RIVAL har et rigtigt vær­difuldt samarbejde med flere virksomheder i forsvarsindu­strien, som netop efterspør­ger det, RIVAL er gode til, når det gælder produktion af kritiske og kostbare emner – gerne sy­stemleverancer i serieproduk­tion.

I hovedparten af opgaverne køres i døgndrift i produktionen på RIVAL. Her arbejder RIVALs robotter tæt sammen med de avancerede multi bearbejdningscentre. Bearbejdningsprocessen planlægges i detaljer af RIVALs medarbejdere, så der er sikkerhed for, at kundens krav til tolerancer og dokumentation altid overholdes.

Tostrenget produktionsstrategi
Også RIVALs tilbud gennem en tostrenget produktionsstrategi tiltaler kunderne i forsvarsindustrien. Her er den nuværende forretning udbygget med en vækst af nye medarbejdere, som arbejder om aftenen og natten med at producere andre emner end dem, RIVAL typisk laver i dag.

Stærke kompetencer giver fordelagtig totaløkonomi
”For kunderne er det afgørende med en effektiv produktion, som kører planmæssigt. Samtidigt sætter de stor pris på, at vi er en leverandør, som kan arbejde i mange forskelli­ge materialer, har stor teknisk indsigt, og som er god til at tilpasse sig kunden rent kom­munikationsmæssigt – også på højt teknisk niveau,” siger salgschef Christian Aarup.  ”De værdsætter, at vi kan tilbyde alle de elementer, som vi har i den fulde RIVAL-pakke, og som altid tilpasses den enkel­tes krav. Dermed står vores kunder med en yderst fordel­agtig totaløkonomi og en høj kvalitet på de færdige emner.”

Se flere nyheder

Kvalitetskontrollen er omfattende og alt skal klappe i første omgang, når BIRN producerer bremsekomponenter til Scanias lastbiler. På baggrund af høj kvalitet, leveringssikkerhed og god kommunikation er RIVAL valgt som underleverandør til bearbejdningen af komponenterne.

Vald. Birn (BIRN) producerer årligt over 20.000 bremsekomponenter til Scania lastbiler med tromlebremser. Virksomheden har det fulde ansvar for produktmodning, støbning, bearbejdning og overfladebehandling af emnerne. Alt skal foregå inden for kravene i TS 16949, som er automobilindustriens udvidelse af ISO-certificeringen.

Bearbejdningen af de mange tusinde emner er i den kommende tid placeret hos RIVAL, da BIRN har behov for ekstra kapacitet.

Prøveopgave var afgørende
Samarbejdet mellem BIRN og RIVAL startede for et års tid siden, hvor BIRN fik fremstillet nogle prototyper hos RIVAL. ”I forbindelse med den opgave vi fik bekræftet, at RIVAL kan leve op til den kvalitet og leveringssikkerhed, vi kræver, samt at der er en rigtig god kemi og kommunikation mellem vores folk,” siger Method Department Manager Henrik Telling fra BIRN. ”Det har været afgørende for, at vi har inviteret RIVAL ind på denne opgave, som er meget omfattende og kommer til at løbe over det næste års tid.”

Høje kvalitetskrav
Kvalitetskravene fra Scania, og BIRNs øvrige kunder i automobilbranchen, er høje og omfatter eksempelvis hårdhedsmåling, røntgenundersøgelse og ultralydsscanning på råemner. Der udarbejdes desuden en produktionsudfaldsprøve, hvor der bl.a. gennemføres statistisk proceskontrol på dimensionstolerancer. Udfaldsprøven sendes direkte videre til Scania som dokumentation for, at de leverede komponenter overholder de opstillede krav.

RIVAL godkendt af Scania
Det betyder også, at der stilles høje krav til de underleverandører, BIRN anvender. Scania har således været på besøg hos RIVAL, der blev godkendt som underleverandør. ”Det optimale ville selvfølgelig være, at RIVAL også bliver TS 16949 certificeret. Men de er rigtig godt på vej i kraft af deres ISO certificering, og fordi de har bevist, de kan leve op til de skærpede krav,” siger Henrik Telling og fortsætter:

Kvalitet og levering på plads
”De første godt 700 emner er nu bearbejdet hos RIVAL, og vi er meget tilfredse med både kvaliteten og leveringen af disse emner. Nu skal vi forsætte i det spor med de næste mange tusinde emner.”

God kommunikation en forudsætning
Det har været afgørende for BIRN, at kemien og kommunikationen med folkene fra RIVAL har været rigtig god fra starten. ”Vi har opbygget en lille matrix organisation på dette projekt, hvilket sikrer en hurtig afklaring ved spørgsmål eller uklarheder,” siger Henrik Telling. ”Det er et altafgørende parameter i vores samarbejde, at vi har den gode dialog på alle plan. Tingene skal glide smertefrit i dagligdagen, når vi har så skarpe deadlines, som skal overholdes. Det fungerer rigtig godt sammen med RIVAL.”

Se flere nyheder

RIVAL har fået et solidt fodfæste i olie- og gasindustrien og arbejder pt. på emner, hvor slutkunden er Statoil. Emnerne kommer RIVAL til gavn på flere måder, da RIVAL også selv er kunde hos Statoil.

