Kvalitet, tillid og ordentlighed er tre vigtige elementer i dagligdagen på RIVAL og en væsentlig del af RIVAL-ånden. Det skaber grobund for et værdifuldt samarbejde både internt og eksternt.

På RIVAL har vi gang i noget ganske særligt, som hænger tæt sammen med RIVAL-ånden. Det fortæller senior produktionstekniker Benny Sørensen, som har været i virksomheden i 35 år. ”Andre maskinfabrikker leverer også emner i høj kvalitet. Vi ser tingene lidt anderledes – både med vores store fokus på ordentlighed og den dermed følgende høje tillid i samarbejdet med kunderne – men også med vores evne til at involvere kunderne på alle niveauer i samarbejdet.”

Dialogen gør det sidste
RIVALs kompetente medarbejdere og avancerede maskiner gør os i stand til at lave meget avancerede løsninger til mange forskellige industrier, herunder forsvars-, olie-/gas- og vindindustrien. ”Når vi tilfører en løbende dialog med kunderne for at gøre et emne enten bedre, lettere eller billigere – eller måske alle dele – så oplever vores kunder, at det giver noget ekstra,” siger Benny Sørensen.

Tillid skaber konkurrenceevne
Et andet vigtigt element i RIVAL-ånden er ordentlighed. Det gælder både i forhold til den måde, vi behandler hinanden på, når vi tager samfundsansvar ved fx at ansætte flygtninge og ikke mindst, at kunder og medarbejdere kan have tillid til, at de beslutninger som træffes, er baseret på ordentlighed.

”Netop tillid er afgørende for at styrke vores kunders konkurrenceevne. Med tillid kan vi ofte undgå en omfattende kontrol, som kan være omkostningstung og dermed øge priserne. Ordentlighed og tillid er derfor stærkt medvirkende til, at vi ad andre veje end lavere lønninger kan skabe bedre konkurrencekraft,” fortæller Benny Sørensen og fortsætter:

Ordentligheden vender begge veje
”Tillid baseret på ordentlighed er også ét af de krav, vi stiller til dem, vi samarbejder med. Det skal vende begge veje. Derfor er det også en del af RIVAL-ånden, at vi forventer ordentlighed fra vores leverandører, medarbejdere og kunder, så vi tilsammen kan skabe de bedste forudsætninger for et udbytterigt samarbejde. Vi oplever dagligt den positive gevinst herved.”

Se flere nyheder