RIVAL går aktivt ind og tager ansvar for både udviklingen og produktionen af avancerede emner. Det værdsættes af en meget betydende og værdifuld kunde i olie- og gasindustrien og danner solidt grundlag for udvikling af samarbejdet.

RIVAL har haft et godt og tæt samarbejde gennem en årrække med en førende virksomhed i olie- og gasindustrien om bl.a. udvikling og produktion af emner til kundens produkt, som arbejder flere kilometer meter under havoverfladen. Her stilles helt særlige krav til kvalitet, præcision og leveringssikkerhed.

RIVALs mangeårige gruppeleder og nu også projektleder Torben Pedersen har været med hele vejen. Han har i en længere periode arbejdet intensivt på at forfine mål, tolerancer, valg af bearbejdningsværktøj og -metode til kundens emner.

Nysgerrighed giver værdifuld viden
”Vi går altid ind til kundernes opgaver med en stor nysgerrighed. Det er interessant at vide, hvad et emne i sidste ende skal bruges til,” fortæller Torben. ”Med denne viden kan vi også bedre være med til at sikre, at emnet netop opfylder de krav og behov, som kunden har.

Her spiller samarbejdet med kunden også en stor rolle. De kommer med en helt unik viden om netop deres emne og dets anvendelse – og vi kommer med et meget fagligt blik ”udefra”, ser ind på tegninger, tolerancer m.v., stiller de afklarende spørgsmål, får lavet tilretninger og gjort emnet klar til bearbejdning på den mest hensigtsmæssige måde – både når det gælder kvalitet og pris. Den viden, ved vi af erfaring, har en enorm betydning for kunden.”

Alt skal frem i lyset
Som en del af det tætte samarbejde mellem kunden og RIVAL er der også fokus på, at alt skal frem i lyset og problemer italesættes straks og løses af de medarbejdere, som står med dem. Det er det mest effektive og lærerige for begge parter. Samtidig er det med til at sikre både kvalitet, leveringssikkerhed og at samarbejdet konstant udvikler sig.

RIVAL skaber tryghed hos kunden
Samarbejdet med RIVAL og medarbejdernes indsats værdsættes af kundens indkøbsdirektør. Han har netop været på besøg hos RIVAL. ”Jeg tager fra RIVAL med en dejlig ro i maven,” fortæller han. ”Det er godt at få bekræftet, at de er i fuld kontrol med produktionen af vores emner. Vi er gode til at lære af hinanden som virksomheder, hvilket er med til kontinuerligt at udvikle og forfine vores samarbejde.”

Se flere nyheder

Stor spørgelyst og interesse for de emner, som skal bearbejdes, kendetegner medarbejderne hos RIVAL. Det er et væsentligt element i at give kunderne værdifuld sparring og input, som ofte ender ud i nye idéer og løsninger.

”Mine kolleger er meget nysgerrige og oprigtigt interesserede i at vide, hvad et emne i sidste ende skal bruges til – måske flere hundrede meter under havoverfladen eller 150 meter oppe i en vindmølle,” fortæller gruppeleder Torben Pedersen fra RIVAL. ”Det giver os helt særlige muligheder for at komme med input til kunden, som kan optimere produktionen og skabe nye vinkler på en løsning – end hvis vi ”blot” får en tegning med emnet uden yderligere oplysninger.”

Udviklingsprojekt med meget strenge NDA-krav
Flere af de udviklingsprojekter, RIVAL er involverede i, er så hemmelige og med strenge NDA-krav, at der ikke kan fortælles meget om detaljerne. Det gælder også ét af de seneste projekter for en af de store vindmølleproducenter. ”Vi er med, når de helt nye dele til fremtidens vindmøller skal udvikles,” fortæller Torben. ”Kundens ingeniører, som arbejder med udviklingsopgaverne, har helt naturligt ofte en meget teoretisk tilgang, og her har de en unik spidskompetence. Vi har så den mere praktiske tilgang og kan byde ind med, hvordan vi kommer fra teori til produktion. Det giver ofte også nye perspektiver og idéer til løsninger.”

Skaber orden i kaos
Ofte er udviklingsprojekterne ikke afsluttede hos kunden, når RIVAL involveres. Det kan betyde, at der ikke er overblik over forløbet fra kundens side, og der kontinuerligt kan komme opdatering af tolerancer, krav og tegninger. I det ”kaos” skal RIVALs medarbejdere holde hovedet koldt og bevare overblikket, hvilket de har rigtig god erfaring med. Det sker i et tæt samarbejde med kundens ingeniører, og dermed sikres en løbende optimering på alle parametre i projektet.

