Forsvar

Forsvar


Kritiske emner til forsvarsindustrien
RIVAL har opbygget et stærkt samarbejde med kunder i forsvarsindustrien. Her ligger vores styrke i at udvikle og levere emner, som er kritiske for kunderne, og hvor kvalitet, dokumentation, sporbarhed og leveringssikkerhed vægter højere end den laveste pris.

 

Netop her får vores kompetencer inden for overholdelse af tolerancekrav, finish og kvalitet samt forståelse for konstant at fintune produktiviteten en afgørende betydning.

Læs mere om udvalgte kunder inden for forsvarsindustrien herunder.

Se referencer

Effektiv serieproduktion til RIVALs forsvarskunder

RIVAL har et rigtigt vær­difuldt samarbejde med flere virksomheder i forsvarsindu­strien, som netop efterspør­ger produktion af kritiske og kostbare emner – gerne sy­stemleverancer i serieproduk­tion.

Fuel pots til F-35

RIVALs to YCM bearbejdningscentre kører med meget stor præcision selv på snævre tolerancer. Det var en afgørende faktorer, da RIVAL blev valgt som leverandør til bearbejdning af delkomponenter til F-35 flyet.

Avancerede dele til kampvogn

RIVAL har i flere år samarbej­det med kunder i den danske, tyske og norske forsvarsindu­stri. De værdsætter RIVALs styrker, som ligger i at udvikle og levere emner, som er kriti­ske for kunderne.

Tocifret millionordre til RIVAL

Maskinfabrikken RIVAL har fået godt fat i forsvarsindustrien, og har netop landet en ny millionordre på systemleverance af avancerede emner.