Vision og mission

Vision

RIVAL anerkendes af kunder med både høje bearbejdningskrav og en professionel organisation som en værdiskabende leverandør, der både tør og kan tage det fulde ansvar for kundens projekt og levere netop DÉT, der er aftalt. Det sker med omtanke for et bæredygtigt og sikkert samfund.

Høje bearbejdningskrav =
Vi kan honorere kundens krav og forventninger til bearbejdning af emner, hvad enten det handler om snævre tolerancer og GPS-målsætninger, CMM-verifikation, krav til dokumentation, kvalitet eller leveringssikkerhed.

Vi byder altid ind med det gode håndværk, og vores medarbejdere har en naturlig interesse for, hvad et emne skal bruges til i sidste ende. Det er værdifuld viden i deres arbejde med, at emnet altid passer præcist til det, kunden har brug for.


Professionel organisation =

Vi lever op til vores kunders forventninger om, at vi kan indgå i en kompetent dialog på alle niveauer og stille med fuldt hold af kontaktpersoner (direktør taler med direktør, salg med indkøb, tekniker med tekniker, kvalitet med kvalitet, legal til legal). Vi skal kunne tale sammen på alle niveauer.
Vi har forretningsforståelse på alle niveauer og kan se kundens enkelte projekt i en større sammenhæng. Vi kender betydningen af at have styr på kvalitet, procedurer, afvigelser og dokumenter – samt alt det juridiske, kontrakter mv.

Vores medarbejdere har kompetencer inden for sprog og kultur og kan tale med på flere sprog (engelsk og tysk). Vi har forståelse for kulturforskelle, og hvordan vi samarbejder på tværs af kulturer.


Værdiskabende leverandør =

Et samarbejde med RIVAL tilfører mærkbar værdi til den endelige løsning. Vi holder opstartsmøder på alle projekter og får dermed sat tingene rigtigt i gang – og i rette rækkefølge. Det er en væsentlig baggrund for, at kunden får leveret det aftalte i rette kvalitet og til rette tid.

Vi prioriterer transparente partnerskaber med både kunder og leverandører og et tæt samarbejde om den rigtige løsning set over hele emnets levetid. Med “open book” kalkulation sikrer vi den optimale “total cost of ownership”.

Vi har styr på kvalitetskontrol og dokumentation. Det betyder, at kunderne kan spare ressourcer på disse områder internt, når de samarbejder med RIVAL.

Vi prioriterer ordentlighed og tager vores ansvar alvorligt – også når det handler om bæredygtighed og socialt ansvar.


Tør og kan tage fuldt ansvar =

Vores kompetence, erfaring og velorganiserede interne samarbejde danner sammen med et solidt underleverandørsamarbejde grundlag for, at vi kan tage det fulde ansvar for kundens løsninger – dække dem af hele vejen og tage medansvar for potentielle risici.

Vi ved, at kunderne ikke gider høre på dårlige undskyldninger og bøvl.

Vores medarbejdere tør tage beslutninger, fordi de har tillid til, at vores struktur, processer og organisering er af en sådan kaliber, at vi han håndtere og styre det fulde projekt. Det gælder også områder som indkøb af råvarer, overfladebehandling ved underleverandører samt lagerbinding af både stumper og færdige emner.


Leverer DÉT aftalte =

Høje kvalitetsmål, faste procedurer og interne opstartsmøder er vigtige forudsætninger for, at vi leverer netop DÉT, som er aftalt med kunden.

Vores opstartsmøder er en vigtig forudsætning for at kunne arbejde med FMVA-metoden, hvor vi er inde og lave en slavisk risikovurdering af de enkelte projekter. Det giver os et godt grundlag for at kunne tage højde for udfordringer up-front. Samtidig deler vi også her vores viden om de enkelte projekter – og ikke mindst, hvad et emne skal bruges til i sidste ende. Det giver den enkelte medarbejder de bedste muligheder for at tænke det ind i det daglige arbejde.

Vores yderst kompetente medarbejdere, som forstår at arbejde ud fra vores kvalitetsmålsætninger, ISO-procedurer og kvalitetspolitik, er afgørende for, at vi lykkes.