Vi forholder os til detaljerne – og økonomien
”Vi har oparbejdet en rigtig stor erfaring med at forholde os til detaljerne på tegninger til et emne og se, om der er mangler eller fejl, som kan medføre, at fx tolerancer ikke kan overholdes, og emnet dermed i sidste ende ikke vil leve op til kundens krav og forventninger. Det betyder meget for vores kunder, at vi dermed er med til at kvalitetssikre processen,” siger Torben. ”I processen har vi også blik for hele kost-reduktionen. Hvis en skarp tolerance ikke er afgørende for emnet, kan den måske slækkes, og dermed kan der ofte også reduceres på omkostningerne. Det er også vigtig viden for vores kunder og noget, de sætter stor pris på, vi byder ind med. Og vi kan slet ikke lade være.”

Se flere nyheder

RIVAL har fået et solidt fodfæste i olie- og gasindustrien og arbejder pt. på emner, hvor slutkunden er Statoil. Emnerne kommer RIVAL til gavn på flere måder, da RIVAL også selv er kunde hos Statoil.

RIVALs direktionsassistent Heidi Kjellerup Rasmussen har, som én af sine mange arbejdsopgaver, ansvaret for at holde øje med beholdningen af fyringsolie og diesel i RIVALs fem store tanke. ”Det kører faktisk automatisk,” fortæller Heidi. ”Statoil overvåger tankene og kommer og fylder op, når der er ved at være lavvande. Men jeg holder da også løbende øje for at være 100 % sikker på, vi ikke løber tør, hvilket jeg heldigvis aldrig har oplevet.”

Tilfredse kunder
Heidi er således godt tilfreds med Statoil som leverandør, og det samme gør sig gældende, når RIVAL er leverandør til Statoil. ”Vi har i processen med fremstilling af de nuværende emner til Statoil haft kontrolbesøg fra den norske underleverandør til Statoil, som vi arbejder for,” siger salgschef Christian Aarup fra RIVAL. ”De har været yderst tilfredse med vores arbejde – herunder kvaliteten, vores dokumentation for processer og målinger af tolerancer.”

Fuldt projektansvar
RIVAL har taget det fulde projektansvar i det igangværende projekt med at producere store låsebolte til fæstningsrammer til bl.a. kompressorer, som fastgøres på havbunden under boreplatformen. ”Vi har således kunnet levere den færdige låsemekanisme, hvilket har været en lettelse i kundens videre arbejde med hele fæstningsrammen.

Ændringer til konstruktion
”Samtidig har det givet os muligheden for at komme med forslag til modificeringer af selve konstruktionen af låsebolten, da vi har haft det fulde overblik og har kunnet gennemskue uhensigtsmæssigheder. I dag står kunden således med et bedre produkt, hvilket naturligvis er til alles tilfredshed.”

Skrappe krav
RIVAL arbejder sig hermed støt ind på målsætningen for 2015, hvor 65 % af virksomhedens omsætning skal komme fra olie- og gasindustrien. ”Vi går fortsat målrettet efter de store spillere i branchen,” siger Christian. ”Flere af dem er i dag på vores kundeliste – hvilket ikke lige er sket fra den ene dag til den anden.

Det kræver benhårdt og målrettet arbejde, samt at vi leverer i rette kvalitet og til tiden hver gang. Hertil kommer skrappe krav til fx dokumentation, overholdelse af tolerancer, forsikring, arbejdsmiljø og processtyring. Alt i alt noget vi nu gennem flere år har bevist, vi kan leve op til,” siger Christian.

RIVAL ind på det norske marked

Motorleverandøren Wärtsilä efterspørger i stigende grad RIVALs talenter inden for spåntagende bearbejdning. Det skyldes ikke mindst medarbejdernes kreativitet, håndelag og hurtighed.

En supply-båd sejler på en mole og må søge dok i den polske havneby Stettin. En melding går til Norge, hvor Wärtsiläs kontor hurtigst muligt må finde en ny reservedel. Kort efter dukker en mail op i Benny Sørensens indbakke på Maskinfabrikken RIVAL med en bestilling på en stempelstang. ”Det skulle gå stærkt. Det er dyrt at have en supply-båd til at ligge stille.

Samtidig med, at de sendte mailen med, tegninger, afskibede de råmaterialet fra Norge. Det modtog vi tirsdag,” fortæller Benny Sørensen, der er RIVAL’s kundeansvarlige med speciale i ”bøvlede” opgaver. Medarbejderne på RIVAL fik løst opgaven på 3 døgn. Fredag morgen kunne en specialtransport fragte reservedelen til Polen, hvor den blev monteret, så båden atter kunne komme ud at sejle.

Konkurrencedygtige Danmark
RIVAL er godt på vej ind på det norske offshore marked, der mangler underleverandører til maskinarbejdet. Danske virksomheder har fået ry som fleksible med en innovativ tankegang.

Udflagningen har tvunget danske virksomheder til at gøre tingene på en anden måde. ”Vores medarbejdere er meget opmærksomme på, hvordan de kan løse en given opgave på den nemmeste måde. Så vi kan konkurrere både på tid og pris.

