German Version
English version
HOME
Printversion A4 liggende

Søren Djursland og Benny Sørensen er det faste team i RIVALs produktionstekniske afdeling. Med en baggrund som maskinarbejdere tilført mange års erfaring er de garanter for gennemarbejdede tilbud og produktionsgrundlag til glæde for både kunder og kolleger.
 

”Vores primære opgave er at skabe den rigtige sammenhæng mellem kundens ordre og arbejdet i produktionen,” siger projektleder i PTA Søren Djursland. ”Det skal både sikre, at kunden får netop det emne, han skal bruge i rette kvalitet og tid, og at vi tilrettelægger produktionen mest hensigtsmæssigt. Det betyder eksempelvis, at de relevante informationer skal være tilgængelige, når de efterspørges af kolleger eller kunder.”

Opklarende arbejde
Når en ny ordre lander i PTA, går den første tid med lidt opklarende arbejde. ”Vi tager ofte kontakt til kunden for at stille et par spørgsmål, så vi sikrer, at kunden får præcist det, der er brug for,” siger Søren Djursland. ”I den forbindelse kan vi også vende mulige ændringer i tegninger og specifikationer med kunden, så behovet rammes præcist.”

Efterfølgende vurderes det nærmere i PTA, hvordan produktionen kan gribes an, hvilke maskiner og ressourcer som bør anvendes, tidsforbruget estimeres, dokumentationskrav opstilles, og det endelige tilbud udregnes til kunden. I hele produktionsprocessen følger projektlederne fra PTA projektet tæt og holder kunden løbende opdateret om status.

God sparring
I det daglige bruger Søren og Benny ofte hinanden som sparringspartnere for at nå frem til den bedste løsning. ”Vi kommer med hver vores erfaring og baggrund og netop derfor, er det rigtigt godt, at vi kan sparre med hinanden,” siger Søren Djursland. ”Det har vi stor glæde af i dagligdagen. 

Det gør ofte løsningen lige en tand bedre, at tingene er vendt en ekstra gang.”
Projektlederne i PTA inddrager også kolleger fra produktion og salg i produktionsforberedelsen, og ved større projekter oprettes en egentlig projektgruppe.

PTA øger produktiviteten
Den produktionstekniske afdeling er også en vigtig brik i det løbende arbejde med produktivitetsforbedringer på RIVAL. ”Med den kompetente indsats øger vi garantien for, at kunden får netop den løsning, der er behov for,” siger adm. direktør Henrik Holvad. ”Hertil kommer, at vi hurtigere kan frigøre vores salgsfolk fra de indkomne ordrer og overlade det videre arbejde til kolleger med spidskompetence på området. Herefter står produktionen med et gennemarbejdet produktionsgrundlag, så planlægning og produktion kan ske mere optimalt. Alt i alt sikrer vi kunden en løsning i en rigtig god kvalitet til en god pris og leveret i rette tid.

Stor tilfredshed
”Vi oplever både internt og eksternt en stor tilfredshed med den kompetente måde, arbejdet udføres på i vores PTA. Det er en vigtig faktor, at Benny og Søren har så bred erfaring i samarbejde med kunder, projektledelse og samtidig en baggrund som maskinarbejdere. Det giver alle muligheder for at få forberedt produktionen bedst muligt, hvilket vi dagligt drager nytte af.”

 

 

En kunde mener
Titel:
Kan vi som underleverandør ikke leve op til kundens krav om etik og samfundsansvar, har vi ikke en chance.
Kilde:
Adm. dir. Henrik Holvad, RIVAL
Foto:
Kan vi som underleverandør ikke leve op til kundens krav om etik og samfundsansvar, har vi ikke en chance.
RV11-tjek-ogsa.png
Seneste nyt
Flere nyheder
RV11-kontakt-os-nu.png
A/S Maskinfabrikken RIVAL

Telefon: 86 57 71 77
Mail:
pta@rival.dk

RIVAL • Svejstrupvej 23 • DK-8660 Skanderborg • Tel.: +45 86 57 71 77 • Fax: +45 86 57 71 33 • sales@rival.dk