Hvor lang tid har du arbejdet på RIVAL?
Jeg har arbejdet her i 11 år. Oprindelig er jeg uddannet på Hammel Maskinfabrik, hvor jeg efterfølgende arbejdede et år. Der var meget smedearbejde, så for at udvikle mig søgte jeg over til RIVAL, hvor jeg fik mulighed for at arbejde med CNC-maskiner.

Hvad har ændret sig, siden du begyndte?

Da jeg startede, var vi kun 15, så der er jo kommet en del flere kolleger til. Derfor er der lavet selvstyrende grupper, hvor vi er 6-7 i hver gruppe. Det gør, at vi i høj grad selv kan tilrettelægge vores arbejde. Og vi har stor indflydelse på vores eget job.

Hvordan er det at arbejde på RIVAL?
Der er frie forhold og spændende arbejdsopgaver. Det hele fungerer rigtigt godt, og der er en god tone. Ikke bare mellem kollegerne, også ledelsen er gode til at lytte og nemme at gå til.

Hvad er de bedste opgaver?
Det er de specielle opgaver, hvor et emne skal være færdigt i en fart. Det er udfordrende, og samtidig er man med til at gøre en forskel, fordi man ved, at det er en stump, som nogen mangler for at kunne komme videre med driften.

Hvad betyder udvidelsen?

Den nye fabrik giver mere plads – det er jo ret snævert og svært at komme til her i de gamle lokaler. Nu får vi mere luft mellem maskinerne og lettere ved at håndtere tingene. Samtidig kan nye og større maskiner forhåbentlig gøre, at vi kan få endnu mere kørt igennem.

Mød flere medarbejdere