RIVAL har fået et solidt fodfæste i olie- og gasindustrien og arbejder pt. på emner, hvor slutkunden er Statoil. Emnerne kommer RIVAL til gavn på flere måder, da RIVAL også selv er kunde hos Statoil.

RIVALs direktionsassistent Heidi Kjellerup Rasmussen har, som én af sine mange arbejdsopgaver, ansvaret for at holde øje med beholdningen af fyringsolie og diesel i RIVALs fem store tanke. ”Det kører faktisk automatisk,” fortæller Heidi. ”Statoil overvåger tankene og kommer og fylder op, når der er ved at være lavvande. Men jeg holder da også løbende øje for at være 100 % sikker på, vi ikke løber tør, hvilket jeg heldigvis aldrig har oplevet.”

Tilfredse kunder
Heidi er således godt tilfreds med Statoil som leverandør, og det samme gør sig gældende, når RIVAL er leverandør til Statoil. ”Vi har i processen med fremstilling af de nuværende emner til Statoil haft kontrolbesøg fra den norske underleverandør til Statoil, som vi arbejder for,” siger salgschef Christian Aarup fra RIVAL. ”De har været yderst tilfredse med vores arbejde – herunder kvaliteten, vores dokumentation for processer og målinger af tolerancer.”

Fuldt projektansvar
RIVAL har taget det fulde projektansvar i det igangværende projekt med at producere store låsebolte til fæstningsrammer til bl.a. kompressorer, som fastgøres på havbunden under boreplatformen. ”Vi har således kunnet levere den færdige låsemekanisme, hvilket har været en lettelse i kundens videre arbejde med hele fæstningsrammen.

Ændringer til konstruktion
”Samtidig har det givet os muligheden for at komme med forslag til modificeringer af selve konstruktionen af låsebolten, da vi har haft det fulde overblik og har kunnet gennemskue uhensigtsmæssigheder. I dag står kunden således med et bedre produkt, hvilket naturligvis er til alles tilfredshed.”

Skrappe krav
RIVAL arbejder sig hermed støt ind på målsætningen for 2015, hvor 65 % af virksomhedens omsætning skal komme fra olie- og gasindustrien. ”Vi går fortsat målrettet efter de store spillere i branchen,” siger Christian. ”Flere af dem er i dag på vores kundeliste – hvilket ikke lige er sket fra den ene dag til den anden.

Det kræver benhårdt og målrettet arbejde, samt at vi leverer i rette kvalitet og til tiden hver gang. Hertil kommer skrappe krav til fx dokumentation, overholdelse af tolerancer, forsikring, arbejdsmiljø og processtyring. Alt i alt noget vi nu gennem flere år har bevist, vi kan leve op til,” siger Christian.