German Version
English version
HOME
Printversion A4 liggende

RIVAL har en miljøpolitik. Vi er beliggende i et landsbyområde i landzone og tager store hensyn til vores omgivelser og nærmeste naboer.

RIVAL overholder alle gældende regler på miljøområdet. Vi foretager løbende investeringer for at være på forkant med at minimere miljøpåvirkningerne.

RIVAL’s miljøpolitik skal sikre, at vore aktiviteter planlægges og gennemføres under hensyntagen til vore medarbejdere, naboer, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Vor miljøpolitik skal medvirke til at sikre, at RIVAL altid skal være en sund og attraktiv arbejdsplads.

Vi vil løbende forebygge, begrænse og om muligt fjerne miljøbelastningen. Derfor ønsker vi til enhver tid at være mindre miljøbelastende, end lovgivningen tillader.

Under hensyntagen til tekniske og økonomiske muligheder vil vi løbende erstatte miljøbelastende stoffer med mindre miljøbelastende, og vi vil erstatte mindre miljøbelastende stoffer med miljørigtige stoffer.

Vi vil løbende registrere, styre og reducere forbruget af energi og råvarer, ligesom udledninger til omgivelserne skal reduceres eller fjernes, når de tekniske og økonomiske muligheder er til stede.

RIVAL vil tage miljøet i betragtning ved nyudviklinger, produktionsomlægninger og nyinvesteringer. Vi ønsker fremover løbende at udvikle produkter, som vil medvirke til at reducere den globale miljøbelastning.

RIVAL undersøger i udviklings-/konstruktionsfasen produkternes belastning på det omgivende miljø og overvejer alternative materialer og metoder.

RIVAL vil tage miljømæssige hensyn ved valg af leverandører og vil, hvor det er relevant, stille miljømæssige krav til leverandører. Vi vil oplyse offentligheden om resultaterne af vores miljøindsats.

En kunde mener
Titel:
Vi støtter Knæk Cancer
Kilde:
Foto:
Vi støtter Knæk Cancer
RV11-tjek-ogsa.png
Seneste nyt
Flere nyheder
RV11-kontakt-os-nu.png
A/S Maskinfabrikken RIVAL

Telefon: 86 57 71 77
Mail:
pta@rival.dk

RIVAL • Svejstrupvej 23 • DK-8660 Skanderborg • Tel.: +45 86 57 71 77 • Fax: +45 86 57 71 33 • sales@rival.dk