…det er tre vigtige egenskaber for medarbejderne hos RIVAL

”Sometimes you win – sometimes you learn” er et citat af den amerikanske forfatter, præst og management ekspert John C. Maxwell. Henrik Holvad har taget citatet til sig og arbejdet med at implementere det i praksis, da det passer godt ind i tankegangen hos RIVAL.

Han uddyber her baggrunden: ”Vores medarbejdere gør hver dag alt for, at vores producerede emner er lige i skabet i forhold til kundens krav. Men der vil ske fejl, hvilket vi skal være åbne for at lære af. I den proces kan fejlårsagen ”operatør-fejl” hurtigt blive en sovepude, fremfor at vi kommer til bunds i, hvad problemet reelt har været. Her arbejder vi med Root Cause Analysis (RCA) og opfordrer alle vores medarbejdere til proaktivt at være med til at komme helt til bunds i årsagerne, så vi kan lære af det – og få rettet til.”

 

Senest er vores dygtige medarbejder Thomas Roland kommet med sit bud på at lykkes.

• Oplæring, oplæring, oplæring..
• Kontrol, kontrol, kontrol..

”Det er selvfølgelig klart, at ingen laver fejl med vilje – men det sker for os alle. Det er virkeligt ærgerligt for RIVAL, kunderne og ikke mindst den medarbejder, som har haft hænderne i det,” siger Thomas og fortsætter:
”Det er altid fedest, når man selv opdager en fejl og har muligheden for at få tingene rettet. Det kræver, at man tager ansvar, involverer sig i kundens opgave og vil lære.”

 

Se flere nyheder

Produktionsplanlægning af 50 mands arbejde på 25 moderne CNC-maskiner, 24 timer i døgnet går ikke altid præcist op.

Ved indgangen af 2021 havde RIVAL en stor ordrebeholdning og kiggede ind i, at der var solgt 25% mere end den normale kapacitet.

”I en situation som denne – og i alle andre tilfælde – gør vi alt det mulige planlægningsmæssigt for at få tingene til at stemme. Det giver den mest optimale situation for både medarbejdernes familieliv og virksomhedens økonomi,” siger Henrik Holvad. ”Vi er dog meget bevidste om, at det ikke altid er muligt. Vi skal i princippet være utroligt heldige, hvis de opgaver, vi har i ordrebogen, passer præcist med vores medarbejderes skills og en normal arbejdsuge.”

Stærk korpsånd er stor styrke
Der vil således være tider, hvor medarbejderne må regne med overarbejde. I den sammenhæng er det afgørende, at vores medarbejdere er meget fleksible og tænker ”vi” før ”jeg”.

”De ved, der kan komme spidsbelastninger, hvor der skal arbejdes ekstra, og som virksomhed må vi acceptere, at der modsatrettet ikke altid er fuldt booket af kundeopgaver til alle vores medarbejdere. Det er vi bevidste omkring, og vi taler åbent om det. Vi er alle klar til at ”tage en for holdet”. Det kommer os alle til gode – og ikke mindst vores kunder,” siger Henrik Holvad

1.000 tak til vores medarbejdere
”Jeg håber, at de fleste af vores kunder har oplevet, at vi også i årets første måneder har overholdt vores aftaler – trods det faktum, at vi har kæmpet internt med at få enderne til at nå sammen,” siger Henrik Holvad. ”1.000 tak for en særlig indsats til alle vores medarbejdere, som har brugt de fleste lørdage i både januar og februar på at producere emner til vores kunder frem for at passe på sig selv og dem derhjemme.”

Se flere nyheder

Kompetencerne dækker bredt på RIVAL, og virksomheden bearbejder et stort udvalg af emner i mange størrelser. Herunder kompliceret, storformat, CNC-bearbejdning af tonstunge komponenter.

De rigtigt store emner bearbejdes med præcision, i høj kvalitet og til tiden i produktionshallerne hos RIVAL. ”Som hovedregel siger vi, at vi kan bearbejde emner i størrelsen fra en knyttet næve op til 5000x2000x1200 mm.,” fortæller produktionschef Søren Djursland.

Kender betydningen for kunden
Medarbejderne på RIVAL forstår, at alle emner uanset størrelse og ”sværhedsgrad” er af stor betydning for den enkelte kunde. Det gælder både ved et tonstungt emne til vindmølleindustrien og et offshore tool på et par kilo – og om de skal produceres i enkelte styks eller flere hundrede i en serie.

”Det ligger på rygraden for vores folk at sætte sig grundigt ind i, hvad et emne i sidste ende skal bruges til. Det giver os helt særlige muligheder for at komme med input til kunden, som kan optimere produktionen og skabe nye vinkler på en løsning,” siger Søren Djursland. ”Det ved vi af erfaring, at vores kunder sætter stor pris på, og det er et vigtigt udbytte af vores tætte partnerskaber.”

Plads til nye ordrer

Ordrebogen på RIVAL er lige nu fyldt op, men i løbet af de kommende måneder er der plads til nye ordrer. ”Det gælder specielt på vores maskiner i store fræs,” siger Søren Djursland. ”Her kan vi bearbejde emner op til 5 meter i alle sværhedsgrader. Vi står altid klar til at tage en nærmere dialog med vores kunder om netop deres muligheder.”

 

Se flere nyheder

2021 er godt i gang. Vi har netop budt velkommen til fire nye medarbejdere i en tid, ”hvor hele verden er rystet i sin grundvold”, og flere af vores kolleger skærer ned.

Vi er rigtigt glade for at byde Mats, Oscar, Janus og Daniel velkommen til vores unikke arbejdsplads.

Som medarbejder på RIVAL både vil og tør vi byde ind med vores kompetencer og holdninger – og vi respekterer dem, som har andre holdninger. Hos os tager alle del i det sociale fællesskab, fordi det er et værdifuldt grundlag for at skabe den allerbedste arbejdsplads.

