Med årsskiftet til 2021 fulgte også en ny mand i ejerkredsen på RIVAL. Salgschef Christian Aarup har købt en andel af virksomheden, hvilket både Henrik Holvad og RIVALs bestyrelse ser som et stort aktiv.

”Christian har gennem en del år været en væsentlig del af vores virksomhed. Det gælder både i forhold til udvikling og vækst og som en vigtig kulturbærer på de interne linjer. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi nu er bundet tættere sammen og kan styrke vores partnerskab til glæde for kunder og virksomhed,” siger Henrik Holvad.

Fælles mål og passion
Henrik Holvad og Christian Aarup går ind i det nye ”ægteskab” med en fælles målsætning om at fortsætte den positive udvikling af RIVAL, både hvad angår kunder, medarbejdere og økonomi. ”Vi har begge en stor passion for RIVAL og den værdi, vi skaber for vores kunder og medarbejdere,” siger Henrik Holvad. ”Vi ser Christian som en rigtig vigtig del af vores virksomhed, og vi har helt naturligt haft et ønske om at knytte ham tættere til os. Når vi så samtidig kan være med til at opfylde hans drøm om at gå fra lønmodtager til virksomhedsejer, er det en ren win-win.”

Vi er gode sammen
Christian Aarup har gennem det seneste år været en del af RIVALs bestyrelse. Den viden, han har opbygget i det strategiske samarbejde med Henrik Holvad som både salgschef og bestyrelsesmedlem, har skærpet hans mod på og lyst til selv at få hånden på kogepladen som medejer.
”Henrik og jeg har fælles ambitioner og værdisæt, hvilket er en væsentlig forudsætning for vores succesfulde partnerskab. Vi er rigtig gode sammen og til at lære af hinanden,” siger Christian Aarup.

Livslang læring
En MBA med eget pensum i opbygning af både tekniske og strategiske kompetencer kunne være overskriften for Christians erhvervskarriere. Det startede i de unge år, hvor Christian uddannede sig til industritekniker og hurtigt herefter fik erfaring som både produktionschef og sælger. Stillingen som salgschef på RIVAL har indebåret strategiske samarbejder med virksomhedens internationale nøglekunder og virksomhedsudvikling med Henrik Holvad.
”Alt dette har været med til at gøre mig klar til at tage skridtet til at blive virksomhedsejer. Jeg ser frem til at fortsætte min læring som del af ejerkredsen på RIVAL,” siger Christian Aarup.

Stort aktiv
I RIVALs bestyrelse er der også stor tilfredshed med, at Christian Aarup nu er del af ejerkredsen. Bestyrelsesformand Bo Schöler siger:
”Christian har siden sin tiltrædelse i 2012 været et stort aktiv for RIVAL. I bestyrelsen har vi igennem årene haft glæde af hans store markedskendskab og grundige analyser. Med sin dybe faglige baggrund, professionelle tilgang og engagerede væremåde har han opnået både respekt og goodwill hos kunder, samarbejdspartnere og kolleger.
Christian har haft en væsentlig andel i virksomhedens markante succes på krævende nationale og internationale markeder. Det glæder mig meget, at han nu indtræder i ejerkredsen, og det er en naturlig kulmination på et godt samarbejde, ligesom det uden tvivl vil skabe glæde hos virksomhedens kunder, som han har et tæt forhold til. Vores kunder vægter kompetence, ordholdenhed og langvarige relationer. Kunderne vil nu blive bestyrket i deres samarbejde med RIVAL.”

Balanceret aftale
Det nye ejerteam har over mange måneder arbejdet på at udvikle en balanceret aftale for det nye samarbejde. Der har været mange ting, som skulle overvejes, vendes og drejes, inden den endelige aftale kom på plads. ”Det har naturligvis været en spændende og lærerig proces for begge parter. Vi er enige om, at vi har landet en aftale, som vil være bæredygtig i en lang årrække,” siger Henrik Holvad.

