RIVAL tager del i udviklingen af fremtidens vindmøller

RIVAL tager del i udviklingen af fremtidens vindmøller

Kundespecifikke vingeprofiler fra RIVAL danner grundlag for generering af værdifulde testdata hos de danske og dermed verdens førende vindmølleproducenter samt flere universiteter i deres arbejde med udvikling af fremtidens vindmøller.

I Danmark satser vi stort på vindenergi, og det er et erklæret mål fra regeringen, at vedvarende energi skal dække 100 % af det danske energiforbrug i 2050. De danske vindmølleproducenter er dominerende i Europa og arbejder benhårdt på at fastholde den position i et marked, som er vokset med over 25 % årligt de seneste 18 år.

Fuldskala test bliver udfordring
Udviklingen betyder, at vindmøllerne bliver større og større. Denne udvikling kan give udfordringer i forhold til at teste vingerne for ydeevne og sikkerhed uden at have faciliteter til at teste i fuld størrelse. Vingerne betragtes som en af de mest kritiske dele af en vindmølle, og er i dag typisk omkring 90 meter lange. Der er vinger på op til 107 meter på vej. Design, materialer og løsninger valideres derfor ofte løbende på mindre vinger eller ved skalaforsøg.

Den bedst tilgængelige tilnærmelse
RIVAL har gennem flere år samarbejdet med de førende vindmølleproducenter og flere universiteter om udvikling af vingeprofiler (tværsnit), som giver den bedst mulige tilnærmelse til en fuldskala vinge for så vidt angår design, overflade, materiale og udførelse. ” Vi har i dag et gennemarbejdet produkt, vi kan tilbyde vores kunder, som netop lever op til de store krav, som stilles til de emner (vingeprofiler), som anvendes til test,” fortæller udviklingsingeniør Esben Sarenbæk fra RIVAL. ”Vi producerer mange vingeprofiler årligt. Kunderne tester typisk én vinge ad gangen – måske med 2-4 forskellige profiler – hvor vi levere en om ugen i testperioden.

”Feinschmeckeri”
Vi modtager typisk en 3D tegning fra kunden, som vi arbejder videre på i vores CAD-system, og i hele bearbejdnings- og montagearbejdet er der en række konstruktionskrav, vi skal overholde. Eksempelvis har en færdig vindmøllevinge ingen sammenføjninger, og det har vores profiler derfor heller ikke. I den afsluttede bearbejdning pudses vingeprofilerne i hånden, så alle små riller er helt væk. Vingemodellen indeholder et antal 0,4 mm trykhuller, der forbindes til en pressure scanner via tynde urethane slanger.”

I arbejdet med vingeprofilerne har RIVAL fokus på både overflade ruhed, homogenitet og kontur for at skabe den bedste strømning af luft omkring vingeprofilen og få den bedste tilnærmelse af de teoretiske dimensioner. Det giver kunden de allerbedste data til analyse.

Veldokumenterede vingeprofiler
Samtidig er vingeprofilerne yderst veldokumenterede, og der laves opmålinger for at verificere alle kundens dimensioner. Alt dokumenteres i en rapport, som vedlægges den enkelte profil. Profilen pakkes i en specialudviklet transportkasse, som beskytter den både under transport og ved den efterfølgende opbevaring hos kunden.

Tæt samarbejde om udviklingen
RIVAL arbejder i dag sammen med såvel danske som udenlandske universiteter og vindmølleproducenter om den videre udvikling af vingeprofilerne. ”Vi har opbygget en stor kompetence på området, og bliver ofte brugt som sparringspartner,” fortæller Esben. ”Senest har vi fået kontakt til et universitet i Holland, som er ved at udvikle en ny model, lige som vi også produceret en vingeprofil til den nye vindtunnel på DTU.”

Se flere nyheder

Ambitiøs produktionsingeniør til RIVAL

Vi søger en ambitiøs produktionsingeniør til at gennemføre optimeringstiltag, sikre proaktivitet samt integrere kvalitetsarbejdet på hver arbejdsstation og i hele produktionskæden

Rekordår på RIVAL

RIVAL kom ud af 2020 med en rekordomsætning, som er den højeste i virksomhedens historie. Bundlinjen følger godt med sammen med en styrket soliditet.