Tæt partnerskab med Grundfos

RIVALs stærke kompetencer inden for bearbejdning af aluminiumsmaterialer, kreative tilgang, åbne og ærlige facon samt brede praktiske erfaring har været væsentlige faktorer for udvikling, produktmodning og indkøring af Grundfos’ nye pumpeproduktion i Serbien.

Medarbejderne hos RIVAL har over en længere periode arbejdet tæt sammen med Grundfos’ Teknologicenter om udvikling og produktmodning af et nyt pumpehus, som efterfølgende skal produceres på Grundfos fabrik i Serbien og sælges globalt primært i USA. RIVAL har også ansvaret for at uddanne medarbejderne i Serbien og indkøre produktionen. ”Vi har valgt at samarbejde med RIVAL på denne opgave, fordi de netop besidder nogle kompetencer, vi ikke selv har internt hos Grundfos,” siger teknologispecialist Erik Jæger Thomsen fra Grundfos.

”Vi har fået opbygget et tæt partnerskab, hvor begge parter har lyttet til – og lært af hinanden, hvilket har været yderst værdifuldt for resultatet.”

Stor tryghed
For Grundfos har det haft afgørende betydning, at man gennem hele processen har følt sig fuldstændig trygge ved samarbejdet med RIVAL og har haft vished for, at opgaven ville blive løst til fuld tilfredshed. ”Vi vidste fra starten, at RIVAL netop besad de kompetencer, vi havde behov for,” siger Erik Jæger Thomsen.

”Deres bearbejdningserfaring kombineret med lysten til at indgå i et fælles udviklingsprojekt er helt unik. Specielt værkfører Glenn Scharling har budt ind med alternative måder at gribe tingene an på, hvilket har haft stor værdi for processen. Glenn siger tingene lige ud, hvilket fungerer rigtigt godt i det daglige samarbejde.

” Hertil kommer, at RIVAL i stort omfang arbejder med de samme programmer og måleudstyr (Zeiss målemaskine) som hos Grundfos. Dermed bliver det væsentligt lettere at overdrage tingene efterfølgende.

Overdragelse af viden og kompetence
RIVAL har det fulde ansvar for at indkøre de maskiner, værktøjer og programmer, som skal anvendes i produktionen i Serbien. RIVAL har undervejs haft besøg af de medarbejdere fra Serbien, som efterfølgende skal stå for produktionen af pumperne.

Her er der blevet overdraget viden og erfaring til de serbiske medarbejdere. ”I Serbien er de temmelig grønne, når det gælder denne form for produktion. Det har derfor stor betydning for deres fremtidige arbejde, at der er sket vidensoverførsel fra medarbejder til medarbejder,” siger Erik.

RIVAL deltager også ved selve indkøringen af maskinerne og produktionen i Serbien. I løbet af september rejser maskinarbejder Frederik Petersen sammen med Glenn eller salgschef Christian Aarup til fabrikken uden for Beograd og bliver et par uger.

Yderst tilfredse
”Vi er på alle måder yderst tilfredse med samarbejdet med RIVAL på denne opgave. De har netop været den partner og kompetenceleverandør, vi havde brug for, og vi har på mange måder oplevet samarbejdet, som om vi var del af samme virksomhed,” siger Erik. ”Hertil kommer, at de ikke går på kompromis med kvaliteten. Vi kan helt afgjort få gavn af at fortsætte samarbejdet med RIVAL på andre projekter fremover.”

Nytænkning hos RIVAL giver gevinst for Johnson Controls

Gennem en længere periode har Johnson Controls været på udkig efter den rigtige metode til bearbejdning af et specielt krævende emne til deres skruekompressor. Først efter tæt dialog med RIVAL blev løsningen fundet.