Øget tryghed
Det nye medejerskab øger også trygheden hos RIVALs kunder, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere. De ved nu, at det RIVAL, de kender, vil bestå i en lang årrække. ”Vi har fået rigtig godt fat i nogle spændende, krævende kundegrupper, som vi kan gøre en markant forskel for netop med vores medarbejdere og maskinpark. Vi ved, de ønsker længerevarende partnerskaber med os,” siger Henrik Holvad. ”Det arbejde vil vi nu fortsætte sammen med en udbygning af vores tætte relationer. Den nye aftale er meget betryggende for vores medarbejdere, hvilket også har indgået som en væsentlig del af vores fælles overvejelser.”

Se flere nyheder

Vil du være med til at holde vores vilde og særlige produktionsudstyr i drift døgnet rundt, og er du frisk på at arbejde om aftenen eller natten?

Så er det netop dig, vi er på udkig efter.

Hos RIVAL har vi fuld gang i produktionen til vores mange spændende kunder og er på udkig efter flere medarbejdere.

Flere hænder til ansvarsfuldt arbejde
Vi har investeret i flere nye maskiner og robotløsninger, og vi har brug for yderligere hænder til at holde produktionen i gang i døgndrift .

Er du ansvarsbevidst, mødestabil og har du lyst til at blive del af ”RIVAL familien”, hvor vi hjælper hinanden og bakker hinanden op, så kan det lige være dig, vi skal bruge til at samarbejde med vores MAZAK og DMG maskiner om aftenen eller natten.

Vil du vide mere?
Kontakt vores produktionschef Søren Djursland på telefon 2329 7777 eller mail sd@rival.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Se flere nyheder

RIVALs Mazak FH 8800 kører i døgndrift med bearbejdning af emner til et par vigtige kunder i forsvarsindustrien. En innovativ tankegang og mod på at investere har givet et yderst succesfuldt projekt.

RIVAL har gennem flere år med succes arbejdet med en to-strenget produktionsstrategi, hvor man har udvidet tilbuddet til kunderne. ”Den automatiserede produktion på vores FH 8800 er en væsentlig del af den to-strengede strategi, som har banet vej for produktion af simplere emner end dem, vi typisk har lavet,” fortæller produktionschef Søren Djursland. ”Vi har brug for, at vores maskiner kører så meget som muligt for at skabe den bedste forretning for både vores kunder og RIVAL.”

Åbner nye muligheder
I dag kører produktionen af emnerne til to vigtige kunder i forsvarsindustrien i døgndrift på vores FH 8800. Produktionen passes i det daglige af et par af RIVALs ufaglærte medarbejdere, som har opbygget netop de kompetencer, det kræver at kunne kontrollere og pakke emnerne samt skifte emner i maskinen. ”Det er vigtigt for os og vores medarbejdere at have skabt den mulighed,” siger Søren Djursland. ”Vi får sværere og sværere ved at skaffe faglærte medarbejdere til at arbejde på skæve tider. Samtidig vil vi gerne give muligheder til medarbejdere med en lidt anden baggrund, som vores syriske kollega Dolovan og 33-årige Ida, som lige nu uddanner sig til industrioperatør.”

Innovation og mod baner vejen
Baggrunden for at dette projekt i dag er en succes, startede med salgschef Christian Aarups identifikation af muligheden for at få ordren på emnerne.

Den tog han videre til produktionstekniker Stefan Steensgaard, som med sin innovative tankegang fik tegnet konturerne til en mulig løsning. Den arbejdede han efterfølgende videre med i tæt samarbejde med kollegerne i produktionen.
”Som et led i at få løsningen implementeret, skulle der investeres en halv million kr. i nyt værktøj og opspændingsfixturer. Den investering havde vi i ledelsen modet til at tage, fordi vi troede på projektet,” siger Søren Djursland. ”Det handler også i høj grad om, at vi er i en åben og tæt dialog med vores kunde om, at netop denne model er den rigtige, og at begge parter tror på, den er holdbar i længden.”

