Tæt partnerskab med Grundfos

RIVALs stærke kompetencer inden for bearbejdning af aluminiumsmaterialer, kreative tilgang, åbne og ærlige facon samt brede praktiske erfaring har været væsentlige faktorer for udvikling, produktmodning og indkøring af Grundfos’ nye pumpeproduktion i Serbien.

Medarbejderne hos RIVAL har over en længere periode arbejdet tæt sammen med Grundfos’ Teknologicenter om udvikling og produktmodning af et nyt pumpehus, som efterfølgende skal produceres på Grundfos fabrik i Serbien og sælges globalt primært i USA. RIVAL har også ansvaret for at uddanne medarbejderne i Serbien og indkøre produktionen. ”Vi har valgt at samarbejde med RIVAL på denne opgave, fordi de netop besidder nogle kompetencer, vi ikke selv har internt hos Grundfos,” siger teknologispecialist Erik Jæger Thomsen fra Grundfos.

”Vi har fået opbygget et tæt partnerskab, hvor begge parter har lyttet til – og lært af hinanden, hvilket har været yderst værdifuldt for resultatet.”

Stor tryghed
For Grundfos har det haft afgørende betydning, at man gennem hele processen har følt sig fuldstændig trygge ved samarbejdet med RIVAL og har haft vished for, at opgaven ville blive løst til fuld tilfredshed. ”Vi vidste fra starten, at RIVAL netop besad de kompetencer, vi havde behov for,” siger Erik Jæger Thomsen.

”Deres bearbejdningserfaring kombineret med lysten til at indgå i et fælles udviklingsprojekt er helt unik. Specielt værkfører Glenn Scharling har budt ind med alternative måder at gribe tingene an på, hvilket har haft stor værdi for processen. Glenn siger tingene lige ud, hvilket fungerer rigtigt godt i det daglige samarbejde.

” Hertil kommer, at RIVAL i stort omfang arbejder med de samme programmer og måleudstyr (Zeiss målemaskine) som hos Grundfos. Dermed bliver det væsentligt lettere at overdrage tingene efterfølgende.

Overdragelse af viden og kompetence
RIVAL har det fulde ansvar for at indkøre de maskiner, værktøjer og programmer, som skal anvendes i produktionen i Serbien. RIVAL har undervejs haft besøg af de medarbejdere fra Serbien, som efterfølgende skal stå for produktionen af pumperne.

Her er der blevet overdraget viden og erfaring til de serbiske medarbejdere. ”I Serbien er de temmelig grønne, når det gælder denne form for produktion. Det har derfor stor betydning for deres fremtidige arbejde, at der er sket vidensoverførsel fra medarbejder til medarbejder,” siger Erik.

RIVAL deltager også ved selve indkøringen af maskinerne og produktionen i Serbien. I løbet af september rejser maskinarbejder Frederik Petersen sammen med Glenn eller salgschef Christian Aarup til fabrikken uden for Beograd og bliver et par uger.

Yderst tilfredse
”Vi er på alle måder yderst tilfredse med samarbejdet med RIVAL på denne opgave. De har netop været den partner og kompetenceleverandør, vi havde brug for, og vi har på mange måder oplevet samarbejdet, som om vi var del af samme virksomhed,” siger Erik. ”Hertil kommer, at de ikke går på kompromis med kvaliteten. Vi kan helt afgjort få gavn af at fortsætte samarbejdet med RIVAL på andre projekter fremover.”

Tillid og god kemi bag samarbejdet med Konecranes

Installering og servicering af havnekraner er en specialistdisciplin, som Konecranes mestrer. Her sættes person- og driftssikkerhed i højsædet.

Når tonstunge kraner skal serviceres, skal alt gøres rigtigt første gang. Alternativt kan personsikkerhed sættes på spil, eller arbejdet med løsning og lastning af de store skibe i havnen forsinkes. Begge dele kan have store omkostninger. Netop tilliden til at tingene bliver gjort rigtigt den første gang og i den rette kvalitet, er grundlaget for, at Konecranes har valgt RIVAL som underleverandør af emner til kranerne.

