Vil man være underleverandør til betydende kunder i industrien, er det et krav med styr på processer og sporbarhed, samt at man tager hånd om afvigelser. Det ved man hos RIVAL, som netop nu arbejder på en konvertering fra ISO 9001:2008 til 9001:2015.

RIVAL blev første gang ISO certificeret tilbage i 2012 efter ISO 9001:2008, og er siden re-certificeret med ros. I foråret 2018 konverterer virksomheden certificeringen til ISO 9001:2015.

Vigtig del af strategi
”For vores forretning her på fremtidens maskinfabrik er det afgørende, at der er styr på hele kvalitetsområdet, herunder håndtering af afvigelser, tegningsversioner, opmåling af tolerancer og mange andre områder, som vi skal kunne dokumentere og have faste procedurer for i vores ledelsessystem,” siger ejer Henrik Holvad. ”Flere af vores kunder gennemfører løbende audits hos os for at bekræfte, at vi lever op til kvalitetsstyringen af deres projekter. Disse audits danner så et værdifuldt grundlag for det videre samarbejde.”

Fokus giver kunden tryghed
Liv Vallø er kvalitetskoordinator hos RIVAL og arbejder løbende med optimering af ledelsessystemet og dets integritet i forhold til styring af processer samt dokumentationen heraf. ”Jeg oplever, at kunderne anerkender hele vores tilgang til området, og det giver en tryghed i det daglige samarbejde,” fortæller Liv.

”Vores håndtering af afvigelser er et naturligt interessepunkt for vores kunder, og de sætter pris på vores benhårde opfølgning, som gør, at vi hele tiden bliver bedre og klogere – og i sidste ende minimerer muligt bøvl for kunden samt vores kvalitetsomkostninger.”

Forudsætning for samarbejdet
Hos RIVAL har man således udviklet en stærk kvalitetsadfærd, som værdsættes af virksomhedens kunder – men også er en forudsætning for samarbejdet. ”Vi ved, at det både øger produktiviteten, kvaliteten og reducerer kundens eventuelle bøvl,” siger Henrik Holvad. ”Vi arbejder derfor løbende på at videreudvikle vores adfærd på området. Det sker i tæt samarbejde med både vores kunder og medarbejdere, som er en vigtigt del af, at den samlede kvalitetsadfærd styrkes. ”

Se flere nyheder

Med investeringen i et DMC FD80-bearbejdningscenter fra DMG Mori får RIVAL nu yderligere muligheder for at supportere virksomhedens strategi omkring leverancer af avancerede emner også til forsvarsindustrien.

Maskinfabrikken RIVAL har investeret i størrelsesordenen fem millioner kroner i et fuldt fem-akset DMC 80 FD DuoBLOCK CNC bearbejdningscenter til produktion af ikke mindst avancerede emner til forsvarsindustrien, såsom nøglekomponenter til drivlinen i tunge køretøjer.

Ifølge tidligere CEO for Rival, så oplever virksomheden, at der blandt kunderne netop nu er en god efterspørgsel på kategorien af emner med høje krav til nøjagtighed, og hvor der er relation mellem dreje-og fræseflader. Relationen ligger gerne på omkring 0,05 mm over en flade på 500 mm.

Maskinen er købt med kraftig spindel og HSK100-værktøjssystem, hvorved kraftoverføringen fungerer bedst muligt og sikrer stabilitet, fremhæver tidligere CEO, der endvidere har tilvalgt aktiv værktøjs-og skærekraftovervågning. “Det specielle ved denne maskine er, at den kombinerer 5-akset fræsning og drejning af store emner, hvor paletterne kommer op i størrelsen 800×630 mm, og den maksimale diameter er på 1.000 mm.”

“Det første emne vi skal indkøre på maskinen omfatter både operationer inden for 5-akset fræsning, asymmetrisk drejning og fortanding. Emnet fylder en halv palle, når det er færdigt, og blandt de kritiske mål er en planhed på 5/ 100 mm samt boring af et hul 4 millimeter i diameter igennem to forskellige slags materialer over en længde på 200 mm. (50 gange dybden, red.).”

Behov for flere
I optakten til installationen har virksomheden klargjort det nødvendige fundament og lagt an til ansættelsen af endnu en medarbejder med “kloge hænder”, som har erfaring med 5-akset fræsning, multibearbejdningscenterbetjening, Siemens-styring og bearbejdning af større, komplekse emner.

“Vi er meget interesserede i at høre fra erfarne maskinarbejdere, som har lyst til at komme med ombord hos os,” siger tidligere CEO hos RIVAL, og fortsætter: “Vi har både mange spændende opgaver i ordrebogen og et stærkt socialt fællesskab, som jeg er helt sikker på vil tiltale mange erfarne folk. Kunderne kommer ofte til os, når de har emner, som ikke lige er til at producere.
For vi har gennem årenes løb bevist, at vi har medarbejdere og maskiner, der kan håndtere arbejdet, uanset om det drejer sig om emner til forsvars-, olie/ gas-eller vindindustrien. Og det vil vi blive ved med,” tilføjer han.

