Nye udfordringer til Jørgen

Nye udfordringer til Jørgen

Er man parat til at lægge hovedet hjemme, før man tager på arbejde, skal man ikke være hos RIVAL. Så klart udtrykker Jørgen Baltzer det. Han har været hos RIVAL i godt syv år nu og har på den tid lært mange nye ting.

Efter flere år som operatør i lille fræsegruppe fik Jørgen tilbudt ansvaret for målingerne på RIVALs nyindkøbte Zeiss målemaskine. Et tilbud han var rigtig glad for at få. ”Det er vigtigt, at man er parat til at lære nyt – og får lov til det.

Det er en gevinst både for én selv og den arbejdsplads, man er på,” siger Jørgen, som har været gennem et kortere uddannelsesforløb for at kunne betjene målemaskinen.

Målinger sikrer kvaliteten
Jørgen har ansvaret for at lave målinger på de bearbejdede emner fra produktionen. Målingerne sammenholdes med de tilladte mål, tolerancer m.v., som er angivet i de udarbejdede måle- og kvalitetsrapporter og er et vigtigt led i den dokumenterede kvalitet, RIVAL tilbyder.

Mød flere medarbejdere

Lene er i sit es ved den store Mazak fræser

Det kom som en overraskelse for Lene, da RIVALs produktionschef foreslog, hun skulle prøve kræfter med maskinerne i store fræs. Hun var dog klar på udfordringen og er i dag i fuld gang med optimering og produktion af komplicerede emner.

Det koster, når vi kikser på RIVAL

Det er forbundet med flere former for omkostninger, når vi kikser hos RIVAL og ikke overholder de kvalitetskrav eller leveringstider, som er aftalt med kunden. Men vi er kun mennesker, og derfor kan fejl ikke undgås.

RIVAL er noget ud over det sædvanlige

Kenni Møller kom til RIVAL som maskinarbejder i november sidste år. Han havde på forhånd hørt meget godt om virksomheden – og er bestemt ikke blevet skuffet.