RIVALs direktionsassistent Heidi Kjellerup Rasmussen har, som én af sine mange arbejdsopgaver, ansvaret for at holde øje med beholdningen af fyringsolie og diesel i RIVALs fem store tanke. ”Det kører faktisk automatisk,” fortæller Heidi. ”Statoil overvåger tankene og kommer og fylder op, når der er ved at være lavvande. Men jeg holder da også løbende øje for at være 100 % sikker på, vi ikke løber tør, hvilket jeg heldigvis aldrig har oplevet.”

Tilfredse kunder
Heidi er således godt tilfreds med Statoil som leverandør, og det samme gør sig gældende, når RIVAL er leverandør til Statoil. ”Vi har i processen med fremstilling af de nuværende emner til Statoil haft kontrolbesøg fra den norske underleverandør til Statoil, som vi arbejder for,” siger salgschef Christian Aarup fra RIVAL. ”De har været yderst tilfredse med vores arbejde – herunder kvaliteten, vores dokumentation for processer og målinger af tolerancer.”

Fuldt projektansvar
RIVAL har taget det fulde projektansvar i det igangværende projekt med at producere store låsebolte til fæstningsrammer til bl.a. kompressorer, som fastgøres på havbunden under boreplatformen. ”Vi har således kunnet levere den færdige låsemekanisme, hvilket har været en lettelse i kundens videre arbejde med hele fæstningsrammen.

Ændringer til konstruktion
”Samtidig har det givet os muligheden for at komme med forslag til modificeringer af selve konstruktionen af låsebolten, da vi har haft det fulde overblik og har kunnet gennemskue uhensigtsmæssigheder. I dag står kunden således med et bedre produkt, hvilket naturligvis er til alles tilfredshed.”

Skrappe krav
RIVAL arbejder sig hermed støt ind på målsætningen for 2015, hvor 65 % af virksomhedens omsætning skal komme fra olie- og gasindustrien. ”Vi går fortsat målrettet efter de store spillere i branchen,” siger Christian. ”Flere af dem er i dag på vores kundeliste – hvilket ikke lige er sket fra den ene dag til den anden.

Det kræver benhårdt og målrettet arbejde, samt at vi leverer i rette kvalitet og til tiden hver gang. Hertil kommer skrappe krav til fx dokumentation, overholdelse af tolerancer, forsikring, arbejdsmiljø og processtyring. Alt i alt noget vi nu gennem flere år har bevist, vi kan leve op til,” siger Christian.

Emner til test af vindmøller kræver spidskompetence

RIVAL har gennem en årrække været fast underleverandør til den krævende vindindustri og har bl.a. et fast og godt samarbejde med ingeniørvirksomheden R&D.

Der fuld gang i bearbejdningen af nogle store stålplader på RIVAL. Pladerne skal anvendes i fundamentet på en nacelletestbænk på Lindoe Offshore Renewables Center’s projekt LORC Nacelle Testing. Testcentret bygges i det tidligere skibsværft, som i dag er Lindø Industripark. Her får man nogle af verdens mest avancerede faciliteter til at teste vindmøllenaceller op til 10 MW. Testcenteret forventes at stå klar i 2014.

Værdifuld underleverandør
RIVAL er med som underleverandør for ingeniørvirksomheden R&D på projektet. R&D producerer nacelletestbænken i samarbejde med konsortium partneren GE for LORC. ”Jeg har brug for en samarbejdspartner, der kan tage det fulde ansvar for de emner, som skal produceres,” siger Senior Project Manager Kent Frank Pedersen fra R&D. ”Og her har jeg fundet et godt match med RIVAL, som både har den solide kompetence inden for bearbejdning af emner til bl.a. offshore industrien og samtidig tager det fulde projektansvar for eksempelvis svejsning, udglødning og overfladebehandling hos underleverandører.”

Gensidigt udbytte
R&D er en udførende og rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i mekanik- og softwareløsninger til industrien. R&D tilbyder alt fra udvikling af produktions- og testudstyr, over indkøring af systemer og uddannelse af medarbejdere til decideret rådgivning og konsulentydelser. Og det er et samarbejde, hvor udbyttet går begge veje, når det drejer sig om R&D og RIVAL. R&D bruger typisk RIVAL som underleverandør på opgaver til offshore industrien, og RIVAL benytter sig af R&D’s ingeniørkompetencer ved specialopgaver, hvor der er behov for specifik udvikling af maskiner, software samt øvrigt udstyr og anlæg. RIVAL har således senest valgt at tage R&D ind over en opgave til vindmølleindustrien, hvor der var specifikt behov for R&D’s ingeniørkompetencer som et godt supplement til RIVALs egne kompetencer.

Lever op til forventningerne
Kent Frank Pedersen har nu arbejdet sammen med RIVAL i godt fire år, og han er meget tilfreds med samarbejdet. ”RIVAL lever i høj grad op til de forventninger, jeg havde fra starten,” siger Kent. ”Virksomheden har et godt ry for solide kompetencer ved bearbejdning af specielt større emner. Samtidig tager de det fulde projektansvar for de enkelte emner, hvilket passer rigtig godt til de opgaver vi har.”