Stor ekspertise på havnekraner
Konecranes har stor erfaring i arbejdet med havnekraner, både når det gælder servicering, optimering og beregning af lønsomhed. ”Kunderne har store forventninger til, at vi hurtigt og præcist kan rådgive og servicere dem. Derfor er det afgørende, at vi har de rette samarbejdspartnere,” siger kraninspektør Søren Møllgaard fra Konecranes. Aarhus Maskinfabrik har stået bag konstruktionen af havnekraner over hele verden. Virksomheden stoppede med at producere kraner i 1997. I 2008 blev Aarhus Maskinfabrik overtaget af Konecranes. I dag servicerer og inspicerer virksomheden havnekraner over hele verden. Søren Møllgaard har bl.a. været en tur i Grækenland for at se nærmere på en havnekran, som Aarhus Maskinfabrik har konstrueret for over 25 år siden.

Totalleverandør på enkeltdele
Kraninspktørerne hos Konecranes samarbejder med RIVAL om reparation og fremstilling af enkeltdele til de havnekraner, som skal serviceres og repareres.

”Vi ved af erfaring, at RIVAL kan tage det fulde ansvar, hvilket er afgørende for, at vi kan udføre vores opgave,” siger Søren Møllgaard. ”Vi kan transportere en defekt enkeltdel til en kran ad, finde frem til hvor den er defekt, reparere den og samle delen igen. De tager også ansvaret for overfladebehandling eller anden efterbehandling og står inde for kvaliteten hele vejen.”

Kulkran på Ensted Havn
Senest har Konecranes og RIVAL samarbejdet om udbedring af akselskåle og fremstilling af aksler til en kulkran, som er under renovering på Ensted Havn. Havnen er Nordeuropas største kulhavn og er ejet af DONG Energy og Vattenfall i fællesskab. Den er en af de få havne i Danmark, som kan tage imod de meget store skibe, som anvendes til transport af kul. Det kræver en dybde i havnen på omkring 18 meter. ”Benny Sørensen fra RIVAL tog med en tur til havnen nær Åbenrå for at se nærmere på de dele, som skulle repareres,” siger Søren Møllgaard. ”Jeg skaffer den nødvendige dokumentation, og Benny udarbejder et bud på, hvordan løsningen skal være, hvilket RIVAL så arbejder videre ud fra efter vores godkendelse.” Renoveringen af kranen afsluttes til efteråret.

Sikkerhed for kvalitet og levering skaber tryghed hos DMP Mølleservice

Fodboldklubben Liverpools slogan ”You’ll never walk alone” ligger dybt i generne hos de over 70 medarbejdere hos DMP Mølleservice. Og virksomheden har samme forventninger til deres underleverandører.

RIVAL kan altid hjælpe når vi har travlt
DMP Mølleservice har alle de store vindmølleproducenter på kundelisten. Hertil kommer mange uafhængige mølleejere. Senest har også store udenlandske energiselskaber fået øjnene op for virksomhedens kompetencer.

Unik viden
”Hovedparten af vores medarbejdere har været i branchen i rigtig mange år,”siger adm. direktør hos DMP Mølleservice Poul Reinholdt. ”Det betyder, at vi kender svaghederne ved mange af de ældre møllemodeller og dermed hurtigt og præcist kan lokalisere, hvor et problem på en mølle er opstået og løse det.”

DMP Mølleservice har tre fokusområder: Service, gear og reservedele. På alle tre områder har virksomheden unik viden, og som en af de få uafhængige mølleservice virksomheder råder man over et stort lager af reservedele til ældre møllemodeller.

Renovering af gear
DMP renoverer årligt over 200 gear til mange forskellige mølletyper. På flere modeller er der renoverede gear på lager, som mølleejerne kan købe, når gearet på deres mølle er defekt.

Det sparer både tid og penge for mølleejeren, da man kan få monteret et renoveret gear i samme arbejdsgang, som det defekte gear hejses ned fra møllen.

Kompetence og fleksibilitet
DMP Mølleservice har gennem flere år brugt RIVAL som underleverandør ved renovering
af gear. RIVAL kan håndtere og bearbejde større emner, end de selv kan klare hos DMP Mølleservice. Og samtidig kan RIVAL altid hjælpe, når det brænder på. Har DMP ikke et ombytningsgear, skal et gear repareres hurtigst muligt, så mølleejerens produktionstab minimeres. Her skal RIVAL kunne arbejde hurtigt – med kvalitet.

