Cases

Cases

Hos RIVAL samarbejder vi med en lang række kunder i et bredt udvalg af brancher. Vi har opbygget en stor kompetence i at udvikle og producere emner, som er særligt kritiske og kostbare for vores kunder. Her kommer både vores medarbejderes kloge hænder og vores maskinpark til sin ret.

Som udviklende kompetenceleverandør arbejder vi altid med fokus på at skabe værdi for vores kunder. Se mere om værdiskabelsen i RIVAL-pakken, som kunderne tilbydes ved både serieproduktion og projekter samt ved enkeltstyksproduktion. Altid tilpasset den enkelte kundes konkrete situation.

Læs mere om vores referencer inden for industri, energi, forsvar og marine.

 

Værdifuldt samarbejde med BILA

Tæt sparring om løsningsmetoder og tolerancer gennem dialog med erfarne industriteknikere, der ved, hvad de taler om. Det var netop dét, BILA efterspurgte og har fået i samarbejdet med RIVAL.

Samarbejdet med RIVAL giver ro i maven

RIVAL går aktivt ind og tager ansvar. Det værdsættes af en meget betydende og værdifuld kunde i olie- og gasindustrien og danner solidt grundlag for udvikling af samarbejdet.

Forsvaret på besøg hos RIVAL

Tirsdag i uge 43 kom chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) Generalløjtnant Flemming Lentfer på besøg hos RIVAL.

Effektiv serieproduktion til RIVALs forsvarskunder

RIVAL har et rigtigt vær­difuldt samarbejde med flere virksomheder i forsvarsindu­strien, som netop efterspør­ger produktion af kritiske og kostbare emner – gerne sy­stemleverancer i serieproduk­tion.

RIVAL samarbejder med Wärtsilä over hele kloden

Om det er i Australien, Nordnorge, USA, Tyrkiet eller Hirtshals, motorleverandøren Wärtsilä har behov for hurtig assistance til produktion af en reservedel, så er RIVAL altid klar til at hjælpe.