Zeiss CMM contura

Med vores to 3D målemaskinen kan vi lave opmåling af kritiske emner, som giver kunden dokumentation for, at de angivne tolerancer overholdes. Vores Zeiss CONTURA G2 med Calypso CAD målesoftware kan med stor fleksibilitet måle emner op til 1200x2400x800 mm..

Dokumenteret kvalitetssikring sparer typisk kunden for mange penge i egen kvalitetsafdeling og muliggør, at kritiske og kostbare emner kan leveres direkte fra RIVAL til kundens opgave.

Maskine & Medarbejder

Detaljeret kvalitetsplan

Til mange kunder udarbejder RIVAL en kvalitetsplan til hvert af de emner, som skal bearbejdes. Den detaljerede plan indeholder en konkret beskrivelse af processer og målemetoder. Alle processer kontrolleres, og data registreres i målerapporter. Ved eventuelle fejlbearbejdninger kan medarbejderne straks gribe ind og foretage de relevante reguleringer.

Målinger sikrer kvaliteten

Jørgen Baltzer har ansvaret for at lave målinger på de bearbejdede emner fra produktionen hos RIVAL. “Vi sammenholder altid målingerne med de tilladte mål, tolerancer m.v., som er angivet i de udarbejdede måle- og kvalitetsrapporter,” fortæller Jørgen. “De er dermed et vigtigt led i den dokumenterede kvalitet, RIVAL tilbyder.”