Stor spørgelyst og interesse for de emner, som skal bearbejdes, kendetegner medarbejderne hos RIVAL. Det er et væsentligt element i at give kunderne værdifuld sparring og input, som ofte ender ud i nye idéer og løsninger.

”Mine kolleger er meget nysgerrige og oprigtigt interesserede i at vide, hvad et emne i sidste ende skal bruges til – måske flere hundrede meter under havoverfladen eller 150 meter oppe i en vindmølle,” fortæller gruppeleder Torben Pedersen fra RIVAL. ”Det giver os helt særlige muligheder for at komme med input til kunden, som kan optimere produktionen og skabe nye vinkler på en løsning – end hvis vi ”blot” får en tegning med emnet uden yderligere oplysninger.”

Udviklingsprojekt med meget strenge NDA-krav
Flere af de udviklingsprojekter, RIVAL er involverede i, er så hemmelige og med strenge NDA-krav, at der ikke kan fortælles meget om detaljerne. Det gælder også ét af de seneste projekter for en af de store vindmølleproducenter. ”Vi er med, når de helt nye dele til fremtidens vindmøller skal udvikles,” fortæller Torben. ”Kundens ingeniører, som arbejder med udviklingsopgaverne, har helt naturligt ofte en meget teoretisk tilgang, og her har de en unik spidskompetence. Vi har så den mere praktiske tilgang og kan byde ind med, hvordan vi kommer fra teori til produktion. Det giver ofte også nye perspektiver og idéer til løsninger.”

Skaber orden i kaos
Ofte er udviklingsprojekterne ikke afsluttede hos kunden, når RIVAL involveres. Det kan betyde, at der ikke er overblik over forløbet fra kundens side, og der kontinuerligt kan komme opdatering af tolerancer, krav og tegninger. I det ”kaos” skal RIVALs medarbejdere holde hovedet koldt og bevare overblikket, hvilket de har rigtig god erfaring med. Det sker i et tæt samarbejde med kundens ingeniører, og dermed sikres en løbende optimering på alle parametre i projektet.

Vi forholder os til detaljerne – og økonomien
”Vi har oparbejdet en rigtig stor erfaring med at forholde os til detaljerne på tegninger til et emne og se, om der er mangler eller fejl, som kan medføre, at fx tolerancer ikke kan overholdes, og emnet dermed i sidste ende ikke vil leve op til kundens krav og forventninger. Det betyder meget for vores kunder, at vi dermed er med til at kvalitetssikre processen,” siger Torben. ”I processen har vi også blik for hele kost-reduktionen. Hvis en skarp tolerance ikke er afgørende for emnet, kan den måske slækkes, og dermed kan der ofte også reduceres på omkostningerne. Det er også vigtig viden for vores kunder og noget, de sætter stor pris på, vi byder ind med. Og vi kan slet ikke lade være.”

Se flere nyheder