Kan vi stå sammen om en bæredygtig vækst?

Bæredygtig, økonomisk vækst i kombination med anstændige jobs er vigtige dele af indholdet i verdensmål 8, som er ét af de tre, vi arbejder målrettet for.

Trivsel og fællesskab

Trivsel er et nøgleord for at skabe en god arbejdsplads. Mulighed for udvikling, anerkendelse og fællesskab har derfor naturlig plads i dagligdagen på RIVAL.

Code of Conduct bliver fast del af leverandøraftaler

Ordentlighed er udgangspunktet for de værdier og den etik, vi lever efter. Det gælder både for samarbejdet med vores kunder, vores medarbejdere og udviklingen af RIVAL

RIVAL takker medarbejderne med ekstraordinær bonus

Hos RIVAL belønner vi alle vores medarbejdere med en ekstra bonus, som udbetales i forbindelse med december lønnen. Det sker som tak for indsatsen i 2021.

CSR og ordentlighed

Ordentlighed er et krav

Hos RIVAL tager vi vores ansvar alvorligt. Det gælder også, når det handler om CSR. Ordentlighed er en grundlæggende del af vores kultur og en forudsætning for vores måde at være sammen og drive forretning på. Vi driver derfor RIVAL i balance mellem vores miljømæssige, sociale og finansielle ansvar. Vores samfundsansvar og bæredygtighed er forankret i ledelsen. Det skal være integreret i hele forretningen.

Skriv dig op til vores nyhedsmail