Det sker med omtanke for et bæredygtigt og sikkert samfund =
Vi arbejder daglig på at mindste vores CO2 aftryk. Det gælder både internt og ved at sætte mere bæredygtighed på agendaen i vores eksterne partnerskaber. Vores produktion af kritiske og kostbare emner har ofte det helt overordnede mål at skabe et mere sikkert samfund både nu og i fremtiden.

Mission

Gennem vores stærke sociale fællesskab og korpsånd skaber vi både en unik arbejdsplads og et værdiskabende grundlag for udvikling og produktion af kundens emner baseret på en høj faglighed og forståelse for kundens forretning.

Stærkt socialt fællesskab og korpsånd =
RIVAL er lidt som en del af familien. Vi holder sammen og bakker hinanden op – og tager ”pudekampene” når luften skal renses. Her tænkes ”vi” før ”jeg”, og vi gør altid vores bedste. Vi er klar til at tage én for holdet/familien, fordi vi ved, at de ville gøre det samme for mig – og det er til alles fælles bedste.

Det gælder alle i virksomheden: Ledelsen, mentorer, nye og ”gamle” medarbejdere. Alle skal vi give plads til nye i fællesskabet og være åbne for at træde ind i det.

Vi har en fælles interesse i at gøre hinanden bedre – og er gerne med til at bane vejen for, at andre opnår succes. Vi vægter evnen til at spille hinanden gode – frem for enkeltmandspræstationer.

Unik arbejdsplads =
Som medarbejder på RIVAL både vil og tør man byde ind med sine kompetencer og holdninger – og man respekterer dem, som har andre holdninger. Alle tager del i det sociale fællesskab, fordi det er et værdifuldt grundlag for at skabe den allerbedste arbejdsplads, som også fokusere på at nedbringe CO2 aftrykket.

Vi gør noget særligt for at tilbyde – og modtage – dannelse og uddannelse, fordi vi tror på, at det gør noget godt for både den enkelte og RIVAL – og for dét, vi tilbyder kunderne.

Vi har friheden til selv at tage ansvar for vores arbejde og er klar til at modtage input fra ledelsen og kollegerne, både når vi gør det godt, og når der er plads til forbedringer.

Værdiskabende grundlag =
Grundlaget for, at vi kan skabe en værdifuld arbejdsplads, værdifulde løsninger til kunderne og en værdifuld virksomhed, er, at vi passer godt på hinanden og gør det hele rigtigt første gang, når vi producerer kundens emner.
Det gør områderne: ”Safety before business”, kvalitet, leveringsevne, produktivitet og bæredygtighed – i nævnte rækkefølge -til de mest afgørende at maksimere.

Høj faglighed =
Som kolleger på RIVAL tør vi spille hinanden gode ved at hjælpe hinanden i dagligdagen. Vi tør – og giver plads til – at der skal stilles ”dumme” spørgsmål, fordi svarene kan give ny viden til os alle.

Vores yderst erfarne og kompetente medarbejdere er klar til at stille deres viden til rådighed for kollegerne, fordi det er til fællesskabets bedste.

Samtidig byder vi også eksterne samarbejdspartnere ind på de områder, hvor vi ikke selv har spidskompetence, fordi vi tror på, vi sammen kan blive verdensmestre.

Forståelse for kundens forretning =
Vi har forretningsforståelse på alle niveauer og kan se kundens enkelte projekt i en større sammenhæng. Vi kender betydningen af at have styr på kvalitet, procedurer, afvigelser og dokumenter – og ikke mindst hvad kundens emne skal bruges til i sidste ende.

Se udvalgte referencer

Grundfos, Serbien

, , ,
RIVALs stærke kompetencer, kreative tilgang samt åbne og ærlige facon har været væsentlige faktorer for udvikling, produktmodning og indkøring af Grundfos’ nye pumpeproduktion i Serbien.

Konecranes

, ,
Installering og servicering af havnekraner er en specialistdisciplin, som Konecranes mestrer. Her sættes person- og driftssikkerhed i højsædet.

DMP Mølleservice

,
Fodboldklubben Liverpools slogan ”You’ll never walk alone” ligger dybt i generne hos de over 70 medarbejdere hos DMP Mølleservice. Og virksomheden har samme forventninger til deres underleverandører.

Svendborg Brakes

, ,
RIVAL har gennem flere år haft længerevarende rammeaftaler i millionklassen med Svend­borg Brakes.