Solide kompetencer i PTA giver gevinst

Flemming Hansen og Torben Pedersen er det faste team i RIVALs produktionstekniske afdeling. Med en baggrund som maskinarbejdere tilført mange års erfaring er de garanter for gennemarbejdede tilbud og produktionsgrundlag til glæde for både kunder og kolleger.

”Vores primære opgave er at skabe den rigtige sammenhæng mellem kundens ordre og arbejdet i produktionen,” siger projektleder i PTA Flemming Hansen.” Det skal både sikre, at kunden får netop det emne, der skal bruges i rette kvalitet og tid, og at vi tilrettelægger produktionen mest hensigtsmæssigt. Det betyder eksempelvis, at de relevante informationer skal være tilgængelige, når de efterspørges af kolleger eller kunder.”

Opklarende arbejde
Når en ny ordre lander i PTA, går den første tid med lidt opklarende arbejde. ”Vi tager ofte kontakt til kunden for at stille et par spørgsmål, så vi sikrer, at kunden får præcist det, der er brug for,” siger Flemming. ”I den forbindelse kan vi også vende mulige ændringer i tegninger og specifikationer med kunden, så behovet rammes præcist.”

Efterfølgende vurderes det nærmere i PTA, hvordan produktionen kan gribes an, hvilke maskiner og ressourcer som bør anvendes, tidsforbruget estimeres, dokumentationskrav opstilles, og det endelige tilbud udregnes til kunden. I hele produktionsprocessen følger projektlederne fra PTA projektet tæt, og de holder løbende kunden opdateret om status.

God sparring
I det daglige bruger Flemming og Torben ofte hinanden som sparringspartnere for at nå frem til den bedste løsning. ”Vi kommer med hver vores erfaring og baggrund, og netop derfor er det rigtigt godt, at vi kan sparre med hinanden,” siger Flemming Hansen. ”Det har vi stor glæde af i dagligdagen.”

“Det gør ofte løsningen lige en tand bedre, at tingene er vendt en ekstra gang.”
Projektlederne i PTA inddrager også kolleger fra produktion og salg i produktionsforberedelsen, og ved større projekter oprettes en egentlig projektgruppe.

PTA øger produktiviteten
Den produktionstekniske afdeling er også en vigtig brik i det løbende arbejde med produktivitetsforbedringer på RIVAL. ”Med den kompetente indsats øger vi garantien for, at kunden får netop den løsning, der er behov for,” siger adm. direktør Henrik Holvad. ”Hertil kommer, at vi hurtigere kan frigøre vores salgsfolk fra de indkomne ordrer og overlade det videre arbejde til kolleger med spidskompetencer på området. Herefter står produktionen med et gennemarbejdet produktionsgrundlag, så planlægning og produktion kan ske mere optimalt. Alt i alt sikrer vi kunden en løsning i en rigtig god kvalitet til en god pris og leveret i rette tid.”

Stor tilfredshed
”Vi oplever både internt og eksternt en stor tilfredshed med den kompetente måde, som arbejdet udføres på i vores PTA. Det er en vigtig faktor, at Torben og Flemming har så bred erfaring i samarbejde med kunder, projektledelse og samtidig en baggrund som maskinarbejdere. Det giver alle muligheder for at få forberedt produktionen bedst muligt, hvilket vi dagligt drager nytte af.”

Flere områder i RIVAL-pakken

Fleksibilitet

Vores produktion er fleksibel og gearet til hurtig omstilling, hvis der opstår behov for det. Vi tager altid udgangspunkt i kundens konkrete behov.

Mennesker og maskiner

Kombinationen af vores dygtige medarbejdere og en moderne maskinpark gør RIVAL til et slagkraftigt alternativ som underleverandør.

Materiale certifikater

Mange af de emner, vi udvikler og producerer, skal enten ud at flyve, sejle, placeres under havoverfladen eller indgå i forsvaret.

Kvalitet

RIVAL har et kvalitetssystem, som opfylder kravene i ISO 9001, og kvaliteten af vores arbejde til kunden er en af de tre væsentligste parametre i vores samlede konkurrencekraft.