Ordentlighed er et krav

Ordentlighed bruges ifølge den nudanske ordbog om den tilstand eller det forhold, at noget er i (god) orden; ordentlig tilstand; orden. Og netop dét er udgangspunktet for de værdier, vi lever efter på RIVAL. Det gælder både for samarbejdet med vores kunder, vores medarbejdere og udviklingen af RIVAL. Der må ikke herske tvivl om, hvad vores interessenter kan forvente af RIVAL.

Vi går ikke efter kortsigtede, grådige eller ikke-bæredygtige løsninger, men leverer og forventer ordentlighed gennem ansvarlighed, sund fornuft og langsigtede beslutninger. Det kom fx til udtryk, da vi valgte at fastholde produktionen her i Danmark frem for at flytte til Fjernøsten og groft sagt tjene penge via medarbejdere, som knokler derudad og har dårlige arbejdsforhold. Eller når vi siger nej til en ordre, fordi vi kan se, den skal jappes igennem på én uge, selv om alle beregninger viser, det skal tage to uger, for at kunden bliver tilfreds med kvaliteten m.v.

At vi er garanter for ordentlighed har en stor betydning i det daglige arbejde både internt og eksternt. Det medfører, at både kunder og medarbejdere kan have klare forventninger om og dermed tillid til, at de beslutninger vi træffer, er baseret på ordentlighed.

Netop tillid er en afgørende faktor i at skabe konkurrenceevne. Det understreges også af en professor i statskundskab fra Aarhus Universitet, som i et debatindlæg i Politiken fortæller, hvordan vi i Danmark er verdensmestre i tillid, og hvilken betydning det bør have for at skabe en rigtig god konkurrenceevne i dansk industri.

Med tillid kan vi ofte undgå en omfattende kontrol, som kan være omkostningstung og dermed øge priserne. Ordentlighed og tillid er derfor stærkt medvirkende til, at vi af andre veje end lavere lønninger kan skabe konkurrencekraft. Tillid baseret på ordentlighed er også ét af de krav, vi stiller til dem, vi samarbejder med. Det skal vende begge veje.

Derfor forventer vi også ordentlighed fra vores leverandører, medarbejdere og kunder, så vi tilsammen kan skabe de bedste forudsætninger for et udbytterigt samarbejde. Vores holdninger og visioner om ledelse illustrerer på bedste vis, hvordan RIVAL ledes og udvikles, og dermed hvad du kan forvente af RIVAL fremover.

Se udvalgte referencer

Grundfos, Serbien

, , ,
RIVALs stærke kompetencer, kreative tilgang samt åbne og ærlige facon har været væsentlige faktorer for udvikling, produktmodning og indkøring af Grundfos’ nye pumpeproduktion i Serbien.

Johnson Controls nytænkning

, ,
Gennem en længere periode har Johnson Controls været på udkig efter den rigtige metode til bearbejdning af et specielt krævende emne til deres skruekompressor.

Komplette emner til NOV

, ,
Tæt samarbejde om produktion, kvalitetstest og dokumentation er væsentlige dele af RIVALs flerårige succesfulde samarbejde med National Oilwell Varcos (NOV) norske division.

LORC Nacelle Testcenter

, , ,

RIVAL har gennem en årrække været fast underleverandør til den krævende vindindustri og har bl.a. et fast og godt samarbejde med ingeniørvirksomheden R&D.