Johnson Controls er en førende global koncern inden for automobilinteriør, bygningsinstallationer og elektriske løsninger med afdelinger i over 150 lande samt godt 170.000 medarbejdere. I Højbjerg ved Aarhus, ligger der en afdeling, hvor man primært arbejder med industriel køling. Produktionstekniker Poul Schmidt har samarbejdet med RIVAL gennem en årrække og er yderst tilfreds med, at RIVAL kom på tale, da dette specielt krævende emne skulle bearbejdes.

Her tænkes alternativt…
”Gennem hele processen havde flere leverandører sagt fra over for opgaven,” siger Poul Schmidt. ”Det var først, da jeg kom i dialog med Christian Aarup fra RIVAL, vi fandt en løsning.”

Både Poul og de andre leverandører, som havde været inde over opgaven, havde forestillet sig, at emnet skulle bearbejdes med et traditionelt borehoved. Christian Aarup foreslog i stedet at bruge profilfræsning på RIVALs MAZAK Integrex, hvilket netop viste sig at være den helt rigtige løsning. Og produktionen af emnet kører nu på højtryk.

Flere serier af samme emne
RIVAL har leveret to serier af samme emne til Johnson Controls, og flere ordrer er på vej. Det passer godt ind i RIVALs strategi om at kunne deltage aktivt i udviklingen af særligt krævende emner og efterfølgende stå for produktionen – gerne i serier.

Fuld dokumentation
For Poul Schmidt og Johnson Controls er det afgørende, at kvaliteten er i top. Derfor udarbejdes fuld dokumentation på hvert enkelt emne. RIVAL udarbejder målerapporter, som godkendes af Johnson Controls, inden emnet bliver afsendt. Er målingerne ikke inden for de aftalte tolerancer, afvises emnet. ”Vi har dog endnu ikke afvist et emne,” siger Poul Schmidt.

God respons fra RIVAL
”Vi har haft en rigtig god dialog med RIVAL hele vejen gennem processen. Da det er et meget kompliceret emne, har der været behov for løbende justeringer, hvilket er helt naturligt. Vi har altid fået en hurtig tilbagemelding fra RIVAL, når vi er kommet med justeringer og tilretninger” siger Poul Schmidt, som er tilfreds med samarbejdet med RIVAL og nyder den smukke beliggenhed, når han besøger fabrikken.

Komplette emner med fuld dokumentation til National Oilwell Varco

Tæt samarbejde om produktion, kvalitetstest og dokumentation er væsentlige dele af RIVALs flerårige succesfulde samarbejde med National Oilwell Varcos (NOV) norske division.

RIVAL har gennem de seneste måneder produceret topsite udstyr til rørhåndtering på boreplatforme for NOV, gennemført funktions- og tryktest på alle emner inden afsendelsen til Norge og udarbejdet fuld dokumentation.

Tæt samarbejde med kvalitetsansvarlig
Arbejdet er gennemført i samarbejde med NOV’s kvalitetsansvarlige, som har været på flere besøg hos RIVAL. ”NOV’s krav til kvalitet og dokumentation er omfattende,” siger produktionschef Søren Djursland, som har haft den daglige dialog med NOV og relevante underleverandører samt været ansvarlig for test og dokumentation. ”Når vi har at gøre med emner, som er kritiske og kostbare, og skal monteres på boreplatforme, er der ikke råd til at begå fejl. Alt skal klappe og fungere, når emnet bliver leveret.”

Omfattende dokumentation
Derfor er kravene til dokumentation også omfattende, og der følger 500 siders dokumentation i mapper med hvert enkelt emne ud til boreplatformen. ”Skulle der mod forventning opstå en fejl, er det afgørende, at de ansvarlige på platformen hurtigt kan finde frem til de enkelte detaljer om eksempelvis det emne, vi har produceret,” siger Søren. Søren Djursland har således udarbejdet og klargjort de 500 sider til hvert af de 10 emner.

”Det har været et meget interessant og krævende arbejde,” siger Søren. ”Jeg har lavet mere end én version til hvert emne, da der i første omgang var nogle helt specifikke detailkrav til materialet fra NOV, som ikke var opfyldt. Vi har nu fået opbygget rigtig gode erfaringer med netop at følge disse og er klædt rigtigt godt på til de kommende opgaver.”

