Fælles forståelse bag værdifuld sparring

Maskinproducenten Dan-Web Machinery A/S har gennem de sidste godt 10 år samarbejdet med RIVAL. Det værdifulde samarbejde bygger på en god kemi, fælles forståelse og udbytterig sparring.

Det er tirsdag formiddag, og jeres udsendte er kørt til Galten for at besøge maskinproducenten Dan-Web i deres 10.000 m2 store indu­strilokaler.

Dan-Web Machinery A/S udvikler og producerer ma­skiner og udstyr til fremstilling af airlaid-produkter, som er bløde og sugende papirmaterialer, der for eksempel indgår i babybleer og hygiejnebind samt duge og servi­etter. Virksomheden har over 39 år på bagen og har gennem åre­ne haft stor fokus på at udvikle ny­tænkende kvalitetsløsninger.

Godt samspil
Jeg mødtes med de to konstruktø­rer Kenn Brown Petersen og Mor­ten Pouli-Rich fra Dan-Web og pro­jektleder Benny Sørensen fra RIVAL. Man fornemmer straks, at der er en god kemi mellem de tre. RIVAL har nu i over ti år været en fast samarbejdspartner for Dan-Web, og snakken går om både stort og småt – dog primært om det aktuelle fælles projekt, hvor RIVAL producerer dele til Dan-Webs formerhoved, som skal leveres på en ny stor Former linie til USA.

Fælles forståelse
Vi tager sammen en rundtur i pro­duktionen, og snakken går livligt, mens Kenn og Morten fortæller en­gageret om de maskiner og emner, vi støder på undervejs. Det fremgår tydeligt, at RIVAL i løbet af de mange års samarbejde med Dan-Web har fået opbygget et rigtigt godt kendskab til deres produkter, og de to parter har en fælles forståelse for, hvordan Dan- Web ønsker, slutresultatet skal være for deres kunder.

”Det er en vigtig faktor for os på RIVAL, når vi kommer med forslag til produktionstekniske optimerin­ger af deres produkter, at vi netop har dette indgående kendskab og dermed kan komme med input, som rammer præcist hos Dan-Web og underbygger deres linje,” for­tæller Benny Sørensen.

Værdifuld sparring
De to konstruktører hos Dan-Web ser det også som en stor fordel, at RIVAL kender deres produkter og virksomhed så godt. ”Hvis vi har en konstruktions- eller produktions­teknisk udfordring, som vi vurderer, det kunne være godt at få RIVALs input til, møder de gerne hurtigt op til et sparringsmøde. Vi har ofte haft besøg af Glenn, Ole og Benny fra RIVAL og fået værdifulde idéer til, hvordan vi kan optimere på en konstruktion,” siger Kenn, mens vi ser nærmere på flere af de hammer­mills, der arbejdes på i produktio­nen.

Vi gør efterfølgende holdt ved flere store ruller med et paplig­nende materiale, som netop bliver slået til enkle fibre i hammermøllen inden det blæses ind i formerhove­det og viderebearbejdes til de en­delige airlaid-produkter.

Forbedringsforslag
Morten supplerer Kenn: ”Samtidig oplever vi også, at RIVAL uopfor­dret kommer med forbedringsfor­slag til os, hvis de eksempelvis i deres produktionsproces er stødt på en konstruktion eller tolerance, som med fordel kunne ændres. Vi er meget åbne for deres forslag, da vi kontinuerligt arbejder med opti­mering og forbedring af vores pro­dukter. Og de kender os så godt, at de ved, hvilken vej vi ønsker at drive udviklingsprocessen.”

Tak for i dag
Herefter er rundturen ved at være slut, og Kenn, Morten og Benny aftaler lige det sidste, inden Ben­ny sætter kursen mod RIVAL for at briefe produktionen om de de­taljer, som er aftalt hos Dan-Web Machinery A/S.