Tillid og god kemi bag samarbejdet med Konecranes

Installering og servicering af havnekraner er en specialistdisciplin, som Konecranes mestrer. Her sættes person- og driftssikkerhed i højsædet.

Når tonstunge kraner skal serviceres, skal alt gøres rigtigt første gang. Alternativt kan personsikkerhed sættes på spil, eller arbejdet med løsning og lastning af de store skibe i havnen forsinkes. Begge dele kan have store omkostninger. Netop tilliden til at tingene bliver gjort rigtigt den første gang og i den rette kvalitet, er grundlaget for, at Konecranes har valgt RIVAL som underleverandør af emner til kranerne.

Stor ekspertise på havnekraner
Konecranes har stor erfaring i arbejdet med havnekraner, både når det gælder servicering, optimering og beregning af lønsomhed. ”Kunderne har store forventninger til, at vi hurtigt og præcist kan rådgive og servicere dem. Derfor er det afgørende, at vi har de rette samarbejdspartnere,” siger kraninspektør Søren Møllgaard fra Konecranes. Aarhus Maskinfabrik har stået bag konstruktionen af havnekraner over hele verden. Virksomheden stoppede med at producere kraner i 1997. I 2008 blev Aarhus Maskinfabrik overtaget af Konecranes. I dag servicerer og inspicerer virksomheden havnekraner over hele verden. Søren Møllgaard har bl.a. været en tur i Grækenland for at se nærmere på en havnekran, som Aarhus Maskinfabrik har konstrueret for over 25 år siden.

Totalleverandør på enkeltdele
Kraninspktørerne hos Konecranes samarbejder med RIVAL om reparation og fremstilling af enkeltdele til de havnekraner, som skal serviceres og repareres.

”Vi ved af erfaring, at RIVAL kan tage det fulde ansvar, hvilket er afgørende for, at vi kan udføre vores opgave,” siger Søren Møllgaard. ”Vi kan transportere en defekt enkeltdel til en kran ad, finde frem til hvor den er defekt, reparere den og samle delen igen. De tager også ansvaret for overfladebehandling eller anden efterbehandling og står inde for kvaliteten hele vejen.”

Kulkran på Ensted Havn
Senest har Konecranes og RIVAL samarbejdet om udbedring af akselskåle og fremstilling af aksler til en kulkran, som er under renovering på Ensted Havn. Havnen er Nordeuropas største kulhavn og er ejet af DONG Energy og Vattenfall i fællesskab. Den er en af de få havne i Danmark, som kan tage imod de meget store skibe, som anvendes til transport af kul. Det kræver en dybde i havnen på omkring 18 meter. ”Benny Sørensen fra RIVAL tog med en tur til havnen nær Åbenrå for at se nærmere på de dele, som skulle repareres,” siger Søren Møllgaard. ”Jeg skaffer den nødvendige dokumentation, og Benny udarbejder et bud på, hvordan løsningen skal være, hvilket RIVAL så arbejder videre ud fra efter vores godkendelse.” Renoveringen af kranen afsluttes til efteråret.

RIVAL har fået et solidt fodfæste i olie- og gasindustrien og arbejder pt. på emner, hvor slutkunden er Statoil. Emnerne kommer RIVAL til gavn på flere måder, da RIVAL også selv er kunde hos Statoil.

RIVALs direktionsassistent Heidi Kjellerup Rasmussen har, som én af sine mange arbejdsopgaver, ansvaret for at holde øje med beholdningen af fyringsolie og diesel i RIVALs fem store tanke. ”Det kører faktisk automatisk,” fortæller Heidi. ”Statoil overvåger tankene og kommer og fylder op, når der er ved at være lavvande. Men jeg holder da også løbende øje for at være 100 % sikker på, vi ikke løber tør, hvilket jeg heldigvis aldrig har oplevet.”

Tilfredse kunder
Heidi er således godt tilfreds med Statoil som leverandør, og det samme gør sig gældende, når RIVAL er leverandør til Statoil. ”Vi har i processen med fremstilling af de nuværende emner til Statoil haft kontrolbesøg fra den norske underleverandør til Statoil, som vi arbejder for,” siger salgschef Christian Aarup fra RIVAL. ”De har været yderst tilfredse med vores arbejde – herunder kvaliteten, vores dokumentation for processer og målinger af tolerancer.”

Fuldt projektansvar
RIVAL har taget det fulde projektansvar i det igangværende projekt med at producere store låsebolte til fæstningsrammer til bl.a. kompressorer, som fastgøres på havbunden under boreplatformen. ”Vi har således kunnet levere den færdige låsemekanisme, hvilket har været en lettelse i kundens videre arbejde med hele fæstningsrammen.

Ændringer til konstruktion
”Samtidig har det givet os muligheden for at komme med forslag til modificeringer af selve konstruktionen af låsebolten, da vi har haft det fulde overblik og har kunnet gennemskue uhensigtsmæssigheder. I dag står kunden således med et bedre produkt, hvilket naturligvis er til alles tilfredshed.”

Skrappe krav
RIVAL arbejder sig hermed støt ind på målsætningen for 2015, hvor 65 % af virksomhedens omsætning skal komme fra olie- og gasindustrien. ”Vi går fortsat målrettet efter de store spillere i branchen,” siger Christian. ”Flere af dem er i dag på vores kundeliste – hvilket ikke lige er sket fra den ene dag til den anden.

