German Version
English version
HOME
Printversion A4 liggende
Strategien ligger fast
RIVAL har gennem en årrække arbejdet målrettet på at blive blandt de bedste underleverandører til olie- og gasindustrien. Det kræver, at man er rigtigt dygtige og dermed også bliver interessante for kunder i andre dele af industrien. I hele processen har kvalitet, produktivitet, ordentlighed og de rette priser været de faste omdrejningspunkter.
Henrik Holvad Rival-1-web
 

Vores benhårde fokus på at blive en rigtig dygtig underleverandør har båret frugt,” siger adm. direktør Henrik Holvad fra RIVAL. ”Det viser sig både ved, at vi i dag arbejder fast sammen med flere større kunder i olie- og gasindustrien og samtidig har rigtig gode opgaver i den øvrige del af industrien primært inden for produktion af enkeltstyksemner.”

Serieproduktion
”Nu udvider vi paletten, så serieproduktion også kommer til at indgå i vores tilbud til kunderne. Det sker bl.a. ved investering i vores nye kollega robotten Robert,” siger Henrik Holvad. ”Flere af vores faste kunder har efterspurgt denne ydelse hos os, og nu er tidspunktet kommet til at satse mere målrettet på det.”

Samme principper
Serieproduktionen kommer til at foregå med ud¬gangspunkt i de samme fokuspunkter, som RIVALs øvrige produktion og er netop et godt eksempel på, at RIVAL konstant har fokus på at forbedre produktiviteten. ”Med den nye robot har vi nu mulighed for at tilbyde serieproduktion til rigtig fornuftige priser,” siger Henrik Holvad. ”Vi har både maskinparken og de rette medarbejderkompetencer til at kunne køre serieproduktion og med robotten i drift, får vi mulighed for at gøre det mere økonomisk rentabelt.”

 

 Kvalitet og ordentlighed
Kvalitet og ordentlighed er også faste elementer, når man hos RIVAL arbejder med produktivitetsforbedringer. Det gælder både, når det handler om LEAN-tiltag, de solide forberedelser i PTA, indkøb af en robot eller muligheder for 24-timers drift.

”På alle områder er vi i tæt dialog med vores medarbejdere, så alle har en klar forståelse for, hvorfor tiltag implementeres, hvad det kræver af vores medarbejdere, og hvad udbyttet forventes at blive. Det skal være ordentligt,” siger Henrik Holvad.
”Samtidig er forbedret kvalitet også en ledestjerne, når vi arbejder med øget produktivitet. Kvaliteten bør følge med op, da vores tiltag ofte har til formål at sikre, at vi gør tingene mere ensartet og hensigtsmæssigt, efter faste procedurer og samtidig eliminerer decideret spild. Dermed kan vi komme med nogle rigtigt gode tilbud til kunderne, som kontinuerligt lever op til kravene om kvalitet, leveringssikkerhed og den rette pris.”

 

  1. Date:
    24-04-15
Seneste nyt
Flere nyheder
RIVAL • Svejstrupvej 23 • DK-8660 Skanderborg • Tel.: +45 86 57 71 77 • Fax: +45 86 57 71 33 • sales@rival.dk