Se flere nyheder

På RIVAL har vi en samfundsmæssig forpligtelse til at holde Danmark i gang, og vi har også en særlig rolle i at passe på, at det ikke er os – der må mødes – der bærer smitten videre.

“Mange og løbende tests er en del af vejen til at slå den ”forbistrede” virus ihjel. Internt opfordrer vi kraftigt alle medarbejdere til at blive testet hver 14. dag. Vi har et stærkt mål om, at det ikke er os, der bliver syge og/eller bærer smitten videre – og det gør vi bedst ved at holde afstand og ikke samles i grupper,” siger Henrik Holvad.

Møder afholder vi derfor også på Skype eller lignende platforme, og de få eksterne gæster og servicefolk, der kommer til os, bærer alle mundbind og gule veste, sådan at vi ved, at ”her skal vi holde særlig afstand.”

Se flere nyheder

Hos RIVAL går serie- og enkeltstyksproduktion af kritiske og kostbare emner til krævende kunder i dag hånd i hånd. Den to-strengede produktionsstrategi har vist sig at være et rigtigt træk. Det må dog aldrig være på bekostning af kvaliteten. Det stiller konstant stigende krav til de interne systemer og procedurer hos RIVAL.

Unikke ”skills”, høj kvalitet og levering til tiden samt en helt speciel kultur har i en lang årrække været stærke kendetegn ved RIVAL. Disse egenskaber er gennem de seneste år blev suppleret med produktion døgnet rundt – også i store serier. Samtidig er der budt velkommen til en ny type medarbejdere.

RIVAL vil lære af de dygtigste
Implementering af højkvalitetsserieproduktion, som kører 24 timer i døgnet, er en krævende og meget lærerig proces hos RIVAL. ”Vi har altid gjort os meget umage med det, vi gør,” siger adm. direktør Henrik Holvad.” Vi anser den to-strengede produktionsstrategi som en værdifuld mulighed for vores kunder og for RIVAL samt for at tilbyde job til en ny type medarbejdere. Vi er meget bevidste om, at det stiller helt nye krav til os, da vi fortsat skal være garanter for kundens emner og levere netop dét, som er aftalt.

For at være så godt som muligt klædt på kigger vi på dem, som i andre brancher lykkes med højkvalitets-serieproduktion 24/7. Vi har sat os for at tage ved lære af dem. Det gør vi i tæt samarbejde med vores kvalitetskoordinator Torben Bech.”

Visionen holder RIVAL skarp
RIVAL har en klar vision:

”RIVAL anerkendes af kunder med både høje bearbejdningskrav
og en professionel organisation som en værdiskabende leverandør,
der både tør og kan tage det fulde ansvar for kundens projekt
og levere netop DÉT, der er aftalt.”

”Vi har helt bevidst sat overliggeren højt ved at præcisere, at vi vil levere netop dét, som er aftalt. Det er alfa og omega for vores kunder,” siger Henrik Holvad. ”Det gælder både ved enkeltstyk og serier, og uagtet om emnerne produceres dag, aften eller nat. Det giver udfordringer, som vi kun kan løse ved at have endnu bedre styr på processer og procedurer. Netop høje kvalitetsmål, faste procedurer og interne opstartsmøder er vigtige forudsætninger for, at vi leverer netop dét, som er aftalt med kunden.”

Yderligere turbo på kvalitetsarbejdet
Mange års erfaring viser, at medarbejdere med de unikke skills oftest foretrækker at arbejde i dagtimerne. På RIVAL har man derfor lavet et set-up omkring en stærk maskinpark, så de ”gode gamle” medarbejdere i samarbejde med de nye medarbejdere – som arbejder aften og nat – kan gennemføre produktionen 24/7.

Det stiller høje krav til processer og procedurer, for at alt kører som planlagt på alle tider af døgnet. Derfor har man kontinuerligt fokus på at videreudvikle ledelsessystemer og har intensiveret arbejdet med Torben Bech. Man arbejder desuden med implementering af et nyt ledelsessystem 1factory til håndtering af hele kvalitetsstyringen. ”Den nye software giver helt særlige muligheder for at opsamle data og bruge dem aktivt i vores læring. Vi skal lære af både de ting, der går godt, og det som ikke gør. Kun herigennem kan vi blive endnu bedre,” fortæller Henrik Holvad og fortsætter:

Det gør ondt og koster, når vi fejler
”Fejl kan ikke undgås, men det gør ondt helt ind i sjælen på vores folk, når der sker fejl. De kender betydningen for vores kunder, og hvad det kan koste på omdømmet og økonomien på RIVAL.”

Men samtidig har RIVALs medarbejdere også en stædighed, som betyder, at man vil gøre alt for, at kunden ikke mærker fejlen – selv om det ikke altid kan undgås. Men det koster altid på økonomien, i overarbejde og fravær fra familien.

Stor ros fra kunderne
Samarbejdet mellem kunderne og RIVAL er præget af et stærkt og transparent partnerskab. Det er værdifuldt for begge parter, at både kunden og RIVAL kan være åbne omkring de udfordringer, man møder, og arbejder sammen om at løse dem bedst muligt. Det fungerer rigtigt godt i praksis.

”Vi er således utroligt stolte af, at vores kunder over en bred kam roser os for at være en vigtig brik i at opfylde deres interne KPI’er og dermed nå sikkert i mål med deres projekter. Det fortæller os, at vi gør mange ting rigtigt,” siger Henrik Holvad. ”Vi arbejder dagligt på at gøre det endnu bedre. Processer og procedurer er sammen med vores dygtige medarbejdere de afgørende faktorer i dette arbejde.”

Se flere nyheder