Kvalitet

Kvalitet er alt afgørende
RIVAL har et kvalitetssystem, som opfylder kravene i ISO 9001, og som det fremgår af vores vision, er kvaliteten af vores arbejde til kunden en af de tre væsentligste parametre i vores samlede konkurrencekraft:

  • PERFECTION (Kvalitet)
  • PRECISION (Leveringsevne)
  • PARTICIPATION (Dedikeret deltagelse)

Kvalitetspolitik
RIVALs kvalitetspolitik er formuleret således:

Vi leverer højkvalitets underleverandørarbejde, typisk til produktionsvirksomheder, i ét styk eller små serier. Vi ved, at mange af de maskinemner, vi bearbejder, er meget kostbare. Vi er derfor altid opmærksomme på at overholde tolerancer og overfladekrav, og – ikke mindst – at vi ikke skader maskinemnet, hverken under håndtering, bearbejdning eller transport.

Kunden skal altid opleve vores kvalitet som værende høj. Det gælder vores maskinmæssige bearbejdning, men også det hele omkring leverancen: ordremodtagelsen, forsendelsen, kommunikation til og fra kunden, mv.

Kvalitetsmål
Kvalitetsmålsætninger for RIVAL er:

  • At fremstille produkter efter kundens specifikationer. Hvis kunden ikke oplyser disse, bliver nødvendige specifikationer fremskaffet, og derved sikres det, at maskinemnerne fremstilles efter kundens krav.
  • At RIVAL leverer til aftalt tid.
  • At være bevidst omkring udvikling af egne procesområder, således at RIVAL ved rationalisering i fremstillingsprocessen sikrer udførelse af kundens maskinemner til konkurrencedygtige priser.
  • At RIVAL samarbejder med betydelige kunder omkring kvalitetsmål og fælles udvikling af maskinemnerne.
  • At sikre – gennem løbende uddannelse og motivering af medarbejderne – at RIVAL lever op til ovennævnte mål.

Vi måler vores evne til at levere kvalitet.

Her på siden præsenterer vi vores evne til at levere kvalitet ved at vise vores kassationsomkostninger i forhold til vores omsætning.

I kassationsomkostninger medgår omkostninger til at udbedre fejl i form af råmaterialer og mandetid.

Det skal tydeliggøres, at alle vores interne omkostninger er medregnet, og blot en brøkdel af disse opleves af kunden, da fejl typisk opdages internt inden levering.

Mål for kvalitetsomkostninger
Vi har høje krav til målsætningen for kassationsomkostninger. Målsætningen for 2019 er således max 1%.

Siden her opdateres årligt og viser vores kvalitetsomkostninger for de seneste år.

Flere områder i RIVAL-pakken

Tæt sparring om produktionsprocessen

Hos RIVAL har vi et godt samspil med vores kunder om udvikling og optimering af deres avancerede emner, og hvordan emnerne mest optimalt kan produceres.

Leveringsevne

Hurtig levering til tiden giver sikkerhed og reducerer behovet for lager hos vores kunder. Det er vores målsætning, at 98 % af alle ordrer skal leveres til tiden.

Dokumentation

Både danske og udenlandske virksomheder stiller i dag meget høje krav til dokumentation fra deres underleverandører.

PTA

Vores  produktionstekniske afdeling er en vigtig brik i det løbende arbejde med produktivitetsforbedringer på RIVAL.