Vores seje lærling Alberte Thomsen er del af korps på 15 rollemodeller hos Stålakademiet.

Produktionsstyring og -optimering får kontinuerligt større og større betydning i det daglige arbejde på RIVAL.

Den grønne omstilling skal prioriteres nu. Der kaldes på handling. Det ansvar tager vi alvorligt på RIVAL.

”Vi skal levere rigtigt første gang – hver gang.” Det er ordene fra partner og produktionsdirektør Thomas Timmermann.

Tjek denne video, som er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder med at implementere vores to-strengede produktionsstrategi.

RIVALs stærke set-up med tre identiske DMG MORI CLX 450 TC danner grundlag for et yderst værdiskabende samarbejde med verdens førende robotleverandør.