RIVAL rykker hurtigt når det gælder

RIVAL er klar til at rykke hurtigt, når kunderne har behov for det. Det oplevede Grundfos senest, da der opstod et akut behov for at få repareret et værktøj i deres trykstøbning.

Vedligeholdelsestekniker Jens Erik Lysdahl har samarbejdet med produktionstekniker Benny Sørensen og RIVAL gennem mange år. ”For os er RIVAL ikke bare en underleverandør,” siger Jens Erik Lysdahl. ”De er en kompetent samarbejdspartner, og vi ønsker fortsat at udvikle samarbejdet med dem. De ved, hvad det kræver, når eksempelvis et værktøj i produktionen går i stykker, og det koster flere tusinde kroner i timen, når en maskine står stille. Der skal arbejdes hurtigt, og der skal være en tæt dialog mellem os og RIVAL. De er gode til begge dele hos RIVAL.”

Fokus på værdikæden
Pumpeproducenten Grundfos er en af Danmarks største virksomheder med over 18.000 medarbejdere worldwide. Hos Grundfos har man konstant fokus på at optimere hele værdikæden for at gøre virksomheden mere og mere attraktiv over for kunderne.

”Det medfører bl.a., at vi i vedligeholdelsesafdelingen får kortere og kortere leveringstider på vores ydelser, da produktionsapparatet ikke må stå stille i længere perioder af gangen,” fortæller Jens Erik Lysdahl. ”Både vi og vores samarbejdspartnere skal være skarpe hver dag for at opnå de bedste løsninger.”

Store emner
Grundfos’ samarbejde med RIVAL omhandler typisk bearbejdning af større emner. ”En af de store fordele ved samarbejdet med RIVAL er, at de har produktionsudstyret til at kunne bearbejde værktøjsemner på op til tre meter, uden vi skal skille værktøjet ad,” siger Jens Erik Lysdahl. ”Det sparer os for en del tid både før og efter bearbejdningen.”

Senest da Grundfos havde et akut behov for reparation af et værktøj til deres trykstøbning, var det også en stor fordel, at RIVAL kunne modtage og bearbejde emnet i ét stykke. ”RIVAL var færdige med deres del i løbet af 24 timer, hvilket betød, at vi i vedligeholdelsesafdelingen kunne overholde vores aftale med produktionen på Grundfos på trods af de uforudsete problemer,” fortæller Jens Erik.

Hurtig udrykning
Som altid agerede Benny Sørensen fra RIVAL hurtigt, da han fik opringningen fra Jens Erik Lysdahl. ”Jeg tog med det samme kontakt til vores produktionschef Heino Pedersen for at sikre mig, at vi kunne tage emnet fra Grundfos ind så hurtigt, som det kunne være fremme på RIVAL. Og som jeg oftest gør, fik jeg svaret, at det kunne vi naturligvis godt klare,” siger Benny Sørensen.
”Det er meget betryggende at vide, at mine kolleger i produktionen står klar til at træde til, og at vores interne planlægning er så god, at vi straks kan se, hvordan vi får plads til kundens hasteopgaver.”

Hurtig assistance til Carletti


Hos chokoladeproducenten Carletti har man behov for en samarbejds­partner, som kan rykke hurtigt, når det brænder på, og et værktøj i pro­duktionen skal renoveres inden for kort tid. Den opgave løser RIVAL til kundens tilfredshed.

Carletti er en dansk choko­lade- og slikproducent med rødder tilbage til 1918. I 1953 startede de produktionen af nogle af nutidens slikklassike­re; P-tærter og skumbananer. Carletti råder over to produk­tionsfaciliteter, hvoraf den ene ligger i Danmark og den anden i Polen. Begge fabrikker er cer­tificerede efter internationale standarder, som sikrer, at fø­devaresikkerheden er i top.

Ny samarbejdspartner
I efteråret 2015 var fabriks­chef Kent Egsgaard fra Car­letti på udkig efter en ny sam­arbejdspartner til fabrikken i Danmark, som dels kunne yde hurtig og kompetent as­sistance, når det brænder på, og et værktøj til produktionen hurtigt skal renoveres, og dels kunne være en samarbejds­partner på udvikling og pro­duktion af nye værktøjer.
Kent Egsgaard var flere gange stødt på RIVAL i for­bindelse med netop sådanne opgaver, uden selv at have været i direkte kontakt med dem tidligere, og valgte på baggrund heraf at tage kon­takt til virksomheden.

Positivt besøg hos RIVAL
”Jeg tog på besøg hos RIVAL sammen med en af vores tek­nikere, og her fik vi et godt indtryk af RIVALs kompeten­cer og hvilke opgaver, de ville as­
kunne løse for os,” siger Kent Egsgaard. ”Vi valgte herefter, at der var basis for at prøve samarbejdet af.”

Hastesag op til jul
Op til jul stod man hos Carletti således med en hastesag, da der var behov for en hurtig re­novering af en chokoladevalse til produktionen af chokola­delinser. Kent Egsgaard tog derfor kontakt til produktions­tekniker Benny Sørensen hos RIVAL, som hurtigt fik sat en mand på sagen.

Hurtig levering
”I sådanne sager er det af­gørende for os, at vores leve­randør arbejder uafbrudt på sagen, til den er løst,” siger Kent Egsgaard. ”Der er in­gen tid at spilde. RIVAL løste opgaven og fik på under et døgn adskilt og renset valser­ne samt efterfølgende tryk­prøvet dem, så de var klar til justering og produktion hos os.”

Udvikling af værktøj
Hos RIVAL har man efter­følgende også arbejdet med udvikling af flere værktøjer til Carletti herunder et stempel med en fodbold, som skal an­vendes på pålægschokolade.

