 • Fax: +45 86 57 71 33 • sales@rival.dk