Korpsånd og socialt ansvar
”Dette projekt er et rigtigt godt eksempel på den korpsånd, som kendetegner os her på RIVAL, hvor vi tænker ”vi” før ”jeg”,” fortæller adm. direktør Henrik Holvad. ”Vores medarbejdere er parate til at tænke ud af boksen og løbe noget nyt i gang for at skabe værdi for både vores kunder, deres kolleger og RIVAL. Sammen med en meget transparent dialog med vores kunder og øvrige samarbejdspartnere åbner det helt nye muligheder for tætte partnerskaber. Samtidig åbner det for ansættelse af medarbejdere med en lidt skæv og ufaglært baggrund, hvilket også har høj prioritet hos os.”

Se flere nyheder

33-årige Ida Marie Andersen har været på RIVAL i godt tre år. Det lå ikke lige i kortene, at hun skulle arbejde på en maskinfabrik. Men hun er rigtigt glad for, det er blevet sådan.

Det første Ida gør, når hun møder ind om morgenen, er at gå til Mazak FH 8800 bearbejdningsmaskinen og tjekke de emner, som er bearbejdet i løbet af natten. Ida har ansvaret for at tage de færdige emner ud af maskinen og afgrate eller rengøre dem, hvis der er behov for det. Herefter skal de pakkes og sendes til kunden.

Efterfølgende monterer Ida nye emner i maskinen, som derefter er klar til at blive bearbejdet i løbet af dagen. Bearbejdningen af emnerne sker i døgndrift og en er del af RIVALs to-strengede produktionsstrategi.
Ida går herefter videre til lille fræsegruppe, hvor hun har tilsvarende opgaver ved to andre maskiner med automatiseret drift.

Uddannelse som industrioperatør
Inden Ida kom til RIVAL i 2017, havde hun prøvet forskellige uddannelser og var på kontanthjælp, da hun ikke rigtigt vidste, hvad hun ville.

”Kommunen ringede og fortalte, der var mulighed for at komme i praktik på RIVAL i tre måneder,” fortæller Ida. ”Det ville jeg rigtig gerne, og de tre måneder blev til fastansættelse og indtil nu tre år.
Samtidig er jeg i fuld gang med uddannelsen til industrioperatør og bliver færdig i april 2022. Jeg er en smule ordblind, men det er ikke noget problem, selv om vi har meget bogligt arbejde. Der er flere gode it-værktøjer til at hjælpe på skolen, og ellers kan jeg altid spørge mine kolleger her på RIVAL, hvis der er noget, jeg er i tvivl om.”

Del af teamet
Ida er utroligt glad for at være på RVAL og del af teamet i lille fræs. ”Det er godt at være en del af noget og have opgaver, man er ansvarlig for,” fortæller hun. ”Jeg har rigtigt gode kolleger her på RIVAL, som alle er søde til at hjælpe mig, hvis der er brug for det – ligesom jeg gerne hjælper, hvor jeg kan. Sådan er kulturen her på virksomheden, hvilket passer rigtig godt til mig.”

 

Se flere nyheder

Hos RIVAL erstatter vores seks robotter ikke de 55 medarbejdere, men hjælper dem med at koncentrere sig om finarbejdet. Det kommer ikke kun til udtryk i løbet af dagtimerne, men gør sig især gældende om aftenen og natten, hvor vi takket være  automatiseringen kan sætte ufaglærte folk til at kontrollere og pakke komponenter, der er knap så kostbare og kritiske.

På den måde kan vi holde vores dyre produktionsapparat kørende hele døgnet og dermed skabe en mere rentabel forretning. Udfordringen er nemlig, at det bliver sværere og sværere at få højtuddannede danskere til at arbejde på forskudte tidspunkter. ”Vi har været nødsaget til at finde en model, hvor vi kan holde åbent noget længere. Det har automatiseringen hjulpet os med,” fortæller ejer Henrik Holvad.

