Komplette emner med fuld dokumentation til National Oilwell Varco

Tæt samarbejde om produktion, kvalitetstest og dokumentation er væsentlige dele af RIVALs flerårige succesfulde samarbejde med National Oilwell Varcos (NOV) norske division.

RIVAL har gennem de seneste måneder produceret topsite udstyr til rørhåndtering på boreplatforme for NOV, gennemført funktions- og tryktest på alle emner inden afsendelsen til Norge og udarbejdet fuld dokumentation.

Tæt samarbejde med kvalitetsansvarlig
Arbejdet er gennemført i samarbejde med NOV’s kvalitetsansvarlige, som har været på flere besøg hos RIVAL. ”NOV’s krav til kvalitet og dokumentation er omfattende,” siger produktionschef Søren Djursland, som har haft den daglige dialog med NOV og relevante underleverandører samt været ansvarlig for test og dokumentation. ”Når vi har at gøre med emner, som er kritiske og kostbare, og skal monteres på boreplatforme, er der ikke råd til at begå fejl. Alt skal klappe og fungere, når emnet bliver leveret.”

Omfattende dokumentation
Derfor er kravene til dokumentation også omfattende, og der følger 500 siders dokumentation i mapper med hvert enkelt emne ud til boreplatformen. ”Skulle der mod forventning opstå en fejl, er det afgørende, at de ansvarlige på platformen hurtigt kan finde frem til de enkelte detaljer om eksempelvis det emne, vi har produceret,” siger Søren. Søren Djursland har således udarbejdet og klargjort de 500 sider til hvert af de 10 emner.

”Det har været et meget interessant og krævende arbejde,” siger Søren. ”Jeg har lavet mere end én version til hvert emne, da der i første omgang var nogle helt specifikke detailkrav til materialet fra NOV, som ikke var opfyldt. Vi har nu fået opbygget rigtig gode erfaringer med netop at følge disse og er klædt rigtigt godt på til de kommende opgaver.”

Onsite test
Som en del af aftalen med NOV har RIVAL også gennemført onsite test af alle emnerne inden afsendelsen til Norge. ”For at kunne gennemføre både funktions- og tryktest opbyggede vi en specifik testinstallation til netop disse emner,” siger Søren. ”Det krævede eksempelvis, at vi måtte leje en generator, da vi ikke have strøm nok på fabrikken til at kunne gennemføre testene.”

NOV’s kvalitetsansvarlige var med til alle test og kunne derefter sige ok til, at emnerne kunne sendes til Norge. ”Det giver stor tryghed for begge parter, at vi sammen har gennemført testene,” siger Søren. ”Dermed har vi også en fælles forståelse at bygge videre på.”

Klar til næste projekt
Hos RIVAL har man nu gennem flere år udviklet og udbygget samarbejdet med NOV. ”Vi har gennem årene bevist, at vi kan håndtere de ordrer, de kommer med,” siger salgschef Christian Aarup fra RIVAL. ”Det betyder også, at vi nu får lov til at byde ind på mere krævende opgaver. Vi ser frem til kommende udfordrende projekter både for dem og andre kunder i olie- og gasindustrien.”