Tæt sparring om produktionsprocessen

Hos RIVAL har vi et godt samspil med vores kunder om udvikling og optimering af deres avancerede emner, og hvordan emnerne mest optimalt kan produceres. Mange af vores kunder giver positivt udtryk for, at det er meget værdifuldt for deres forretning.

Vores medarbejdere er således grundlaget for, at vi kan leve op til kravene, som gør sig gældende for fremtidens maskinfabrik. Det er afgørende for vores forretning og de opgaver, vi løser for kunderne, at medarbejderne kan, tør og vil byde ind med deres viden og erfaring, når det gælder produktionen af kundernes emner. Det giver vores kunder nye muligheder – også når vi udfordrer de specifikationer, kunderne kommer med – hvis det rent produktionsteknisk kan gøres bedre.

Produktionsteknisk afdeling (PTA)
Vores medarbejdere i PTA arbejder dagligt med at skabe den rigtige sammenhæng mellem kundens ordre og arbejdet i produktionen. Det skal både sikre, at kunden får netop det emne, han skal bruge, i rette kvalitet og tid, og at vi tilrettelægger produktionen mest hensigtsmæssigt. Det betyder eksempelvis, at de relevante informationer skal være tilgængelige, når de efterspørges af kunder eller medarbejdere i vores produktion.

Flere områder i RIVAL-pakken

PTA

Vores  produktionstekniske afdeling er en vigtig brik i det løbende arbejde med produktivitetsforbedringer på RIVAL.

Målerapporter

Dokumentation af emnernes kvalitet, bl.a. i målerapporter, giver kunden sikkerhed for, at emnet overholder de opstillede kvalitetskrav.

Dokumentation

Dokumentation af emnernes kvalitet, bl.a. i målerapporter, giver kunden sikkerhed for, at emnet overholder de opstillede kvalitetskrav.

Mennesker og maskiner

Kombinationen af vores dygtige medarbejdere og en moderne maskinpark gør RIVAL til et slagkraftigt alternativ som underleverandør.