 

Totale omkostninger
Ud over den seneste investering, så arbejder RIVAL løbende med at se på de totale omkostninger for kunden. Muligheden for at få gode priser starter oftest med, at kunden har valide forecasts for den fremtidige produktion af sine emner.

“Det vil sjældent blive en god forretning for kunderne, hvis de starter med at bestille 200 emner og så gentager den proces flere gange hen over måske et år,” siger tidligere CEO hos RIVAL, og fortsætter: “Her handler det om på forhånd at vide, at der eksempelvis bliver brug for 1.000 styks om året og herefter indgå en rammeaftale med os om produktion af dem. Det giver os helt andre muligheder for at producere, når vi har bedst tid og lægge på lager, så vi kan levere, når kunden har behovet og samtidig tilbyde en bedre pris.”

“Når vores kunder vælger at indgå en længerevarende aftale med os, giver det også god mening, og der er god økonomi i, at vi ser på, hvordan vi kan optimere bearbejdningsprocessen og måske optimere på kundens specifikationer omkring bearbejdning, tolerancer og materialer.”

“Det sker oftest i et samarbejde, hvor kunden kan se fordelene i at investere i et opstartsprojekt for efterfølgende at få mere fordelagtige priser på de færdige emner. Mange af vores kunder kan således i dag se fordelene i at indgå rammeaftaler, hvor de ud over at få den fulde RIVAL-pakke med bl.a. dokumentation, målerapporter, kvalitet, leveringssikkerhed og ordentlighed også opnår totaløkonomiske besparelser på helt op til 20 %. Men det kræver, at vores samarbejdspartnere i ” indkøb” hos kunden er klar til at se ud over den konventionelle indkøbsstrategi, hvor det kun handler om pris og produkt,” siger tidligere CEO hos RIVAL og fortsætter:

“Tingene skal ses i en større sammenhæng, og de totale omkostninger skal indregnes. Her kan kunderne så opnå de krævede besparelser uden at gå på kompromis med områder som kvalitet og leveringssikkerhed, som oftest er afgørende for dem, der i sidste ende skal bruge emnerne.”

Læs hele artiklen i Teknovation her

Se flere nyheder

Læs mere om hvordan forsvarsindustrien i Europa er på vej til at blive en spændende niche for RIVAL.

Forsvarindustrien i Europa kan blive en gylden niche for danske industrivirksomheder. Politisk medvind og genkøbsaftaler løfter mulighederne.

Radarer, kameraer, metaldele, specialsvejsninger, overfladebehandling. Listen er lang over mulige danske ekspertiser og produkter, der kan brugs i en hastigt voksende milliardniche – nemlig den europæiske forsvarsindustri.

En række virksomheder vejrer nye forretningsmuligheder i bl.a. Tyskland og Schweiz, der huser nogle af de førende leverandører af krigsmateriel. “Vi regner med, at forsvaret ved udgangen af 2018 vil udgøre i hvert fald 20 pct. af vores omsætning mod nul i 2015,” fortæller Henrik Holvad, ejer af Maskinfabrikken RIVAL med 52 ansatte ved Skanderborg.

Læs hele artiklen her

Se flere nyheder

Der er travlhed på maskinfabrikken RIVAL, som netop har investeret fem millioner kroner i en ny DMC 80 FD duoBLOCK CNC maskine til avanceret produktion af bl.a. emner til forsvarsindustrien.

Hullet til fundamentet er gravet, og maskinen er på vej fra Tyskland. DMC 80 FD er en 5-akset multimaskine, som kan bearbejde emner op til Ø 1000.

Noget særligt
”Hos RIVAL har vi gang i noget ganske særligt. Vi har gennem årene opbygget en maskinfabrik, som kan noget ud over det sædvanlige,” fortæller ejer Henrik Holvad. ”Derfor har vi nu også investeret i denne avancerede CNC maskine, som der kun findes få af i landet, og vi søger samtidig endnu et sæt kloge hænder.”

Søger flere kloge hænder
Kunderne kommer ofte til RIVAL, når de har emner, som ikke er lige til at producere. I årenes løb har man på RIVAL bevist, at man har medarbejdere og maskiner, som kan håndtere dette, uanset om det drejer sig om emner til eksempelvis forsvars-, olie/ gas- eller vindindustrien.

RIVAL er således på udkig efter endnu en medarbejder med ”kloge hænder”, som har erfaring med 5-akset fræsning, multimaskine betjening, Siemens-styring og bearbejdning af større, komplekse emner. ”Vi er meget interesserede i at høre fra erfarne maskinarbejdere, som har lyst til at komme med ombord hos os,” siger Henrik Holvad. ”Vi har både mange spændende opgaver i ordrebogen og et stærkt socialt fællesskab, som jeg er helt sikker på vil tiltale mange erfarne maskinarbejdere.”

Se flere nyheder

Maskinfabrikken RIVAL har fået godt fat i forsvarsindustrien, og har netop landet en ny millionordre på systemleverance af avancerede emner. Det giver travlhed i produktionen.