Tilfreds med samarbejdet
”RIVAL har løst endnu et par hastesager for os, og jeg er indtil videre tilfreds med samarbejdet,” siger Kent Egs­gaard. ”Jeg oplever, at de er gode til at følge op på sagerne og vende tilbage med oplys­ninger, når det er påkrævet. Det er værdifuldt for vores samarbejde.”

RIVAL har fået et solidt fodfæste i olie- og gasindustrien og arbejder pt. på emner, hvor slutkunden er Statoil. Emnerne kommer RIVAL til gavn på flere måder, da RIVAL også selv er kunde hos Statoil.

RIVALs direktionsassistent Heidi Kjellerup Rasmussen har, som én af sine mange arbejdsopgaver, ansvaret for at holde øje med beholdningen af fyringsolie og diesel i RIVALs fem store tanke. ”Det kører faktisk automatisk,” fortæller Heidi. ”Statoil overvåger tankene og kommer og fylder op, når der er ved at være lavvande. Men jeg holder da også løbende øje for at være 100 % sikker på, vi ikke løber tør, hvilket jeg heldigvis aldrig har oplevet.”

Tilfredse kunder
Heidi er således godt tilfreds med Statoil som leverandør, og det samme gør sig gældende, når RIVAL er leverandør til Statoil. ”Vi har i processen med fremstilling af de nuværende emner til Statoil haft kontrolbesøg fra den norske underleverandør til Statoil, som vi arbejder for,” siger salgschef Christian Aarup fra RIVAL. ”De har været yderst tilfredse med vores arbejde – herunder kvaliteten, vores dokumentation for processer og målinger af tolerancer.”

Fuldt projektansvar
RIVAL har taget det fulde projektansvar i det igangværende projekt med at producere store låsebolte til fæstningsrammer til bl.a. kompressorer, som fastgøres på havbunden under boreplatformen. ”Vi har således kunnet levere den færdige låsemekanisme, hvilket har været en lettelse i kundens videre arbejde med hele fæstningsrammen.

Ændringer til konstruktion
”Samtidig har det givet os muligheden for at komme med forslag til modificeringer af selve konstruktionen af låsebolten, da vi har haft det fulde overblik og har kunnet gennemskue uhensigtsmæssigheder. I dag står kunden således med et bedre produkt, hvilket naturligvis er til alles tilfredshed.”

Skrappe krav
RIVAL arbejder sig hermed støt ind på målsætningen for 2015, hvor 65 % af virksomhedens omsætning skal komme fra olie- og gasindustrien. ”Vi går fortsat målrettet efter de store spillere i branchen,” siger Christian. ”Flere af dem er i dag på vores kundeliste – hvilket ikke lige er sket fra den ene dag til den anden.

Det kræver benhårdt og målrettet arbejde, samt at vi leverer i rette kvalitet og til tiden hver gang. Hertil kommer skrappe krav til fx dokumentation, overholdelse af tolerancer, forsikring, arbejdsmiljø og processtyring. Alt i alt noget vi nu gennem flere år har bevist, vi kan leve op til,” siger Christian.

Emner til test af vindmøller kræver spidskompetence

RIVAL har gennem en årrække været fast underleverandør til den krævende vindindustri og har bl.a. et fast og godt samarbejde med ingeniørvirksomheden R&D.

Der fuld gang i bearbejdningen af nogle store stålplader på RIVAL. Pladerne skal anvendes i fundamentet på en nacelletestbænk på Lindoe Offshore Renewables Center’s projekt LORC Nacelle Testing. Testcentret bygges i det tidligere skibsværft, som i dag er Lindø Industripark. Her får man nogle af verdens mest avancerede faciliteter til at teste vindmøllenaceller op til 10 MW. Testcenteret forventes at stå klar i 2014.

Værdifuld underleverandør
RIVAL er med som underleverandør for ingeniørvirksomheden R&D på projektet. R&D producerer nacelletestbænken i samarbejde med konsortium partneren GE for LORC. ”Jeg har brug for en samarbejdspartner, der kan tage det fulde ansvar for de emner, som skal produceres,” siger Senior Project Manager Kent Frank Pedersen fra R&D. ”Og her har jeg fundet et godt match med RIVAL, som både har den solide kompetence inden for bearbejdning af emner til bl.a. offshore industrien og samtidig tager det fulde projektansvar for eksempelvis svejsning, udglødning og overfladebehandling hos underleverandører.”

Gensidigt udbytte
R&D er en udførende og rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i mekanik- og softwareløsninger til industrien. R&D tilbyder alt fra udvikling af produktions- og testudstyr, over indkøring af systemer og uddannelse af medarbejdere til decideret rådgivning og konsulentydelser. Og det er et samarbejde, hvor udbyttet går begge veje, når det drejer sig om R&D og RIVAL. R&D bruger typisk RIVAL som underleverandør på opgaver til offshore industrien, og RIVAL benytter sig af R&D’s ingeniørkompetencer ved specialopgaver, hvor der er behov for specifik udvikling af maskiner, software samt øvrigt udstyr og anlæg. RIVAL har således senest valgt at tage R&D ind over en opgave til vindmølleindustrien, hvor der var specifikt behov for R&D’s ingeniørkompetencer som et godt supplement til RIVALs egne kompetencer.

Lever op til forventningerne
Kent Frank Pedersen har nu arbejdet sammen med RIVAL i godt fire år, og han er meget tilfreds med samarbejdet. ”RIVAL lever i høj grad op til de forventninger, jeg havde fra starten,” siger Kent. ”Virksomheden har et godt ry for solide kompetencer ved bearbejdning af specielt større emner. Samtidig tager de det fulde projektansvar for de enkelte emner, hvilket passer rigtig godt til de opgaver vi har.”