Fuel pots til F-35

Fuel pots til F-35

RIVALs to YCM bearbejdningscentre kører med meget stor præcision selv på snævre tolerancer. Det var en afgørende faktorer, da RIVAL blev valgt som leverandør til bearbejdning af delkomponenter til F-35 flyet. read more

Avancerede dele til kampvogn

Avancerede dele til kampvogn

RIVAL har i flere år samarbej­det med kunder i den danske, tyske og norske forsvarsindu­stri. De værdsætter RIVALs styrker, som ligger i at udvikle og levere emner, som er kriti­ske for kunderne. read more