Den nye ordre skal leveres over de kommende år. ”Produktionen af testemnerne starter op nu her og skal køres færdig inden årsskiftet,” fortæller salgschef Christian Aarup fra RIVAL. Han har netop været i Schweiz for at forhandle de sidste ting på plads i forbindelse med ordrerne.

Kritiske emner
I løbet af dette forår har RIVAL leveret de første kritiske emner til én type militærkøretøj. Den nye ordre er på to andre unikke emner til andre militærkøretøjer.

Stærke systemleverancer
Ordrerne bekræfter, at RIVAL har fået et godt tag i forsvarsindustrien og er lykkedes med, gennem netværkssamarbejde, at kunne fungere som systemleverandør på kundens projekter, som kunderne netop værdsætter. ”Vi har her stor glæde af det stærke netværk af underleverandører, som vi samarbejder med primært inden for overfladebehandling, certificerede materialer, svejsning og research & development,” siger Christian Aarup og fortsætter:

RIVAL tager det fulde ansvar
”Vi ved, at parametre som leveringssikkerhed, kvalitet, fuld sporbarhed og et tæt samarbejde om projekterne er afgørende for vores kunder i forsvarsindustrien. Vi tager det fulde ansvar for, at projektet lever op til kundens specifikationer og forventninger – også når det gælder vores underleverandører.”

Travlhed hos RIVAL
Den nye ordre betyder også travlhed i RIVALs produktion. ”Vi er naturligvis løbende i dialog med alle vores gode, faste kunder, da det er vigtigt, at de får booket deres ordrer ind i god tid,” siger Christian Aarup. ”Vi værdsætter de langvarige  kunderelationer, fordi vi ved, det skaber stor værdi hos både kunden og RIVAL. Derfor har vores faste kunder naturligvis også primær adgang til vores kapacitet – også når der som nu er ekstra ”run” på. ”

Se flere nyheder

På Maskinfabrikken RIVAL har vi gang i noget ganske særligt. Gennem de sidste mange år har vi udviklet og opbygget en maskinfabrik, som kan noget udover det sædvanlige.

Kunderne kommer ofte til os, når de har emner, som ikke er lige til at producere. Vi har i årenes løb bevist, at vi har medarbejdere og maskiner, som kan håndtere dette, uanset om det drejer sig om emner til eksempelvis forsvars-, olie/ gas- eller vindindustrien.

Brug for flere ”kloge hænder”
Senest har vi vundet en ordre i millionklassen til forsvarsindustrien. Her har vores store erfaring med arbejde i mange forskellige materialer, store teknisk indsigt, og evnen til at tilpasse os kunden rent kommunikationsmæssigt – også på højt teknisk niveau – været afgørende faktorer. Vi er nu på udkig efter flere ”kloge hænder”, som også kan leve op til disse krav.

Vi giver kunden nye muligheder
Vores medarbejdere er jo grundlaget for, at vi kan leve op til kravene, som gør sig gældende for fremtidens maskinfabrik. ”For både vores forretning og de opgaver vi løser for kunderne, er det afgørende, at vores medarbejdere kan, tør og vil byde ind med deres viden og erfaring, når det gælder produktionen af kundernes emner,” fortæller ejer Henrik Holvad. ”Vores medarbejdere skal turde kaste bolde op i luften og dermed give kunden nye muligheder og gerne udfordre de specifikationer, kunderne kommer med, hvis det rent produktionsteknisk kan gøres bedre. Det kan vores nuværende medarbejdere, og vi søger flere, som også har de kompetencer.”

Afgørende indflydelse i hverdagen
Torben, Glenn og Morten har alle været på RIVAL i over 20 år. ”Det har haft en rigtig stor betydning for, at jeg har været her i så mange år, at vi som medarbejdere er tætte på beslutningerne, og at vores erfaring og kompetence har stor vægt, når der træffes beslutninger om, hvordan produktionen af et emne skal gribes an,” fortæller Torben. ”Samtidig har vi lov til at prøve forbedringer af, hvis vi tror på, de kan løse kundens opgave bedre – og det sker uden frygt for, at man får ”tæsk”, hvis det ikke helt ender som forventet. Det er jo også fedt at have ansvaret for en maskine til over 4 mio. kr. og vide, at de beslutninger, man træffer, har en stor betydning for både kunden og ens arbejdsplads.”

I fritiden er alle ”lige”
Konkurrence i at bakke med hestetrailer, fredagsbar, racerløb i kørende sofa eller cykeltræning. Der er rigtig mange fælles sociale aktiviteter på RIVAL, og her er alle ”lige”, uanset om man er direktør, gruppeleder eller lærling. ”Jeg tror ikke, der er mange steder, man oplever det sammenhold, vi har – og det gælder også på tværs af det faglige hierarki. Når det handler om de fælles aktiviteter i fritiden, er vi alle lige. Det er fedt at opleve, at også ens chef kan kvaje sig, når der skal bakkes med en traktor,” siger Morten med et smil.