Tæt partnerskab med Grundfos

RIVALs stærke kompetencer inden for bearbejdning af aluminiumsmaterialer, kreative tilgang, åbne og ærlige facon samt brede praktiske erfaring har været væsentlige faktorer for udvikling, produktmodning og indkøring af Grundfos’ nye pumpeproduktion i Serbien.

Medarbejderne hos RIVAL har over en længere periode arbejdet tæt sammen med Grundfos’ Teknologicenter om udvikling og produktmodning af et nyt pumpehus, som efterfølgende skal produceres på Grundfos fabrik i Serbien og sælges globalt primært i USA. RIVAL har også ansvaret for at uddanne medarbejderne i Serbien og indkøre produktionen. ”Vi har valgt at samarbejde med RIVAL på denne opgave, fordi de netop besidder nogle kompetencer, vi ikke selv har internt hos Grundfos,” siger teknologispecialist Erik Jæger Thomsen fra Grundfos.

”Vi har fået opbygget et tæt partnerskab, hvor begge parter har lyttet til – og lært af hinanden, hvilket har været yderst værdifuldt for resultatet.”

Stor tryghed
For Grundfos har det haft afgørende betydning, at man gennem hele processen har følt sig fuldstændig trygge ved samarbejdet med RIVAL og har haft vished for, at opgaven ville blive løst til fuld tilfredshed. ”Vi vidste fra starten, at RIVAL netop besad de kompetencer, vi havde behov for,” siger Erik Jæger Thomsen.

”Deres bearbejdningserfaring kombineret med lysten til at indgå i et fælles udviklingsprojekt er helt unik. Specielt værkfører Glenn Scharling har budt ind med alternative måder at gribe tingene an på, hvilket har haft stor værdi for processen. Glenn siger tingene lige ud, hvilket fungerer rigtigt godt i det daglige samarbejde.

” Hertil kommer, at RIVAL i stort omfang arbejder med de samme programmer og måleudstyr (Zeiss målemaskine) som hos Grundfos. Dermed bliver det væsentligt lettere at overdrage tingene efterfølgende.

Overdragelse af viden og kompetence
RIVAL har det fulde ansvar for at indkøre de maskiner, værktøjer og programmer, som skal anvendes i produktionen i Serbien. RIVAL har undervejs haft besøg af de medarbejdere fra Serbien, som efterfølgende skal stå for produktionen af pumperne.

Her er der blevet overdraget viden og erfaring til de serbiske medarbejdere. ”I Serbien er de temmelig grønne, når det gælder denne form for produktion. Det har derfor stor betydning for deres fremtidige arbejde, at der er sket vidensoverførsel fra medarbejder til medarbejder,” siger Erik.

RIVAL deltager også ved selve indkøringen af maskinerne og produktionen i Serbien. I løbet af september rejser maskinarbejder Frederik Petersen sammen med Glenn eller salgschef Christian Aarup til fabrikken uden for Beograd og bliver et par uger.

Yderst tilfredse
”Vi er på alle måder yderst tilfredse med samarbejdet med RIVAL på denne opgave. De har netop været den partner og kompetenceleverandør, vi havde brug for, og vi har på mange måder oplevet samarbejdet, som om vi var del af samme virksomhed,” siger Erik. ”Hertil kommer, at de ikke går på kompromis med kvaliteten. Vi kan helt afgjort få gavn af at fortsætte samarbejdet med RIVAL på andre projekter fremover.”