Serieproduktion

RIVAL er en anerkendt leverandør af avancerede, serieproducerede emner, og mange kunder vælger at indgå rammeaftaler med os. Det gælder både kunder i dansk industri i bred forstand og specifikt i forsvars-, marine- og energiindustrien.

Hos RIVAL kan vi serieproducere avancerede emner, som hos mange andre underleverandører kræver, at en værktøjsmager står og arbejder med det enkelte emne. Det sker med baggrund i mange års samarbejde med krævende kunder, hvor vi har opbygget en værdifuld læring omkring kritiske og kostbare emner, som er overflyttet til serieproduktionen.

Flere rammeaftaler
Flere og flere kunder kan se fordelene i at indgå et fast samarbejde med os, og vi har i dag rammeaftaler om faste leverancer med betydelige kunder i olie- og gas-, robot-, forsvars- og vindindustrien. Det er typisk aftaler, der indeholder specifikke krav til de fleste af parametrene i RIVAL-pakken. Det omhandler eksempelvis kvalitetsmål, materialecertifikater, mål om leveringsevne, dokumentation, bod ved aftalebrud, NDA, fleksibilitet, målerapporter, kalenderfastsatte statusmøder og dokumenteret kapabilitet på både medarbejdere og maskiner

Se udvalgte referencer

Effektiv serieproduktion til RIVALs forsvarskunder

,

RIVAL har et rigtigt vær­difuldt samarbejde med flere virksomheder i forsvarsindu­strien, som netop efterspør­ger produktion af kritiske og kostbare emner – gerne sy­stemleverancer i serieproduk­tion.

Tæt dialog bag værdifuldt samarbejde om emner til Scania lastbiler

, ,

Kvalitetskontrollen er omfattende og alt skal klappe i første omgang, når BIRN producerer bremsekomponenter til Scanias lastbiler.