Vejen mod Industri 4.0 er brolagt med læring, vedholdenhed og sund skepsis

Digitalisering er et meget vigtigt element på RIVALs rejse fra en ”maskinfabrik” til en ”industri-4.0-virksomhed

”Det er afgørende for vores konkurrencekraft, at vi lykkes med at øge vores spindeltimer – altså de timer hvor vi producerer emner. Det er alene de timer, vores kunder vil betale for,” siger produktionsdirektør Thomas Timmermann og fortsætter: ”Vi er midt i et kæmpeprojekt, som vi har døbt ”Advanced Digital Manufacturing” – et projekt hvor vi har fokus på at få flere spindeltimer til rådighed ved at trække de uproduktive opstarts- og indkøringstimer væk fra maskinen og ind på kontoret. Vi implementerer VERICUT, et softwareprogram til simulering af CNC-bearbejdning, og ZOLLER, et management system til styring af alle vores værktøjer. Det er en helt ny måde at tænke og arbejde på hos os og afgørende tiltag i vores rejse mod Industri 4.0.”

”I 2023 har vi arbejdet intensivt på at styrke fundamentet under vores forretning med særlig fokus på vores processer, medarbejdere og den værdiskabende kultur, som kendetegner RIVAL. I 2024 vil vi tage det næste naturlige skridt i udviklingen af vores virksomhed – et stort skridt i udviklingen mod Industri 4.0,” siger adm. direktør Henrik Holvad.

Ny adfærd og stærkt teamwork
”Vi ved, den fremtidige udvikling vil kræve, at vi på flere områder ændrer adfærd. Det gælder fx fra ”én mand én maskine” til ”én mand flere maskiner” – herunder skal vi flytte opstart og indkøring af nye emner væk fra vores maskiner, som optimalt set kun skal producere færdige emner, og øge vores spindeltid.

Det er nyt for mange af vores mest rutinerede medarbejdere, hvis kultur er stærk funderet i deres kloge hænder og unikke håndværksmæssige kompetencer, som er opbygget gennem en lang årrække. Det er kompetencer, vi ikke kan undvære, og som vi med omhu skal integrere i vores fælles fremtid samtidig med at vi øger digitaliseringen.

Vores yngre medarbejdere er ”digitalt indfødte” og vigtige drivere i vores udvikling. Vi er stolte af at opleve det særlige, værdifulde teamwork mellem generationerne på vores arbejdsplads, når man anerkender og drager nytte af hinandens kompetencer.

Stor vilje og naturlig skepsis
Der er således en stor vilje i hele organisationen til at tage del i udviklingen. Det er indarbejdet i vores kultur. Som ved alle andre forandringer er der også en naturlig skepsis ved og flere spørgsmålstegn til flere af de nye tiltag. Det er en naturlig del af vores udviklingsproces og en værdifuld mulighed for at få diskuteret alternativer, drage læring og i fællesskab nå frem til de allerbedste løsninger. Vi ser frem til at tage de næste skridt på vejen mod at blive en Industri 4.0 virksomhed.”