Værdiskabende samarbejde med olie- og gasindustrien

RIVAL er i dag fast underleverandør til betydende kunder i olie- og gasindustrien. Flere års målrettet fokus på udvikling af et værdiskabende samarbejde har givet pote.

Kravene er høje til underleverandørerne til olie- og gasindustrien, da arbejdet offshore på havvindmøller og boreplatforme er forbundet med en væsentlig risiko på grund af de vanskelige arbejdsforhold. Sker der fejl, kan følgerne være katastrofale.

Opfylder krav
”Derfor har det været afgørende for, at vi er blevet faste underleverandører i offshorebranchen, at vi kan dokumentere, at vi lever op til de store krav, som stilles fra branchen,” siger Henrik Holvad fra RIVAL. ”Det handler specifikt om, at leveringsevne, kvalitet og fleksibilitet er i topklasse.” Og RIVAL kan håndtere de kritiske og kostbare emner som foreskrevet, når man arbejder offshore. Det viser flere års fast samarbejde med nogle af de største – både danske og udenlandske – aktører i branchen.

Høj leveringsevne
Hovedparten af arbejdet i offshoreindustrien foregår mange hundrede kilometer fra land f.eks. i Nordsøen. Derfor er der ikke plads til forsinkelse ved levering af emner, som eksempelvis skal monteres på en boreplatform. Når der afgår en supplybåd eller helikopter til boreplatformen, skal alle leverancer være på plads. ”Derfor er vores høje leveringsevne en vigtig parameter samtidig med, vi er klar til at sætte ind med hurtige justeringer, hvis behovet opstår,” siger Henrik Holvad. ”Vores målsætning er en leveringsevne på 98 % set over hele året. Det lever vi op til – og vi arbejder benhårdt på også at gøre det måned for måned.”

Hurtig omstilling
Hos RIVAL er man ligeledes klar til at ændre i produktionen for at løse en hasteopgave – også når det omhandler kritiske og kostbare emner. Både RIVALs organisation og planlægningssystem er gearet til hurtig omstilling samtidig med, at man lever op til de aftaler, som er indgået med andre kunder.

 

”Det kan være afgørende og spare både tid og penge for vores kunder,” siger Henrik Holvad. ”Det er hurtigt mange tusinde dollars i mistet indtjening, vi taler om, hvis eksempelvis dele af en boreplatform skal ligge stille pga. et defekt borerør. I sådanne situationer må der ikke gå mange timer, fra vi får besked om problemet, til tegningerne er klar, råvarer med de rette certificeringer leveret, og vi er i fuld gang med produktionen.”

Kvalitet i topklasse
Værdien i den høje leveringsevne og fleksibilitet hænger tæt sammen med, at kvaliteten skal være i topklasse. Det er både dyrt og besværligt at skulle udskifte eller justere et emne, som er monteret flere kilometer under havoverfladen. ”Derfor er det ligeledes af stor betydning, at vi har de rette kompetencer, både når det gælder medarbejdere, maskiner og materialer med de rette certifikater,” siger Henrik Holvad.
”Og vores medarbejdere er dygtige, fleksible og meget innovative samtidig med, at kvaliteten i arbejdet er meget højt. Det bekræfter vores kunder i olie- og gasindustrien. Det danner grundlaget for, at vi fortsat udbygger samarbejdet med flere kunder i branchen. Et samarbejde som skaber værdi for både kunden og RIVAL.