Én af RIVALs robotter er en RO-Buddy fra Svejsehuset. RO-Buddy er ét af de mere end 250 produkter, der er blevet udviklet via Universal Robots’ åbne platform, UR+, hvor tredjepartsaktører (her Svejsehuset) bygger videre på UR’s klassiske robotarme for at fintune værktøjer til bestemte fag.

Det fortælles der meget mere om i FINANS.

Link til artiklen (kræver login)

Se flere nyheder

Langvarigt samarbejde og gensidigt forpligtende partnerskaber baner vejen for succes. Det oplever man hos fremtidens maskinfabrik på RIVAL. ”Vi tegner ikke kontrakter for at binde hinanden – det er partnerskaberne, som binder os sammen,” siger salgschef Christian Aarup.

På RIVAL investeres i stærke partnerskaber. Det gælder både i relation til kunder og leverandører. Det sker ved at have blik for, hvordan man sammen kan skabe mest værdi ved både at dele udfordringer, værdisæt og have stor tillid til hinanden. Her tager RIVALs kontraktforhandlinger oftest sit udgangspunkt.

Kontrakter skaber værdi
”Alle ved, at det koster dyrt at starte et nyt samarbejde op. Det gælder både set fra vores kunders, leverandørers og RIVALs side,” siger Christian Aarup. ”Men derfra og til at tage en åben dialog om omkostninger og investeringer i opstart, og hvordan samarbejdet i bund og grund organiseres bedst for at skabe mest værdi for alle parter på den lange bane, er der stadig et stykke vej for nogen.”

Hos RIVAL har man set værdien i at tage en åben dialog med både kunder og leverandører, når der skal forhandles nye kontrakter med lang varighed. ”Det handler i høj grad om at se på hele processen med total cost for øje og turde dele udfordringer og løsninger,” fortsætter Christian Aarup. ”Og det er vi og vores samarbejdspartnere kun klar til, hvis vi har et tillidsfuldt forhold, som også bunder i fælles værdisæt.”

Partnerskab baner vejen til værdi for begge parter
Flere af RIVALs kunder værdsætter i dag værdien af de stærke længerevarende partnerskaber. De oplever, hvordan den fælles investering i den rette opstart af nye projekter giver en gnidningsfri dagligdag med levering til tiden af de rigtige emner. ”Samtidig har vi løbende en meget åben dialog om eventuelle udfordringer,” siger Christian Aarup.

”Det gælder fra begge sider. Vi har en fælles interesse i at hjælpe med at løse problemerne, fordi det er til vores fælles bedste. Naturligvis taler vi også pris, og her kan vi matche et EU-prisniveau. Men pris er sjældent en del af den løbende dialog, fordi vi taler åbent om tingene og stoler på, at prisen er sat rigtigt. Det sker også i respekt for, at begge parter skal have en god forretning.”

Tæt samarbejde med leverandører
Tilsvarende har RIVAL også opbygget et yderst værdifuldt og stærkt partnerskab med flere leverandører, som er blevet tætte samarbejdspartnere fx ved indkøring af nye maskiner og nye emner. ”Det har stor værdi begge veje,” siger Christian Aarup. ”Vi får tilført knowhow og sparring til glæde for både vores medarbejdere og kunder. Samtidig får vores leverandør også en ny knowhow med fra os, som kan bruges i andre sammenhænge samtidig med, at de får et stærkt og længerevarende partnerskab med os. Dermed giver det også værdi begge veje og værdsættes af begge parter.”

Stærke partnerskaber med professionelle organisationer
En professionel organisation med kontakt og samarbejde med RIVAL på flere niveauer er oftest typisk for de kunder, RIVAL indgår de stærkeste partnerskaber med. ”Vi har gentagne gange oplevet den tillid og opbygning af fælles værdi, det giver at have dialogen med flere kontaktpunkter i kundens organisation,” siger Christian Aarup. ”Det giver helt andre muligheder for at få tingene til at ske og udvikle samarbejdet til det fælles bedste.”

Se flere nyheder