Medio juni gennemførte DNV GL audit hos Maskinfabrikken RIVAL i forbindelse med virksomhedens ISO recertificering. Efterfølgende var der mange roser til RIVAL, som nu certificeres i henhold til ISO 9001:2015 uden anmærkninger.

RIVAL er kendetegnet ved en kultur med medarbejderes trivsel og engagement i højsædet samt et godt og velstruktureret ledelsessystem, der er under løbende udvikling og tilpasning. ”Det bekræftede den netop gennemførte audit,” fortæller kvalitetskoordinator Liv Vallø fra RIVAL og fortsætter: ”Det var en stor fornøjelse af følges med auditoren fra DNV rundt i vores virksomhed, opleve RIVAL gennem hans øjne – og se hans begejstring.”

Velstruktureret ledelsessystem giver mange gevinster
Den positive oplevelse bekræftes af RIVALS ejer Henrik Holvad. ”Vi har dagligt fokus i alle led på at forbedre de interne procedurer til glæde for både kunder, medarbejdere og RIVAL. Det er afgørende for, at vi kan forblive en værdiskabende forretning, at der er styr på hele kvalitetsområdet, herunder håndtering af afvigelser og kundereklamationer, opfølgning på mål og handlingsplaner, overblik over medarbejderkompetencer og mange andre områder, som skal være dokumenterede, og vi skal have faste procedurer for i vores ledelsessystem.”

Mange roser og stort engagement
Ved den gennemførte audit var der mange roser til RIVAL. Auditoren fra DNV havde 10 kommentarer til RIVAL, hvor de ni var roser og en tiende et forbedringsforslag, som virksomheden straks har implementeret. ”Det kan kun lade sig gøre at opnå det resultat, fordi vi arbejder som ét stort team hver dag”, siger Liv. ”Det er fantastisk at opleve, at alle kollegerne bakker op og kan se udbyttet ved kvalitetsarbejdet.”

Ordentlighed i alt
Også RIVALs hele grundlæggende værdi ”ordentlighed” fik roser med på vejen i den gennemføre audit, hvor RIVALs sociale ansvar både i forhold til ansættelse af lærlinge samt ansættelse og træning af flygtninge anses som rosværdigt. ”Hos os er det helt naturligt, at ordentlighed er med i alle dele af vores forretning,” siger Henrik Holvad. ”Vi er yderst tilfredse med, at både vores ordentlighed samt mange af vores andre måder at arbejde på roses i den gennemførte audit. Det er altid godt at få bekræftet, at vi gør tingene godt og rigtigt. Det har stor værdi såvel internt som i samarbejdet med vores kunder.”

Se flere nyheder