German Version
English version
HOME
Printversion A4 liggende
Ordre i millionklassen til forsvarsindustrien
RIVAL har med stor succes leveret kritiske og kostbare emner til forsvarsindustrien gennem et par år. Senest er en ordre i millionklassen kommet i hus. For RIVAL er solide interne kompetencer kombineret med et stærkt netværk af underleverandører og partnere blandt de afgørende succesfaktorer.
 
Forsvarsindustrien-web
 

RIVAL har i flere år samarbej­det med kunder i den danske, tyske og norske forsvarsindu­stri. De værdsætter RIVALs styrker, som ligger i at udvikle og levere emner, som er kriti­ske for kunderne, og vægter kvalitet, dokumentation, spor­barhed og leveringssikkerhed højere end laveste pris. Netop her får RIVALs kompetencer inden for overholdelse af to­lerancekrav, finish og kvalitet samt forståelsen for konstant at fintune produktiviteten også en afgørende betydning.

Avancerede dele til kampvogn

Senest har RIVAL i tæt samar­bejde med flere underleveran­dører vundet en ordre på pro­duktion af avancerede dele til en kampvogn. ”I den slags projekter tager vi altid det fulde ansvar for projektledel­sen,” siger salgschef Christi­an Aarup fra RIVAL. ”Dermed bliver vi kundens garant for, at leverancen lever op til de aftalte forhold, og at kunden kun har én kontakt omkring projektet.”

Værdifuld erfaring

RIVAL har nu i mere end 50 år opbygget en virksomhed, som er anerkendt for at tilføre værdi til kunderne og dermed forbedre deres konkurrenceevne. Den erfaring, kompe­tence og maskinpark, som er opbygget gennem årene som underleverandør til kræ­vende kunder i vind-, olie-og gasindustrien som GE, Nati­onal Oilwell og Wärtsilä, har RIVAL forstået med succes at overføre til andre brancher som fx forsvarsindustrien.

Stor teknisk indsigt

”Vi har i dag et rigtigt vær­difuldt samarbejde med flere virksomheder i forsvarsindu­strien, som netop efterspør­ger det, vi er gode til, når det gælder produktion af kritiske og kostbare emner – gerne sy­stemleverancer i serieproduk­tion,” siger Christian Aarup. ”De ser en leverandør, som kan arbejde i mange forskelli­ge materialer, har stor teknisk indsigt, og som er god til at tilpasse sig kunden rent kom­munikationsmæssigt – også på højt teknisk niveau. De værdsætter, at vi kan tilbyde alle de elementer, som vi har i den fulde RIVAL-pakke, og som altid tilpasses den enkel­tes krav. Dermed står vores kunder med en yderst fordel­agtig totaløkonomi og en høj kvalitet på de færdige emner.”  

  

Stærke systemleverancer gennem netværk

Samarbejdet med kunderne i forsvarsindustrien viser samtidig, at det har stor betydning, at RIVAL kan fungere som systemleverandør på kundens projekter. ”Som systemleverandør har vi stor glæde af det stærke netværk af underleverandører, som vi samarbejder med primært

inden for overfladebehandling, certificerede materialer, svejsning og research & development,”

siger Christian Aarup. ”Vi har konstant fokus på at udbygge vores netværk både på salgs- og underleverandørsiden, og her er vores medlemskab af CenSec af stor betydning.”

Det fulde ansvar for systemleverancer

RIVAL står således i dag med værdifulde kompetencer og erfaringer, som sætter virksomheden i stand til at løfte omfattende projekter med systemleverancer til forsvarsindustrien i samarbejde med kompetente underleverandører. Det betyder, at RIVAL tager det fulde projektansvar, men også at ikke alle elementer nødvendigvis produceres hos RIVAL.

”Vi ved, at parametre som leveringssikkerhed, kvalitet, fuld sporhed og et tæt samarbejde

om projekterne er afgørende for vores kunder i forsvarsindustrien,” siger Christian Aarup. ”Den viden er både vores medarbejdere og underleverandører klar til at anvende på nye projekter i industrien, hvor vi har stor tiltro til at kunne gøre en værdiskabende forskel for kunderne.”

 

  1. Date:
    22-06-17
Seneste nyt
Flere nyheder
RIVAL • Svejstrupvej 23 • DK-8660 Skanderborg • Tel.: +45 86 57 71 77 • Fax: +45 86 57 71 33 • sales@rival.dk