Cases

Cases

Hos RIVAL samarbejder vi med en lang række kunder i et bredt udvalg af brancher. Vi har opbygget en stor kompetence i at udvikle og producere emner, som er særligt kritiske og kostbare for vores kunder. Her kommer både vores medarbejderes kloge hænder og vores maskinpark til sin ret.

Som udviklende kompetenceleverandør arbejder vi altid med fokus på at skabe værdi for vores kunder. Se mere om værdiskabelsen i RIVAL-pakken, som kunderne tilbydes ved både serieproduktion og projekter samt ved enkeltstyksproduktion. Altid tilpasset den enkelte kundes konkrete situation.

Læs mere om vores referencer inden for industri, energi, forsvar og marine.

 

Effektiv serieproduktion til RIVALs forsvarskunder

RIVAL har et rigtigt vær­difuldt samarbejde med flere virksomheder i forsvarsindu­strien, som netop efterspør­ger produktion af kritiske og kostbare emner – gerne sy­stemleverancer i serieproduk­tion.

RIVAL samarbejder med Wärtsilä over hele kloden

Om det er i Australien, Nordnorge, USA, Tyrkiet eller Hirtshals, motorleverandøren Wärtsilä har behov for hurtig assistance til produktion af en reservedel, så er RIVAL altid klar til at hjælpe.

Wärtsilä supply boat, Norge

Motorleverandøren Wärtsilä efterspørger i stigende grad RIVALs talenter inden for spåntagende bearbejdning. Det skyldes ikke mindst medarbejdernes kreativitet, håndelag og hurtighed.

Fuel pots til F-35

RIVALs to YCM bearbejdningscentre kører med meget stor præcision selv på snævre tolerancer. Det var en afgørende faktorer, da RIVAL blev valgt som leverandør til bearbejdning af delkomponenter til F-35 flyet.

Avancerede dele til kampvogn

RIVAL har i flere år samarbej­det med kunder i den danske, tyske og norske forsvarsindu­stri. De værdsætter RIVALs styrker, som ligger i at udvikle og levere emner, som er kriti­ske for kunderne.

Grundfos’ vedligeholdelsesafdeling

RIVAL er klar til at rykke hurtigt, når kunderne har behov for det. Det oplevede Grundfos senest, da der opstod et akut behov for at få repareret et værktøj i deres trykstøbning.