RIVAL har et rigtigt vær­difuldt samarbejde med flere virksomheder i forsvarsindu­strien, som netop efterspør­ger det, RIVAL er gode til, når det gælder produktion af kritiske og kostbare emner – gerne sy­stemleverancer i serieproduk­tion.

I hovedparten af opgaverne køres i døgndrift i produktionen på RIVAL. Her arbejder RIVALs robotter tæt sammen med de avancerede multi bearbejdningscentre. Bearbejdningsprocessen planlægges i detaljer af RIVALs medarbejdere, så der er sikkerhed for, at kundens krav til tolerancer og dokumentation altid overholdes.

Tostrenget produktionsstrategi
Også RIVALs tilbud gennem en tostrenget produktionsstrategi tiltaler kunderne i forsvarsindustrien. Her er den nuværende forretning udbygget med en vækst af nye medarbejdere, som arbejder om aftenen og natten med at producere andre emner end dem, RIVAL typisk laver i dag.

Stærke kompetencer giver fordelagtig totaløkonomi
”For kunderne er det afgørende med en effektiv produktion, som kører planmæssigt. Samtidigt sætter de stor pris på, at vi er en leverandør, som kan arbejde i mange forskelli­ge materialer, har stor teknisk indsigt, og som er god til at tilpasse sig kunden rent kom­munikationsmæssigt – også på højt teknisk niveau,” siger salgschef Christian Aarup.  ”De værdsætter, at vi kan tilbyde alle de elementer, som vi har i den fulde RIVAL-pakke, og som altid tilpasses den enkel­tes krav. Dermed står vores kunder med en yderst fordel­agtig totaløkonomi og en høj kvalitet på de færdige emner.”

Se flere nyheder