En udvikling af produktionsstrategien kombineret med fleksibilitet, høj kvalitet og evnen til at tænke ud af boksen trækker nye industrikunder til RIVAL.

RIVAL har gennem en længere årrække samarbejdet med et bredt udvalg af industrikunder. Det gælder eksempelvis Grundfos, Johnson Controls, Dan Web og BIRN. RIVAL vækster nu også i industrisegmentet, og en ny produktionsstrategi er en del af årsagen.

To-strenget produktionsstrategi
”Vores styrke ligger i høj grad i at udvikle og serieproducere emner, som er kritiske for kunderne, og hvor hurtig reaktion, kvalitet, dokumentation og leveringssikkerhed vægter højere end den laveste pris,” fortæller salgschef Christian Aarup. ”Nu supplerer vi vores tilbud til kunderne med en tostrenget produktionsstrategi, hvor vi udbygger vores nuværende forretning med en vækst af nye medarbejdere, som på vores nuværende maskiner skal arbejde om aftenen og natten med at producere andre emner end dem, vi typisk laver i dag.”

Udvider og tiltrækker
Den nye strategi er både med til at udvide samarbejdet med de nuværende kunder og tiltrække nye. ”Flere af vores nuværende kunder har således forskellige typer af emner, de ønsker, vi skal serieproducere,” siger Christian Aarup. ”Det behov har vi arbejdet på at kunne opfylde bedre, da vi ved, det har stor betydning for kunderne at kunne samle flere opgaver hos én samarbejdspartner.”

Tager hånd om kundens udfordringer
På alle typer af emner arbejder RIVAL tæt sammen med kunderne om produktionsmodning og udvikling af de optimale produktionsprocesser. ”Her er det afgørende for vores kunder, at vi kan tage hånd om deres konkrete udfordringer i forhold til et emne. Det gælder eksempelvis, hvis afsætningsforholdene ændrer sig, og produktionen skal tilpasses,” fortæller Christian Aarup og fortsætter:

Tænker ud af boksen
”Vi har ofte succes med at tænke ud af boksen og finde en løsning, som passer præcis til kundens behov, og som naturligvis altid lever op til kravene, også når det gælder overholdelse af tolerancer og dokumentation.”

Fortsat udvikling på fremtidens maskinfabrik
Som fremtidens maskinfabrik er det afgørende for RIVAL kontinuerligt at have fokus på kundernes behov og gerne være lidt på forkant med udviklingen. ”Det er den to-strengede produktionsstrategi et godt eksempel på,” siger RIVALs ejer Henrik Holvad. ”Vi har altid fuld fokus på også at udnytte vores kapacitet optimalt til størst mulig værdi for vores kunder. Vi oplever en stigende efterspørgsel på vores kapacitet og kompetencer. Det står vi nu endnu bedre rustede til at kunne opfylde.”

Se flere nyheder