Rammeaftaler med Svendborg Brakes på avenceret serieproduktion

RIVAL har gennem flere år haft længerevarende rammeaftaler i millionklassen med Svend­borg Brakes. Det kræver styr på dokumentation og kvalitet, hvilket RIVAL kan honorere.

Supply Chain Supervisor John Helskov Hansen fra Svendborg Brakes har kendt RIVAL i en længere årrække, og virksomheden var en af de første, som dukkede op på nethinden, da Svendborg Brakes skulle finde en ny samarbejdspartner til længereva­rende aftaler på produktion af bl.a. bremsehuse og bremsekalibre.

Styr på kvaliteten
Svendborg Brakes fremstiller bremsesystemer til vindmølle-, offshore-, kran- og mineindustrien. ”For os er det afgørende, at der er styr på kvaliteten på de emner, vi modtager fra vores underleverandører, da det også har stor betydning for vores kunder,” siger John Helskov Hansen. ”Her har vi rigtig gode erfa­ringer med RIVAL. Gennem de sidste par år, hvor vi har fået produceret mange emner hos dem, har der faktisk ikke været noget at udsætte på kvaliteten. Samtidig er det vores oplevelse, at totaløkonomien er fornuftig. Prisen vil jo altid være til diskussion, men vi har en oplevelse af, at vi får en rigtig god kvalitet til prisen.”

Kostoptimal produktion
Svendborg Brakes har således indgået flere ramme­aftaler med RIVAL om produktion af bremsehuse og bremsekalibre. ”Forud for aftalerne har vi lavet flere testserier og haft stort fokus på dokumentation, cer­tifikater og målerapporter,” siger salgschef Christi­an Aarup fra RIVAL. ”Det er vigtigt for både kunden og os, at alle forudsætninger er på plads, inden vi begynder de større serieproduktioner. Det giver den mest kvalitetssikre og kostoptimale produktion til gavn for begge parter.”

Udvikling af ny overflade
Som en del af samarbejdet har RIVAL også været sparringspartner for Svendborg Brakes vedrørende valg af en ny overflade til et stempel. ”Det er en stor fordel for os, at RIVAL også har kompetencerne til at indgå i en sådan udviklingsproces,” siger John Helskov Hansen. ”På den måde kan vi samle både udvikling og produktion ét sted, hvilket letter hele processen for os.”

RIVAL-pakken
”I en opgave som denne har vi også fokus på at til­byde kunden de relevante dele af RIVAL-pakken,” siger Christian Aarup. ”Vi har i denne sag været me­get opmærksomme på, at vi tilfører kunden den stør­ste værdi ved at tænke udvikling, dokumentation, kvalitet, leveringsevne og pris sammen til en pakke, som passer netop til Svendborg Brakes.”

Fortsat samarbejde
De indgåede rammeaftaler mellem Svendborg Bra­kes og RIVAL kører planmæssigt. ”Når aftalerne ud­løber, tager vi dem altid op til revision, idet vores behov kan have ændret sig, og der eksempelvis skal produceres helt andre emner,” siger John Helskov Hansen. ”Jeg er dog overbevist om, at vi også frem­over vil indgå aftaler med RIVAL. Vi er meget til­fredse med deres kompetencer og den kvalitet, de leverer. Det er samtidig et stort plus, at vi kender hinanden godt og altid kan tale os til rette om tin­gene.”