Onsite test
Som en del af aftalen med NOV har RIVAL også gennemført onsite test af alle emnerne inden afsendelsen til Norge. ”For at kunne gennemføre både funktions- og tryktest opbyggede vi en specifik testinstallation til netop disse emner,” siger Søren. ”Det krævede eksempelvis, at vi måtte leje en generator, da vi ikke have strøm nok på fabrikken til at kunne gennemføre testene.”

NOV’s kvalitetsansvarlige var med til alle test og kunne derefter sige ok til, at emnerne kunne sendes til Norge. ”Det giver stor tryghed for begge parter, at vi sammen har gennemført testene,” siger Søren. ”Dermed har vi også en fælles forståelse at bygge videre på.”

Klar til næste projekt
Hos RIVAL har man nu gennem flere år udviklet og udbygget samarbejdet med NOV. ”Vi har gennem årene bevist, at vi kan håndtere de ordrer, de kommer med,” siger salgschef Christian Aarup fra RIVAL. ”Det betyder også, at vi nu får lov til at byde ind på mere krævende opgaver. Vi ser frem til kommende udfordrende projekter både for dem og andre kunder i olie- og gasindustrien.”

Emner til test af vindmøller kræver spidskompetence

RIVAL har gennem en årrække været fast underleverandør til den krævende vindindustri og har bl.a. et fast og godt samarbejde med ingeniørvirksomheden R&D.

Der fuld gang i bearbejdningen af nogle store stålplader på RIVAL. Pladerne skal anvendes i fundamentet på en nacelletestbænk på Lindoe Offshore Renewables Center’s projekt LORC Nacelle Testing. Testcentret bygges i det tidligere skibsværft, som i dag er Lindø Industripark. Her får man nogle af verdens mest avancerede faciliteter til at teste vindmøllenaceller op til 10 MW. Testcenteret forventes at stå klar i 2014.

Værdifuld underleverandør
RIVAL er med som underleverandør for ingeniørvirksomheden R&D på projektet. R&D producerer nacelletestbænken i samarbejde med konsortium partneren GE for LORC. ”Jeg har brug for en samarbejdspartner, der kan tage det fulde ansvar for de emner, som skal produceres,” siger Senior Project Manager Kent Frank Pedersen fra R&D. ”Og her har jeg fundet et godt match med RIVAL, som både har den solide kompetence inden for bearbejdning af emner til bl.a. offshore industrien og samtidig tager det fulde projektansvar for eksempelvis svejsning, udglødning og overfladebehandling hos underleverandører.”

Gensidigt udbytte
R&D er en udførende og rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i mekanik- og softwareløsninger til industrien. R&D tilbyder alt fra udvikling af produktions- og testudstyr, over indkøring af systemer og uddannelse af medarbejdere til decideret rådgivning og konsulentydelser. Og det er et samarbejde, hvor udbyttet går begge veje, når det drejer sig om R&D og RIVAL. R&D bruger typisk RIVAL som underleverandør på opgaver til offshore industrien, og RIVAL benytter sig af R&D’s ingeniørkompetencer ved specialopgaver, hvor der er behov for specifik udvikling af maskiner, software samt øvrigt udstyr og anlæg. RIVAL har således senest valgt at tage R&D ind over en opgave til vindmølleindustrien, hvor der var specifikt behov for R&D’s ingeniørkompetencer som et godt supplement til RIVALs egne kompetencer.

Lever op til forventningerne
Kent Frank Pedersen har nu arbejdet sammen med RIVAL i godt fire år, og han er meget tilfreds med samarbejdet. ”RIVAL lever i høj grad op til de forventninger, jeg havde fra starten,” siger Kent. ”Virksomheden har et godt ry for solide kompetencer ved bearbejdning af specielt større emner. Samtidig tager de det fulde projektansvar for de enkelte emner, hvilket passer rigtig godt til de opgaver vi har.”