Kultur og forretning udvikles i tæt samspil på RIVAL

Vores unikke kultur er afgørende for, at vi lykkes med strategien. Det fortæller adm. direktør Henrik Holvad.
”Kulturen er som en usynlig lim, som binder os sammen som mennesker på RIVAL.
Derfor er det år efter år en væsentlig del af vores strategiplan at skabe de bedste betingelser for at fastholde vores unikke kultur. Det er her, vi skaber rammerne for, at medarbejderne kan vokse, og kunderne kan få den kvalitet, vi har været anerkendte for i en lang årrække.”

Stærkt grundlag for fortsat udvikling
Gennem de sidste måneder har RIVALs ledelse og bestyrelse arbejdet med den overordnede strategi for de kommende år. ”Vi har udviklet en stærk forretning og gjort os fortjent til at vækste i tæt partnerskab med vores store internationale kunder,” siger Henrik Holvad.
”Vi skal skabe de bedste betingelser for at fortsætte denne udvikling. Her er vores ”Advanced Digital Manufacturing-projekt” og vores engagerede medarbejdere altafgørende. Grundtanken i vores digitaliseringsprojekt er at få flere spindeltimer til rådighed ved at trække de uproduktive opstarts- og indkøringstimer væk fra maskinen og ind på kontoret. Herigennem skabes grundlag for øget produktivitet og vækst.”

Kulturen er tæt forbundet til forretningen
Kulturen har altid haft en central plads på RIVAL. Kirsten og Henrik Holvad har nu gennem mere end 20 år vist vejen og være ambassadører for en kultur baseret på ordentlighed og tillid, hvor man holder sammen og bakker hinanden op samt gør sit bedste og tænker ”vi” før ”jeg”. En kultur som værdsættes af medarbejderne og er til daglig motivation.

”Management-guruen Peter Drucker er ofte citeret for at sige: ”Kultur spiser strategi til morgenmad,” siger Henrik Holvad. ”Vi er et godt bevis på, at en stærk og positiv kultur er afgørende for en virksomheds succes. Det er dog helt på lige fod med en gennemtænkt strategi. Så populært kan vi sige, at hos os sidder kultur og strategi side om side til morgenmaden.”