Det skyldes, at vi har været tvunget til at omstille os, fordi efterspørgslen har ændret sig. Vi siger til vores medarbejdere, at det handler om målet – ikke midlet – og vi stoler på, at vores folk når et optimalt resultat,” fortæller Benny Sørensen, der i flere tilfælde har oplevet, at de norske firmaer sender det specialmateriale, de har behov for at få lavet emner i, til Danmark, hvorefter RIVAL fremstiller emnet og sender det tilbage. Det er dyrt i fragt, men det viser, hvor stort behovet er. ”I fremtiden vil vi nok overveje at lagerføre de specielle rustfri stålmaterialer til offshore industrien, så vi kan blive endnu mere konkurrencedygtige.”

Se YouTube film her

Værdiskabende samarbejde med olie- og gasindustrien

RIVAL er i dag fast underleverandør til betydende kunder i olie- og gasindustrien. Flere års målrettet fokus på udvikling af et værdiskabende samarbejde har givet pote.

Kravene er høje til underleverandørerne til olie- og gasindustrien, da arbejdet offshore på havvindmøller og boreplatforme er forbundet med en væsentlig risiko på grund af de vanskelige arbejdsforhold. Sker der fejl, kan følgerne være katastrofale.

Opfylder krav
”Derfor har det været afgørende for, at vi er blevet faste underleverandører i offshorebranchen, at vi kan dokumentere, at vi lever op til de store krav, som stilles fra branchen,” siger Henrik Holvad fra RIVAL. ”Det handler specifikt om, at leveringsevne, kvalitet og fleksibilitet er i topklasse.” Og RIVAL kan håndtere de kritiske og kostbare emner som foreskrevet, når man arbejder offshore. Det viser flere års fast samarbejde med nogle af de største – både danske og udenlandske – aktører i branchen.

Høj leveringsevne
Hovedparten af arbejdet i offshoreindustrien foregår mange hundrede kilometer fra land f.eks. i Nordsøen. Derfor er der ikke plads til forsinkelse ved levering af emner, som eksempelvis skal monteres på en boreplatform. Når der afgår en supplybåd eller helikopter til boreplatformen, skal alle leverancer være på plads. ”Derfor er vores høje leveringsevne en vigtig parameter samtidig med, vi er klar til at sætte ind med hurtige justeringer, hvis behovet opstår,” siger Henrik Holvad. ”Vores målsætning er en leveringsevne på 98 % set over hele året. Det lever vi op til – og vi arbejder benhårdt på også at gøre det måned for måned.”

Hurtig omstilling
Hos RIVAL er man ligeledes klar til at ændre i produktionen for at løse en hasteopgave – også når det omhandler kritiske og kostbare emner. Både RIVALs organisation og planlægningssystem er gearet til hurtig omstilling samtidig med, at man lever op til de aftaler, som er indgået med andre kunder.

 

”Det kan være afgørende og spare både tid og penge for vores kunder,” siger Henrik Holvad. ”Det er hurtigt mange tusinde dollars i mistet indtjening, vi taler om, hvis eksempelvis dele af en boreplatform skal ligge stille pga. et defekt borerør. I sådanne situationer må der ikke gå mange timer, fra vi får besked om problemet, til tegningerne er klar, råvarer med de rette certificeringer leveret, og vi er i fuld gang med produktionen.”

Kvalitet i topklasse
Værdien i den høje leveringsevne og fleksibilitet hænger tæt sammen med, at kvaliteten skal være i topklasse. Det er både dyrt og besværligt at skulle udskifte eller justere et emne, som er monteret flere kilometer under havoverfladen. ”Derfor er det ligeledes af stor betydning, at vi har de rette kompetencer, både når det gælder medarbejdere, maskiner og materialer med de rette certifikater,” siger Henrik Holvad.
”Og vores medarbejdere er dygtige, fleksible og meget innovative samtidig med, at kvaliteten i arbejdet er meget højt. Det bekræfter vores kunder i olie- og gasindustrien. Det danner grundlaget for, at vi fortsat udbygger samarbejdet med flere kunder i branchen. Et samarbejde som skaber værdi for både kunden og RIVAL.

 

Mere samarbejde gennem dokumentation

Vetco Gray, der er en del af giganten GE Oil & Gas samarbejder med RIVAL om leverancer til off-shore markedet.

Den typiske opgaver er en “haster”, en reservedel til enten en slæbebåd eller et supply-skib, som betjener boreplatforme.

Men RIVAL leverer også reservedele fra lager til Vetco Gray, der får fremstillet nipler til olieudstyr i Nordsøen. ”Her er vi altid foran med produktionen, så de løbende kan rekvirere til deres lager i Esbjerg.”

Vetco Gray er en del af det globale GE Oil & Gas. Vi har leveret den krævede dokumentation til GE inden for vores kvalitetssikring, leveringssikkerhed, miljø, intern kommunikation, sikkerhedsarbejde, procedurer og etik.

Det betyder, at vi kan være mere fleksible og udvide samarbejdet løbende og levere mere krævende komponenter. Vi forventer at komme ind i en fælles database for alle afdelinger af GE Oil & Gas,” siger Benny Sørensen.