”Vi sætter stor pris på den kompetence og fleksibilitet, som kendetegner RIVAL,” siger Poul Reinholdt. ”Gear til vindmøller kan være meget komplekse at arbejde med. Vi har selv en meget stor ekspertise, men det er vigtigt for os, at vores underleverandører også kan leve op til det kompetenceniveau.”

ISO certificering
Der er helt specielle krav om ISO certificering for virksomheder, som arbejder med vindmøller, hvilket også stiller store krav til DMP’s underleverandører. Det lever RIVAL til fulde op til.

Rammeaftaler med Svendborg Brakes på avenceret serieproduktion

RIVAL har gennem flere år haft længerevarende rammeaftaler i millionklassen med Svend­borg Brakes. Det kræver styr på dokumentation og kvalitet, hvilket RIVAL kan honorere.

Supply Chain Supervisor John Helskov Hansen fra Svendborg Brakes har kendt RIVAL i en længere årrække, og virksomheden var en af de første, som dukkede op på nethinden, da Svendborg Brakes skulle finde en ny samarbejdspartner til længereva­rende aftaler på produktion af bl.a. bremsehuse og bremsekalibre.

Styr på kvaliteten
Svendborg Brakes fremstiller bremsesystemer til vindmølle-, offshore-, kran- og mineindustrien. ”For os er det afgørende, at der er styr på kvaliteten på de emner, vi modtager fra vores underleverandører, da det også har stor betydning for vores kunder,” siger John Helskov Hansen. ”Her har vi rigtig gode erfa­ringer med RIVAL. Gennem de sidste par år, hvor vi har fået produceret mange emner hos dem, har der faktisk ikke været noget at udsætte på kvaliteten. Samtidig er det vores oplevelse, at totaløkonomien er fornuftig. Prisen vil jo altid være til diskussion, men vi har en oplevelse af, at vi får en rigtig god kvalitet til prisen.”

Kostoptimal produktion
Svendborg Brakes har således indgået flere ramme­aftaler med RIVAL om produktion af bremsehuse og bremsekalibre. ”Forud for aftalerne har vi lavet flere testserier og haft stort fokus på dokumentation, cer­tifikater og målerapporter,” siger salgschef Christi­an Aarup fra RIVAL. ”Det er vigtigt for både kunden og os, at alle forudsætninger er på plads, inden vi begynder de større serieproduktioner. Det giver den mest kvalitetssikre og kostoptimale produktion til gavn for begge parter.”

Udvikling af ny overflade
Som en del af samarbejdet har RIVAL også været sparringspartner for Svendborg Brakes vedrørende valg af en ny overflade til et stempel. ”Det er en stor fordel for os, at RIVAL også har kompetencerne til at indgå i en sådan udviklingsproces,” siger John Helskov Hansen. ”På den måde kan vi samle både udvikling og produktion ét sted, hvilket letter hele processen for os.”

RIVAL-pakken
”I en opgave som denne har vi også fokus på at til­byde kunden de relevante dele af RIVAL-pakken,” siger Christian Aarup. ”Vi har i denne sag været me­get opmærksomme på, at vi tilfører kunden den stør­ste værdi ved at tænke udvikling, dokumentation, kvalitet, leveringsevne og pris sammen til en pakke, som passer netop til Svendborg Brakes.”

Fortsat samarbejde
De indgåede rammeaftaler mellem Svendborg Bra­kes og RIVAL kører planmæssigt. ”Når aftalerne ud­løber, tager vi dem altid op til revision, idet vores behov kan have ændret sig, og der eksempelvis skal produceres helt andre emner,” siger John Helskov Hansen. ”Jeg er dog overbevist om, at vi også frem­over vil indgå aftaler med RIVAL. Vi er meget til­fredse med deres kompetencer og den kvalitet, de leverer. Det er samtidig et stort plus, at vi kender hinanden godt og altid kan tale os til rette om tin­gene.”