Hurtig assistance til Carletti


Hos chokoladeproducenten Carletti har man behov for en samarbejds­partner, som kan rykke hurtigt, når det brænder på, og et værktøj i pro­duktionen skal renoveres inden for kort tid. Den opgave løser RIVAL til kundens tilfredshed.

Carletti er en dansk choko­lade- og slikproducent med rødder tilbage til 1918. I 1953 startede de produktionen af nogle af nutidens slikklassike­re; P-tærter og skumbananer. Carletti råder over to produk­tionsfaciliteter, hvoraf den ene ligger i Danmark og den anden i Polen. Begge fabrikker er cer­tificerede efter internationale standarder, som sikrer, at fø­devaresikkerheden er i top.

Ny samarbejdspartner
I efteråret 2015 var fabriks­chef Kent Egsgaard fra Car­letti på udkig efter en ny sam­arbejdspartner til fabrikken i Danmark, som dels kunne yde hurtig og kompetent as­sistance, når det brænder på, og et værktøj til produktionen hurtigt skal renoveres, og dels kunne være en samarbejds­partner på udvikling og pro­duktion af nye værktøjer.
Kent Egsgaard var flere gange stødt på RIVAL i for­bindelse med netop sådanne opgaver, uden selv at have været i direkte kontakt med dem tidligere, og valgte på baggrund heraf at tage kon­takt til virksomheden.

Positivt besøg hos RIVAL
”Jeg tog på besøg hos RIVAL sammen med en af vores tek­nikere, og her fik vi et godt indtryk af RIVALs kompeten­cer og hvilke opgaver, de ville as­
kunne løse for os,” siger Kent Egsgaard. ”Vi valgte herefter, at der var basis for at prøve samarbejdet af.”

Hastesag op til jul
Op til jul stod man hos Carletti således med en hastesag, da der var behov for en hurtig re­novering af en chokoladevalse til produktionen af chokola­delinser. Kent Egsgaard tog derfor kontakt til produktions­tekniker Benny Sørensen hos RIVAL, som hurtigt fik sat en mand på sagen.

Hurtig levering
”I sådanne sager er det af­gørende for os, at vores leve­randør arbejder uafbrudt på sagen, til den er løst,” siger Kent Egsgaard. ”Der er in­gen tid at spilde. RIVAL løste opgaven og fik på under et døgn adskilt og renset valser­ne samt efterfølgende tryk­prøvet dem, så de var klar til justering og produktion hos os.”

Udvikling af værktøj
Hos RIVAL har man efter­følgende også arbejdet med udvikling af flere værktøjer til Carletti herunder et stempel med en fodbold, som skal an­vendes på pålægschokolade.

Tilfreds med samarbejdet
”RIVAL har løst endnu et par hastesager for os, og jeg er indtil videre tilfreds med samarbejdet,” siger Kent Egs­gaard. ”Jeg oplever, at de er gode til at følge op på sagerne og vende tilbage med oplys­ninger, når det er påkrævet. Det er værdifuldt for vores samarbejde.”