Det kræver benhårdt og målrettet arbejde, samt at vi leverer i rette kvalitet og til tiden hver gang. Hertil kommer skrappe krav til fx dokumentation, overholdelse af tolerancer, forsikring, arbejdsmiljø og processtyring. Alt i alt noget vi nu gennem flere år har bevist, vi kan leve op til,” siger Christian.

Mere samarbejde gennem dokumentation

Vetco Gray, der er en del af giganten GE Oil & Gas samarbejder med RIVAL om leverancer til off-shore markedet.

Den typiske opgaver er en “haster”, en reservedel til enten en slæbebåd eller et supply-skib, som betjener boreplatforme.

Men RIVAL leverer også reservedele fra lager til Vetco Gray, der får fremstillet nipler til olieudstyr i Nordsøen. ”Her er vi altid foran med produktionen, så de løbende kan rekvirere til deres lager i Esbjerg.”

Vetco Gray er en del af det globale GE Oil & Gas. Vi har leveret den krævede dokumentation til GE inden for vores kvalitetssikring, leveringssikkerhed, miljø, intern kommunikation, sikkerhedsarbejde, procedurer og etik.

Det betyder, at vi kan være mere fleksible og udvide samarbejdet løbende og levere mere krævende komponenter. Vi forventer at komme ind i en fælles database for alle afdelinger af GE Oil & Gas,” siger Benny Sørensen.

Fælles forståelse bag værdifuld sparring

Maskinproducenten Dan-Web Machinery A/S har gennem de sidste godt 10 år samarbejdet med RIVAL. Det værdifulde samarbejde bygger på en god kemi, fælles forståelse og udbytterig sparring.

Det er tirsdag formiddag, og jeres udsendte er kørt til Galten for at besøge maskinproducenten Dan-Web i deres 10.000 m2 store indu­strilokaler.

Dan-Web Machinery A/S udvikler og producerer ma­skiner og udstyr til fremstilling af airlaid-produkter, som er bløde og sugende papirmaterialer, der for eksempel indgår i babybleer og hygiejnebind samt duge og servi­etter. Virksomheden har over 39 år på bagen og har gennem åre­ne haft stor fokus på at udvikle ny­tænkende kvalitetsløsninger.

Godt samspil
Jeg mødtes med de to konstruktø­rer Kenn Brown Petersen og Mor­ten Pouli-Rich fra Dan-Web og pro­jektleder Benny Sørensen fra RIVAL. Man fornemmer straks, at der er en god kemi mellem de tre. RIVAL har nu i over ti år været en fast samarbejdspartner for Dan-Web, og snakken går om både stort og småt – dog primært om det aktuelle fælles projekt, hvor RIVAL producerer dele til Dan-Webs formerhoved, som skal leveres på en ny stor Former linie til USA.

Fælles forståelse
Vi tager sammen en rundtur i pro­duktionen, og snakken går livligt, mens Kenn og Morten fortæller en­gageret om de maskiner og emner, vi støder på undervejs. Det fremgår tydeligt, at RIVAL i løbet af de mange års samarbejde med Dan-Web har fået opbygget et rigtigt godt kendskab til deres produkter, og de to parter har en fælles forståelse for, hvordan Dan- Web ønsker, slutresultatet skal være for deres kunder.

”Det er en vigtig faktor for os på RIVAL, når vi kommer med forslag til produktionstekniske optimerin­ger af deres produkter, at vi netop har dette indgående kendskab og dermed kan komme med input, som rammer præcist hos Dan-Web og underbygger deres linje,” for­tæller Benny Sørensen.

Værdifuld sparring
De to konstruktører hos Dan-Web ser det også som en stor fordel, at RIVAL kender deres produkter og virksomhed så godt. ”Hvis vi har en konstruktions- eller produktions­teknisk udfordring, som vi vurderer, det kunne være godt at få RIVALs input til, møder de gerne hurtigt op til et sparringsmøde. Vi har ofte haft besøg af Glenn, Ole og Benny fra RIVAL og fået værdifulde idéer til, hvordan vi kan optimere på en konstruktion,” siger Kenn, mens vi ser nærmere på flere af de hammer­mills, der arbejdes på i produktio­nen.

Vi gør efterfølgende holdt ved flere store ruller med et paplig­nende materiale, som netop bliver slået til enkle fibre i hammermøllen inden det blæses ind i formerhove­det og viderebearbejdes til de en­delige airlaid-produkter.

Forbedringsforslag
Morten supplerer Kenn: ”Samtidig oplever vi også, at RIVAL uopfor­dret kommer med forbedringsfor­slag til os, hvis de eksempelvis i deres produktionsproces er stødt på en konstruktion eller tolerance, som med fordel kunne ændres. Vi er meget åbne for deres forslag, da vi kontinuerligt arbejder med opti­mering og forbedring af vores pro­dukter. Og de kender os så godt, at de ved, hvilken vej vi ønsker at drive udviklingsprocessen.”

Tak for i dag
Herefter er rundturen ved at være slut, og Kenn, Morten og Benny aftaler lige det sidste, inden Ben­ny sætter kursen mod RIVAL for at briefe produktionen om de de­taljer, som er aftalt hos Dan-Web Machinery A/S.