Hvad er den største forskel fra dit tidligere job hos SAMBA flødebol­ler til jobbet på RIVAL?
Den største ændring er, at arbejdet her på RIVAL er mere heavy og primært udføres af mænd, hvor produktionen af flødeboller jo mere er i den lette ende og primært varetages af kvinder. Begge steder oplever jeg en rigtig stor fokus på kundens behov, og hvordan vi kan skabe værdi for kunderne hos folkene i produktionen.

Hvad er dine primære arbejdsopgaver hos RIVAL?
Mine primære opgaver hos RIVAL er økonomiopgaver, og jeg arbejder dagligt målrettet på bl.a. at udvikle vores regnskabsprocesser og øko­nomistyring for herigennem også at styrke produktiviteten hos RIVAL.

Hvad sidder du med lige nu?
Netop nu er jeg i gang med at se på nogle nye arbejdsgange i Navision, som kan øge vores effektivitet i det daglige arbejde.

Hvordan oplever du samarbejdet med de øvrige i ledergruppen?
Jeg synes, samarbejdet i ledergruppen indtil videre virker rigtigt godt. Men med nye mennesker på flere positioner, skal vi selvfølgelig lige finde vores ståsted hver især.

Hvad kendetegner primært kulturen på RIVAL?
Kulturen på RIVAL er GLAD og SMILENDE, hvis man kan beskrive det således 🙂 Man gør noget for arbejdsglæden, og jeg synes, det virker!

Mød flere medarbejdere