Vingeprofiler

Kundespecifikke vingeprofiler fra RIVAL danner grundlag for generering af værdifulde testdata hos de danske og dermed verdens førende vindmølleproducenter samt flere universiteter i deres arbejde med udvikling af fremtidens vindmøller.

Fuldskala test bliver udfordring
Udviklingen betyder, at vindmøllerne bliver større og større. Denne udvikling kan give udfordringer i forhold til at teste vingerne for ydeevne og sikkerhed uden at have faciliteter til at teste i fuld størrelse. Vingerne betragtes som en af de mest kritiske dele af en vindmølle, og er i dag typisk omkring 90 meter lange. Der er vinger på op til 107 meter på vej. Design, materialer og løsninger valideres derfor ofte løbende på mindre vinger eller ved skalaforsøg.

Den bedst tilgængelige tilnærmelse
RIVAL har gennem flere år samarbejdet med de førende vindmølleproducenter og flere universiteter om udvikling af vingeprofiler (tværsnit), som giver den bedst mulige tilnærmelse til en fuldskala vinge for så vidt angår design, overflade, materiale og udførelse. Vi har i dag et gennemarbejdet produkt, vi kan tilbyde vores kunder, som netop lever op til de store krav, som stilles til de emner (vingeprofiler), som anvendes til test.

”Feinschmeckeri”
Vi modtager typisk en 3D tegning fra kunden, som vi arbejder videre på i vores CAD-system, og i hele bearbejdnings- og montagearbejdet er der en række konstruktionskrav, vi skal overholde. Eksempelvis har en færdig vindmøllevinge

ingen sammenføjninger, og det har vores profiler derfor heller ikke. I den afsluttede bearbejdning pudses vingeprofilerne i hånden,så alle små riller er helt væk. Vingemodellen indeholder et antal 0,4 mm trykhuller, der forbindes til en pressure scanner via tynde urethane slanger.

I arbejdet med vingeprofilerne har RIVAL fokus på både overflade ruhed, homogenitet og kontur for at skabe den bedste strømning af luft omkring

vingeprofilen og få den bedste tilnærmelse af de teoretiske dimensioner. Det giver kunden de allerbedste data til analyse.

Veldokumenterede vingeprofiler
Samtidig er vingeprofilerne yderst veldokumenterede, og der laves opmålinger for at verificere alle kundens dimensioner. Alt dokumenteres i en rapport, som vedlægges den enkelte profil. Profilen pakkes i en specialudviklet transportkasse, som beskytter den både under transport og ved den efterfølgende opbevaring hos kunden.