Kursen er sat mod Industri 4.0

Brugen af digital teknologi til at forbedre og automatisere produktionsprocesser vinder hastigt frem – også på RIVAL. Hos os har nøjagtighed, produktivitet, partnerskab og ordentlighed været afgørende parametre for succes i en lang årrække. Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle de tre første – altid med øje for den sidste.

Derfor er Advanced Digital Manufacturing og specifikt værktøjet VERICUT på vej til at blive en integreret del af arbejdsprocesserne hos RIVAL. ”Det er en helt ny måde at tænke og arbejde på for os, men samtidig også et afgørende skridt mod Industri 4.0,” siger produktionsdirektør Thomas Timmermann.

”Høj kvalitet i opstart og indkøring af nye emner er en helt central – og samtidig en meget ressourcekrævende – opgave. Den kan vi med stor fordel flytte væk fra vores maskiner, som optimalt set skal producere færdige emner.

Med implementering af VERICUT kan vi udføre simulering af, om vores CNC-programmering er korrekt og optimeret, inden produktionen sættes i gang – og dermed også arbejde mere bæredygtigt. Simuleringen skal naturligvis fungere i tæt samspil med medarbejdernes viden og erfaring. Alt skal optimeres til den enkelte maskine og de særpræg, der vil være.”